พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ (หลวงพ่อไก่) **บุญใหญ่ร่วมลงชื่อสวดพาหุง ฯ 2609 จบ บูชาพุทธชยันตี**

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย MayBuddhaBlessYou, 13 มีนาคม 2011.

 1. MayBuddhaBlessYou

  MayBuddhaBlessYou เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  2,372
  ค่าพลัง:
  +9,463
  *** สรุปรายชื่อผู้ร่วมลงชื่อสวดอิติปิโส 2601 จบ บูชาพุทธชยันตี ***

  ฉลองพุทธชยันตี เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ช่วยกันรักษาโลก

  [​IMG]

  ขอกราบแทบเท้าหลวงพ่อไก่ (พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์) วัดตรีวิสุทธิธรรม
  ที่ให้พวกเราได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ กราบหลวงพ่อพระอาจารย์ใหญ่สุดเศียรเกล้าเจ้าค่ะ


  [​IMG]


  1. MayBuddhaBlessYou ถึงวันที่ 30 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 2,601 จบ ครบแล้วค่ะ เป็นมหาบุญที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทำได้สำเร็จค่ะ
  2. คุณ_nnn_123 (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  3. คุณdiya ถึงวันที่ 28 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 1,264 จบค่ะ
  4. คุณyokeemonkaew ถึงวันที่ 23 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 900 จบค่ะ
  5. คุณแม่หมูอ้วน ถึงวันที่ 27 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 990 จบค่ะ
  6. คุณธนโชติ รัตนถาวร ถึงวันที่ 30 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 2,601 จบ ครบแล้วค่ะ โมทนาสาธุบุญด้วยอย่างสูงค่ะ
  7. คุณธัญนัทน์ บุญกว้าง (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  8. คุณติงติง (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  9. คุณJit D (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  10. คุณpiralrat(คุณพิรัลรัตน์) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  11. คุณปิติชา ไม้เกตุ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 968 จบค่ะ
  12. คุณศิริวรรณ ชาญพัฒนะ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 1186 จบค่ะ
  13. คุณกัลยรัตน์ กุศลปฏิการ ถึงวันที่ 22 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 133 จบค่ะ
  14. คุณบุษกร นิยมทรัพย์ ถึงวันที่ 28 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 133 จบค่ะ

  15. คุณธีรดา เอกสมทราเมษฐ์ ถึงวันที่ 28 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 530 จบค่ะ
  16. คุณ Benyapa Becks ถึงวันที่ 25 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 2,601 จบ ครบแล้วค่ะ โมทนาสาธุบุญด้วยอย่างสูงค่ะ
  17. คุณ love _song_music (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  18. คุณฤกษ์ ถึงวันที่ 27 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 809 จบค่ะ
  19. คุณจันทร์พร บุญยงค์ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  20. คุณนวลจันทร์ คุณพิทักษ์วัฒนา (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  21. คุณสวนิตย์ แสงไชย (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  22. คุณฉัตรปวีณ์ พิริยธัญกรณ์ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  23. คุณวิรัตน์ ฟุ้งเฟื่องเศรษฐ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  24. คุณรัตน์ศิริยาพร ขวานทอง (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  25. คุณฤทัยรัตน์ เห็มนนท์ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  26. คุณชัชชญา อัญญะพรสุข (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  27. คุณปาลิกา แกล้วทนง ถึงวันที่ 28 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 499 จบค่ะ
  28. คุณ P'New (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  29. คุณ นิพ_พาน ถึงวันที่ 30 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 1132 จบค่ะ
  30. คุณลัดดาวัลย์ เทพวงษ์ ถึงวันที่ 25 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 233 จบค่ะ
  31. คุณสายฝน พุทธศรี ถึงวันที่ 31 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 756 จบค่ะ
  32. คุณพรสรัญ ทองมา ถึงวันที่ 30 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 789 จบค่ะ
  33. คุณสมใจ เกตุบุญเนตร์ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  34. คุณเทพปิยาพร ผลแก้ว ถึงวันที่ 25 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 108 จบค่ะ
  35. คุณ Supannifon (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  36. คุณศศิวัณย์ เกษมทินศิริ ถึงวันที่ 26 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 715 จบค่ะ
  37. คุณวาริน เพ็งทอง ถึงวันที่ 27 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 835 จบค่ะ
  38. คุณสุพจน์ วงค์จันทร์คำ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  39. คุณจิตรานุช รัตนถาวร ถึงวันที่30 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 1,972 จบค่ะ
  40. คุณสม วุฒิ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  41. คุณสมสาย วุฒิ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  42. คุณสาวณัชเมธาวรรณ วุฒิ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  43. คุณเจษฎา สุขสุวรรณ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  44. คุณกิ่งกาญจน์ ขันรินทร์ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  45. คุณอัครภา อัศวชัยยานันท์ (เพื่อนฝน) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  46. คุณ ภณิดา สุริยะ ถึงวันที่ 28 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 235 จบค่ะ
  47.คุณวารุณี ฤกษ์บุญศรี ถึงวันที่ 25 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 450 จบค่ะ
  48.คุณอลิสรา พงษ์ศิริปรีดา (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  49.คุณศิลาชัย วงศ์อารีนำสุข (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  50.คุณนันท์นภัส บุญรอด (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  51.คุณศิริรักษ์ แพสมบูรณ์ทรัพย์ (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  52.คุณนันทิกานต์ เนียมหอม (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  53.คุณสานนท์ รักบ่อพลับ (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  54.คุณระพีพรรณ ถึงล้อม (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  55.คุณกนกวรรณ พัฒนเสรีชัย (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  56.คุณษรรัศมิ์ อารีย์วงศ์ (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  57.คุณวัลย์ณรัตน์ ดึกภุมรินทร์ (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  58.คุณฬีรินลภัทร เนียมรอด (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  59.คุณสายฝน ผลสินธ์ (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  60.คุณศันสนีย์ บรมฤทธิ์ (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  61.คุณพิทยา แก้วทรัพย์ (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  62.คุณสุวรรณา เลี้ยงโชคชัย ถึงวันที่ 28 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 336 จบค่ะ
  63.คุณวินันทา เดชธุราทัศน์ (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  64.คุณเกริกเกียรติ แสนบุญศิริ (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  65.คุณมุทิตา วงกาศ (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  66.คุณสิริพล บางยี่ขัน (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  67.คุณสรชัย กองแดงนอก (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  68.คุณวราภรณ์ กองแดงนอก (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  69.คุณภาวนา เพียรดี (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  70.คุณจิรัฏฎ์กานต์ บัวล้ำเลิศ ถึงวันที่ 27 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 2,601 จบ ครบแล้วค่ะ โมทนาสาธุบุญด้วยอย่างสูงค่ะ
  71.คุณรวมจิตร ประคอง (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  72.คุณจินตนา ถาวรศักดิ์ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  73.คุณวิไล นุใหม่ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  74.คุณกมลวรรณ สวนนัน (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  75.คุณนงเยาว์ นุใหม่ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  76.คุณรัชนีวรรณ สวัสดิ์นาวิน ถึงวันที่ 28 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 688 จบค่ะ
  77.คุณณัฐพร สวัสดิ์นาวิน ถึงวันที่ 28 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 34 จบค่ะ
  78.คุณปรศุ สิทธิคุณาเจริญ (เพื่อนฝน) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  79.คุณนิภา คลังมณี (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  80.คุณชนกานต์ ปิ่นเสถียรเกศ (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  81.คุณรัตนมณี ปิ่นเสถียรเกศ (เพือนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  82.คุณพนิต พงษ์ดนตรี (เพือนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  83.คุณแก้วตา เจริญเวชธรรม (เพื่อนอ้อ) (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  84.คุณสาวจารุพร นุแปงถา (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  85.คุณสุนิตรา มินออน (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ)
  86.คุณคนึงนิตย์ แก้ววงศ์ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 500 จบค่ะ
  87.คุณอนงค์ ชลแดง ถึงวันที่ 31 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 970 จบค่ะ
  88.คุณประพิมพ์พร มานะกิจ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 880 จบค่ะ
  89.คุณอุไรรัตน์ วิจารณกรณ์ ถึงวันที่ 30 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 283 จบค่ะ
  90. คุณสรศักดิ์ ชาสมบัติ (ยังไม่แจ้งยอดสวดอิติปิโสค่ะ) ท่านสวดจนธูปหมด รบกวนนับจำนวนด้วยค่ะ
  91. คุณชนากานต์ คงกระพัน ถึงวันที่ 31 พ.ค. 55 สวดอิติปิโสได้ 800 จบค่ะ  *** จะปิดยอดสมัครในอีก 2-3 วันนี้แล้วนะค่ะ โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ ***

  ท่านใดที่ต้องการสมัครเพิ่มหลังจากปิดยอดแล้ว รบกวนสมัครไปที่ website หลักของวัดตรีวิสุทธิธรรม ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

  http://www.visudhidham.com/joomla/t...ลงชื่อสวดอิติปิโส-2601-จบ-บูชาพุทธชยันตี.html
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 พฤษภาคม 2012
 2. MayBuddhaBlessYou

  MayBuddhaBlessYou เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  2,372
  ค่าพลัง:
  +9,463
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2012
 3. แม่หมูอ้วน

  แม่หมูอ้วน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  534
  ค่าพลัง:
  +6,052
  ขอโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสวดอิติปิโสฯถวายเป็นพุทธบูชากับทกๆท่านด้วยค่ะ ถึงเมื่อคืนวันเสาร์ที่ ๒๖ นี้ สวดได้ ๙๙๐จบค่ะ ตั้งแต่เริ่มสวดมานี้รู้ตัวว่ามีสติมากขึ้น ไม่หลงลืมและรู้ตัวมากขึ้นค่ะ ขอบคุณน้องเจนที่มาบอกบุญนี้กับพี่ค่ะ
   
 4. kulthida

  kulthida เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  527
  ค่าพลัง:
  +4,622
  มารายงานค่ะสวดอิติปิโสไปได้ทั้งหมด 361 จบค่ะ
  จะมารายงานเรื่อยๆเป็นระยะๆนะคะ
   
 5. บูชิตา

  บูชิตา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  66
  ค่าพลัง:
  +277
  ลำดับที่ 70 ค่ะ! วันนี้สวดอีก 401 จบ ถึงเส้นชัยแล้วค่ะ!
  ครบ 2,601 จบ :':)':)'(
  สวดไปดูเหรียญหลวงปู่ดู่ หลวงปู่ทวด พระธรรมะธาตุขึ้นเต็มองค์พระเลย...ช่วงนี้สวดมนต์ เช้า-เย็น ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะสวดได้ ดีใจจัง...

  แจ้งชื่อไว้เลยค่ะ!

  จิรัฏฎ์กานต์ บัวล้ำเลิศ
  27/1 ม.1 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  ปล.ต้องไปสมัครกับเวปของวัดอีกไหมค่ะ!
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2012
 6. MayBuddhaBlessYou

  MayBuddhaBlessYou เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  2,372
  ค่าพลัง:
  +9,463
  โมทนาบุญด้วยค่ะพี่วิภา 990 จบ นี้ก็มีความดีมาก และความพยายามอย่างมากแล้วค่ะ สาธุค่ะพี่ น้องเจนขอเป็นกำลังใ้ห้พี่สวดได้มากขึ้นนะค่ะ เจนก็มีสติดีมากค่ะ เพราะว่าใช้เวลาไปในการสวดซะส่วนมาก จึงไม่คิดถึงเรื่อที่ดีหรือไม่ดี โดยเฉพาะเรื่องไม่ดีที่ไม่ได้คิดนี้ ดีมากค่ะ จะได้ไม่สร้างกรรมเพิ่ม การสวดมนต์บทไหนก็ดีทุกบท เพราะว่าทำให้เราสร้างความดี แม้เพียงสักระยะที่ไม่ต้องสร้างกรรมเพิ่มชั่วครู่หนึ่ง ก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำอะไรเลย
   
 7. MayBuddhaBlessYou

  MayBuddhaBlessYou เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  2,372
  ค่าพลัง:
  +9,463
  โมทนาสาธุค่ะคุณ kulthida ขอบคุณค่ะ มารายงานเรื่อยๆ นะค่ะ เป็นระยะก็จะดีมาก สาธุบุญด้วยค่ะ วันนี้จบที่ 361 จบ สาธุค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ สู้ นะค่ะ [​IMG] ไม่ต้องเครียดนะค่ะ สวดไปเรื่อยๆ เดี๋ยวสิ่งที่ดีๆ ก็จะตามมาเองค่ะ สาธุบุญด้วยค่ะ รบกวนแจ้งชื่อ-นามสกุล ด้วยค่ะ จะได้ส่งไปทางวัดค่ะ หลวงพ่อท่านจะได้นำไปบูชาพระเจดีย์จุฬามณีให้ แต่สวดให้จบก่อนนะค่ะ ^_^ งานนี้บูชาพุทธชยันตี ครบ 2600 ปี ค่ะ ขอบคุณค่ะ
   
 8. หม้อหุงข้าว..!

  หม้อหุงข้าว..! เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  1,105
  ค่าพลัง:
  +1,071
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 พฤษภาคม 2012
 9. MayBuddhaBlessYou

  MayBuddhaBlessYou เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  2,372
  ค่าพลัง:
  +9,463
  โมทนาบุญด้วยเป็นอย่างสูงกับ คุณจิรัฏฎ์กานต์ บัวล้ำเลิศ ที่สวดอิติปิโส บูชาพุทธชยันตี ครบ 2601 จบแล้วเจ้าค่ะ สาธุค่ะ สาธุ[​IMG]

  ต้องเชื่อในตัวเองค่ะ ว่าเราเป็นคนดี และสร้างความดีอย่างยากที่ใครจะอดทนทำได้เท่า [​IMG] ส่วนน้อยค่ะที่ตั้งใจทำตรงจุดนี้ ยากนะค่ะ แต่ก็ผ่านมาได้ เจนกำลังจะตามไปค่ะอีกไม่กี่วันค่ะ สาธุบุญด้วยค่ะ ^_^

  สาธุที่พระธรรมธาตุขึ้นเต็มองค์พระค่ะ พระธรรมธาตุหมายถึงอะไรค่ะ ที่เรืองแสงใช่หรือไม่ค่ะ

  เรื่องที่ลงชื่อที่ website ของวัด หากสะดวกให้ลงเองได้เลยค่ะ แต่รบกวนแจ้งมาที่เจนนะค่ะ เจนจะได้ไม่ลงซ้ำกันค่ะ เรื่องของที่หลวงพ่ออธิษฐานจิตแล้วจะมอบให้พวกเราที่สวดอิติปิโส 2601 จบ ครั้งนี้ เจนจะจัดส่งให้ทุกท่านค่ะ

  พี่วิภา อยู่อังกฤษ หรือคุณปู อยู่ที่อเมริกา เดี๋ยว เจนจะจัดการส่งของที่หลวงพ่อใหญ่มอบให้ถึงที่ค่ะ รบกวนขอที่อยู่ด้วยนะค่ะ ขอที่อยู่ของทุกท่านเลย ส่งที่นี่หรือ ไปที่ PM ก็ได้นะค่ะ
   
 10. beautysun

  beautysun สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +13
  เพิ่มเติมชื่อค่ะ

  ขอเพิ่มอีก 5 คน นะคะ
  1. นางรวมจิตร ประคอง
  2. นางจินตนา ถาวรศักดิ์
  3. นางสาววิไล นุใหม่
  4. นางสาวกมลวรรณ สวนนัน
  5. นางสาวนงเยาว์ นุใหม่
  ขออนุโมทนาบุญนะคะ คุณเจน
   
 11. MayBuddhaBlessYou

  MayBuddhaBlessYou เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  2,372
  ค่าพลัง:
  +9,463

  โมทนาบุญด้วยค่ะ ตอนแรกนั้นประกาศปิดรับลงชื่อไปแล้ว แต่เห็นว่ามาทางสายคุณ beautysun (คุณณัชเมธาวรรณ วุฒิ) เพื่อนร่วมสวดอิติปิโส 2601 จบ ของพวกเรา อย่างนั้น เจนเพิ่มชื่อให้เลยได้ค่ะ โมทนากับคุณณัชย์ และเพื่อนๆ ผู้มีบุญที่มาร่วมสร้างบารมีกันครั้งนี้ค่ะ เดี๋ยวเจนไป update ให้ทั้งหมดค่ะ ใครได้ยอดเท่าไหร่ แจ้งมาได้เลยนะค่ะ จะได้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้นะค่ะ สาธุบุญด้วยทุกประการค่ะ

  รวมยอดผู้ร่วมสวดอิติปิโส 2601 จบ บูชาพุทธชยันตี จำนวนทั้งสิ้น 75 ท่านค่ะ โมทนาสาธุบุญด้วยกับทุกท่านค่ะ[​IMG]
   
 12. พลอยไพริน

  พลอยไพริน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  202
  ค่าพลัง:
  +634
  น้องเจนเพิ่มพี่ด้วยค่ะพยายามหากระทู้อยู่ พี่รัชนีวรรณ สวัสดิ์นาวิน ได้ 688 จบค่ะ น.ส.ณัฐพร สวัสดิ์นาวิน ได้ 34 จบค่ะรบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
   
 13. MayBuddhaBlessYou

  MayBuddhaBlessYou เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  2,372
  ค่าพลัง:
  +9,463
  โมทนากับพี่ พลอยไพริน (คุณรัชนีวรรณ สวัสดิ์นาวิน) ตอบเจนมาที่ PM ร่วมลงชื่อสวดอิติปิโส 2601 จบ เป็นท่านที่ 76 ค่ะ สาธุบุญด้วยค่ะ วันนี้เจนรับลงชื่อร่วมสวดอิติปิโส 2601 จบ ชั่วคราวก่อนค่ะ หากอีกสักสองสามวันไม่มีใครลงชื่อ เจนจะปิดรับถาวรนะค่ะ รีบๆ พามากันมาร่วมสร้างบุญบารมี สวดอิติปิโส 2601 จบ บูชาพุทธชยันตี ค่ะ[​IMG]กันโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านค่ะ

  วันนี้พี่รัชนีวรรณ สวัสดิ์นาวิน สวดอิติปิโส ไปแล้ว 688 จบ สาธุคะ สาธุ เดี๋ยวเจน update ให้เลยค่ะ
   
 14. MayBuddhaBlessYou

  MayBuddhaBlessYou เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  2,372
  ค่าพลัง:
  +9,463
  โมทนาบุุญด้วยค่ะ เจนเพิ่งตอบ และลงชื่อให้พี่ ไปโพสต์ล่าสุดนี่เอง มาตอนปิดก็รับบุญใหญ่ไปค่ะี่ ^_^ ของพี่ลงให้ที่อันดับ 76 ค่ะ

  ยินดีต้อนรับอย่างยิ่งค่ะ [​IMG] และขอโมทนาบุญกับท่านล่าสุดที่มาร่วมลงชื่อสวดอิติปิโส 2601 จบ บูชาพุทธชยันตี ลำดับที่ 77 น.ส.ณัฐพร สวัสดิ์นาวิน โมทนาบุญด้วยค่ะ
   
 15. MayBuddhaBlessYou

  MayBuddhaBlessYou เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  2,372
  ค่าพลัง:
  +9,463
  รวมยอดผู้ร่วมสวดอิติปิโส 2601 จบ บูชาพุทธชยันตี จำนวนทั้งสิ้น 77 ท่านค่ะ โมทนาสาธุบุญด้วยกับทุกท่านค่ะ[​IMG]
   
 16. MayBuddhaBlessYou

  MayBuddhaBlessYou เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  2,372
  ค่าพลัง:
  +9,463
  ถึงวันนี้เจนสวดอิติปิโส ไปแล้ว 2,000 จบค่ะ ตั้งใจสวดมากค่ะ [​IMG]
   
 17. ฤกษ์

  ฤกษ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มกราคม 2012
  โพสต์:
  140
  ค่าพลัง:
  +240
  สวัสดีครับคุณเจน มารายงานครับสวดอิติปิโส
  ตั้งวันที่ 22 ถึง วันที่ 27 /05/2555
  ได้ทั้งหมด 809 จบครับ
  อนุโมทนา
   
 18. Piticha

  Piticha เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  750
  ค่าพลัง:
  +2,057
  โมทนาสาธุค่ะคุณเจน สวดได้เยอะมากค่ะ
  ขอส่งรายชื่อเพิ่มเติมค่ะ

  <TABLE style="WIDTH: 293pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=390 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 293pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 12480" width=390><TBODY><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 293pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 20.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=390 height=27>1. คุณปรศุ สิทธิคุณาเจริญ (เพื่อนฝน)</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 20.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=27>2.คุณนิภา คลังมณี (เพื่อนอ้อ)</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 20.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=27>3.คุณชนกานต์ ปิ่นเสถียรเกศ (เพื่อนอ้อ)</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 20.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=27>4.คุณรัตนมณี ปิ่นเสถียรเกศ (เพือนอ้อ)</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 20.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=27>5.คุณพนิต พงษ์ดนตรี (เพือนอ้อ)</TD></TR></TBODY></TABLE>

  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
   
 19. aor_bn

  aor_bn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 เมษายน 2009
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +117
  ขอโพสต์แทน คุณ Piticha นะคะ พอดีเครื่องคอมฯ ของพี่เค้ามีปัญหาค่ะ

  มีรายชื่อเพิมอีก 6 ท่าน ดังนี้ค่

  <DIR>1. คุณปรศุ สิทธิคุณาเจริญ (เพื่อนฝน)
  2. คุณนิภา คลังมณี (เพื่อนอ้อ)
  3. ด.ญ.ชนกานต์ ปิ่นเสถียรเกศ (เพื่อนอ้อ)
  4. ด.ญ.รัตนมณี ปิ่นเสถียรเกศ (เพือนอ้อ)
  5. คุณพนิต พงษ์ดนตรี (เพือนอ้อ)
  6. คุณแก้วตา เจริญเวชธรรม (เพื่อนอ้อ)

  </DIR>
  โมทนา สาธุนะคะ
   
 20. jakpong

  jakpong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  80
  ค่าพลัง:
  +208
  มาแจ้งยอดครับ เดิมทำไว้แล้ว 1800 วันนี้แจ้งเพิ่ม 540 จบ (สวดทีละ 108 จบ 5 ยกแล้ว ) รวมแล้ว 2340 ใกล้เส้นชัยแล้ว อึดอีกนิด
   

แชร์หน้านี้

Loading...