พระกริ่ง-ชัยวัฒน์สถาปนาบัวรอบ รุ่นที่ระลึก115ปี-ร.ร.วัดบวรนิเวศ

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย คนไม่พิเศษ, 15 มีนาคม 2008.

 1. คนไม่พิเศษ

  คนไม่พิเศษ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  476
  ค่าพลัง:
  +32
  http://matichon.co.th/khaosod/view_...ionid=TURNd053PT0=&day=TWpBd09DMHdNeTB4TlE9PQ==


  พระกริ่ง-ชัยวัฒน์สถาปนาบัวรอบ รุ่นที่ระลึก115ปี-ร.ร.วัดบวรนิเวศ

  สดหน้าพระ

  อนุชา ทรงศิริ
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=left border=0><TBODY><TR bgColor=#400040><TD>[​IMG]

  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สำนักงานเขตการศึกษากรุงเทพมหนคร เขต 1 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนวัดบวรนิเวศขึ้นเมื่อ 23 กุภาพันธ์ 2436 เป็นสาขาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียน และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอรพินทุ์ พระราชธิดาของเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 ทรงสร้างตึกชั้นเดียวมี 7 ห้องเรียน (ปัจจุบันเป็นมุขอรพินทุ์ อาคารวัชรญาณวงค์)

  ในรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงเป็นประธานจัดสร้างตึกเรียน 2 ชั้น และพระราชทานนามตึกว่า ตึกมนุษยนาควิทยาทาน

  ในปี พ.ศ.2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อนุญาตให้โรงเรียนวัดบวรนิเวศใช้ตรา จปร. เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

  ปัจจุบัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก (เจริญ คชวัตร) เจ้าอาวาสองค์ที่ 6 ของวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเป็นพระอุปถัมภ์โรงเรียน และได้ประทานอาคารเรียน สมเด็จพระญาณสังวร ให้กับโรงเรียนวัดบวรนิเวศ และสร้างห้องสิริสมบัติ เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอัฐบริขาร งานนิพนธ์ วัตถุมงคล และสิ่งของที่ระลึกต่างๆ ของพระองค์
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=right border=0><TBODY><TR bgColor=#400040><TD>[​IMG]

  </TD></TR></TBODY></TABLE>


  ในปี พ.ศ.2551 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนได้มีมติจัดสร้าง พระพุทธสิริรสมบัติ หน้าตักกว้าง 5 นิ้ว เพื่อเป็นที่ระลึกวันสถาปนาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ครบรอบ 115 ปี และมอบให้เป็นที่ระลึกกับผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่าและปัจจุบัน ลูกนาคาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างฐานพระบรมรูปที่จะประดิษฐานพระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ให้เป็นที่สักการะสำหรับครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

  พร้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ และจารึกชื่อที่ฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่จะประดิษฐานภายในโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นเกียรติประวัติต่อไป และจัดสร้าง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สถาปนาบัวรอบ เนื้อนวโลหะพิเศษ ก้นทองคำ (กรรมการ) พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์สถาปนา เนื้อนวโลหะพิเศษ ก้นเงิน (กรรมการ) สร้าง 96 ชุด พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์สถาปนา เนื้อนวโลหะพิเศษ สร้าง 115 ชุด พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์สถาปนา เนื้อเนื้อทองทิพย์ สร้าง 1,115 ชุด และครอบน้ำพระพุทธมนต์บัวรอบ (บรรจุพระกริ่งสถาปนาบัวรอบเนื้อสัมฤทธิ์) สร้างไม่เกิน 96 ใบ
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=left border=0><TBODY><TR bgColor=#400040><TD>[​IMG]

  </TD></TR></TBODY></TABLE>


  ในการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน จ.เลย ที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ ทางคณะศิษย์ โดยพระครูไพบูลย์ กิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสวัสดิวารีสีมาราม (แค สามเสน) ร่วมหล่อพระกริ่ง "ญาณวิสุทธิโสภณ" เป็นที่ระลึกที่ได้เลื่อนสมณะศักดิ์ โดยสร้างเนื้อนวะ เนื้อสัมฤทธิ์ และบาตรน้ำมนต์

  มวลสารและเลขยันต์ ที่ไดับเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ เป็นจำนวนมาก อาทิ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน) จ.เลย พระสุนทรธรรมนุวัตร (หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม) จ.พระนครศรีอยุธยา พระวินัยวัชรกิจ (หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง) จ.เพชรบุรี พระครูยุตนวการ (หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม) จ.นครปฐม พระครูสุนทรจริวัฒน์ (หลวงพ่อม่วง วัดยางงาม) จ.เพชรบุรี พระครูสังวรสมณกิจ ( หลวงปู่ทิม วัดพระขาว)

  พระอาจารย์เจือ วัดกลางบางแก้ว พระครูวิมล ญาณอุดม (อาจารย์ติ่ว วัดมณีชลขันธ์) จ.ลพบุรี พระครูถาวรวิริยะคุณ (หลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง) พระครูพิเศษเขามจารย์ (หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ) จ.สุราษฎร์ธานี พระครูศิริโพธิลักษณ์ วัดโพธิศรี จ.ราชบุรี หลวงพ่อชิน วัดกลางบางบาล จ.อยุธยา พระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม พระมหาไมตรี ปภารัตโน วัดพระนคร จ.นครศรีธรรมราช พระอาจารย์ต้อย พระอาจารย์ยา วัดบางพระ จ.นครปฐม เป็นต้น

  ในวันที่ 4 มีนาคม 2551 เวลา 09.29 น. จัดพิธีเททองพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระนาคปรก และครอบน้ำมนต์บัวรอบ ณ สนามโรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยมีพระครูบวรกิจโกศล( หลวงพ่อตัด วัดชายนา) เป็นประธานเททองพระกริ่ง+พระชัยวัฒน์สถาปนาบัวรรอบ โดยมีพระเกจิอาจารย์ พระครูวิริยะคุณ (หลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง) พระครูสุนทรวัฒนากิจ วัดกลางบางบาล หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงครม และพระมหามนตรี ฐิตโสภโณ วัดบางแวก กทม. นั่งปรกกำกับในพิธี

  ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ประกอบพิธีอธิษฐานจิต โดยพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ณ ห้องสิริสมบัติ อาคารสมเด็จพระญาณสังวร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ และในวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

  กำหนดรับวัตถุมงคล วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ผู้สนใจสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 0-2282-005 ต่อ 130,151 หรือ 08-1403-9539
   

แชร์หน้านี้

Loading...