ปิดรับบริจาค บุญสำเร็จแล้วถวายคัมภีร์ปาฏิโมกข์พร้อมหนังสือภิกขุปาฏิโมกข์ ครบทุกวัดตามที่แจ้ง น.3

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 9 กันยายน 2019.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  ด้วยทางวัดทั้ง 3 วัด ยังไม่มีคัมภีร์ปาฏิโมกข์ในการใช้สวดและไข่หวานมีความประสงค์จะถวายให้วัดที่ยังขาดแคลน ตามรายการดังต่อไปนี้

  1. คัมภีรปาฏิโมกข์พร้อมกล่อง ชุดละ 3,500 บาท จำนวน 3 วัด เป็นเงิน 10,500 บาท

  2. หนังสือภิกขุปาฏิโมกข์ วัดละ 20 เล่ม ๆ ละ 30 บาท จำนวน 3 วัด 60 เล่ม เป็นเงิน 1,800 บาท

  รวม 2 รายการ เป็นเงิน 12,300 บาท ดังมีรายนามวัดต่อไปนี้
  1.วัดศาลาทรง ตำบลบ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
  2. วัดโพธิ์ตาล ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

  3.วัดโคกหินตั้ง ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ


  ถ้าท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพ สามารถแจ้งชื่อ สกุล และระบุวัดที่ต้องการเป็นเจ้าภาพได้ ค่ะ


  ************************************
  การสวดปาฏิโมกข์ คือการสาธยาย ศีล 227 ข้อ เป็นภาษาบาลีหรือภาษามคธล้วนๆ ตั้งแต่ข้อ 1 ไปจนกระทั่งจบหมดทุกข้อ โดยวัดที่มีพระสงฆ์อยู่ด้วยกัน 4 รูปขึ้นไป จะต้องมีภิกษุสวดปาฏิโมกข์ได้หนึ่งรูป
  โดยสวดทุก 15 วัน คือ ในวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ในเดือนเต็ม หรือวันแรม 14 ค่ำ ในเดือนขาด

  การสวดปาฏิโมกข์ให้ได้ จะว่าเป็นการยากแล้วก็ตาม แต่การจะสวดปาฏิโมกข์ให้ได้ดี
  และรักษาไว้มิให้เสื่อมยิ่งยากกว่าอีกเป็นร้อยเท่า เพราะการสวดปาฏิโมกข์เป็นวินัยสงฆ์

  พระสงฆ์ต้องประชุมฟังปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน โดยต้องสวดออกเสียงเป็นภาษาบาลีให้ถูกต้องตามอักขระวิธี
  (มีบางแห่งอุตริสวดปาฏิโมกข์เป็นภาษาไทย นัยว่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้า คือบัญญัติวินัยขึ้นมาใช้เอง)
  การจะสวดปาฏิโมกข์ให้ได้คล่องแคล่ว และออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระฐานกรณ์ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครๆก็จะทำได้

  และต้องสวดไม่ให้ผิดอีกต่างหาก มีผู้คอยตรวจทานไม่ให้สวดผิด
  หากสวดผิดก็ต้องทักท้วง แก้ไขให้ถูกต้อง จึงจะสวดต่อไปได้ กว่าจะสวดจนจบ ต้องใช้เวลาไม่น้อย
  มาตรฐานก็ประมาณ ๔๕ นาที ขึ้นอยู่กับคุณภาพความสามารถของผู้สวด ว่ามีอยู่ระดับไหน

  สำหรับพระปาฏิโมกข์ที่เก่งๆนั้น สามารถจะสวดปาฎิโมกข์ได้อย่างคล่องแคล่ว และออกเสียงอักขระได้อย่างถูกต้องชัดเจน
  โดยสวดปาฏิโมกข์ไม่ผิดแม้แต่สักตัวเดียว ตั้งแต่ต้นจนจบ เรียกว่า ฟังกันเพลินเลยทีเดียว
  แต่พระปาฏิโมกข์ ผู้สวดเก่ง ค่อนข้างจะหายากในยุคสมัยปัจจุบันนี้

  ส่วนใหญ่ก็สวดกันพอฟังไปได้ แบบพอถูๆไถๆไปอย่างนั้น กว่าจะจบเล่นเอาผู้ฟังจนรำคาญ แต่ก็ต้องเห็นใจกัน
  เพราะเหตุที่การสวดปาฏิโมกข์เป็นของยากนั่นเอง สวดได้ไม่ดี ก็ยังดีกว่าสวดไม่ได้เอาเสียเลย ตอนแรกสวดได้ไม่ดี
  แต่ถ้าพยายามฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ ก็ค่อยดีไปเอง และพระปาฏิโมกข์ถือว่าเป็นที่พึ่งของหมู่คณะ

  ถ้าไม่มีพระปาฏิโมกข์ในท่ามกลางสงฆ์เลย ถึงวันปาฏิโมกข์ พระสงฆ์ต้องแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่น
  จะอยู่ด้วยกันตั้งแต่ ๔ รูป ขึ้นไปไม่ได้ในวันลงอุโบสถ พอผ่านวันปาฏิโมกข์ไปแล้ว จึงค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่

  หากวัดไหนพระสงฆ์ต้องแยกย้ายกันไปๆมาๆอย่างนี้ คงยุ่งยากน่าดู ดังนั้น พระปาฏิโมกข์ จึงมีความสำคัญอยู่มากเลยทีเดียว หากจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระวินัย ซึ่งในฝ่ายธรรมยุตยังคงรักษาวินัยข้อนี้ไว้ได้อย่างเคร่งครัด
  และอานิสงส์แห่งการสวดปาฏิโมกข์นั้น โบราณาจารย์กล่าวว่า แม้บิดามารดาตกนรก ก็สามารถฉุดรั้งขึ้นมาจากหลุมนรกได้ หากมีบุตรบวชในพระพุทธศาสนา และได้โอกาสขึ้นสวดปาฏิโมกข์ในท่ามกลางสงฆ์

  การบวชจึงถือได้ว่า เป็นการสนองบุญคุณของบิดามารดาอย่างสูงสุด ไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่า
  แต่มิใช่เพียงสักแต่ว่าบวชเหมือนทุกวันนี้ บวชพระบวชเณร ทีละร้อย ละพัน บางแห่งฟาดกันเป็นแสนรูป
  เรียกว่า บวชแล้วรวยไม่รู้เรื่อง กลายเป็นธุรกิจบวชพระไปในตัว

  ส่วนผู้บวช บวชเสร็จแล้วจะปฏิบัติไปแถวไหน ก็ไม่มีใครจะรู้ด้วย ไม่ใช่ว่าบวชแล้วจะเป็นบุญไปเสียหมด
  บวชแล้วทำไม่ดี ก็ไปนรกหลุมลึกกว่าคนที่ไม่ได้บวชเสียอีก

  การทำอุโบสถแสดงปาฏิโมกข์

  การแสดงปาฏิโมกข์ทุกๆ วันอุโบสถ เป็นกิจสำคัญอย่างหนึ่งของภิกษุบริษัท ซึ่งพระสงฆ์ได้ถือกันเคร่งครัด เพราะเป็นเครื่องแสดงความสามัคคี และเป็นเครื่องตักเตือน สอบถาม ความบริสุทธิ์แห่งกันและกัน เมื่อพระสงฆ์ยังได้ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงอยู่ตราบใด ก็เป็นอันประกาศความตั้งมั่นแห่งพระศาสนาอยู่ตราบนั้น เพราะฉะนั้น ภิกษุทุกรูป จึงต้องทำอุโบสถทุกๆ วันอุโบสถ ถ้าไม่ทำ ต้องปรับโทษเป็นอาบัติทุกกฎ

  กิจที่สงฆ์ต้องทำในวันอุโบสถ นั้น คือ เมื่อถึงวันอุโบสถแล้ว กวาดโรงอุโบสถ ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็ตามประทีปไว้ในโรงอุโบสถ ตักน้ำใช้น้ำฉันไว้ และปูอาสนะไว้ในโรงอุโบสถ กิจ 4 อย่างนี้ เรียกว่า บุรพกรณ์ เพราะต้องทำก่อนพระสงฆ์ประชุมกันฯ เมื่อทำกิจ 4 อย่างแล้ว ก็ทำกิจอื่นต่อไป คือ ถ้ามีเหตุที่ต้องนำฉันทะและปาริสุทธิของผู้ให้ฉันทะและปาริสุทธิก็นำมานอกฤดู นับภิกษุ และให้โอวาทแก่นางภิกษุณี กิจ 4 อย่างนี้ เรียกว่า บุรพกิจ และต้องทำก่อนแสดงปาฏิโมกข์

  วิธีทำอุโบสถ การทำอุโบสถของภิกษุ นับว่าเป็นสังฆกรรมส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้น พระสงฆ์จึงต้องประชุมในสีมาอันเดียวกัน และต้องนั่งให้ได้หัตถบาสกันทุกๆ องค์ แม้ว่าอาวาสที่มีสีมารอบวัด มีกุฏิสงฆ์อยู่ภายในสีมา เมื่อจะทำสังฆกรรมใดๆ ภิกษุในอาวาสนั้นต้องลงประชุมกันให้ได้หัตถบาสทั้งสิ้น มิฉะนั้น ภิกษุที่ไม่ได้ประชุมต้องออกไปเสียจากเขตนั้นให้พ้นจากสีมา จึงจะสำเร็จเป็นสังฆกรรม เพราะฉะนั้น เมื่อถึงวันอุโบสถ ภิกษุอยู่ในอาวาสเช่นนั้น เมื่อมีกิจจำเป็นที่จะลงไปประชุมให้ได้หัตถบาสสงฆ์ไม่ได้ เช่น อาพาธ เป็นต้น ก็ต้องให้ฉันทะ และปาริสุทธิแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไป และภิกษุนั้นต้องนำฉันทะและปาริสุทธิของภิกษุรูปนั้นไปบอกในท่ามกลางสงฆ์ แล้วพระสงฆ์จึงจะกระทำอุโบสถสังฆกรรมต่อไปได้ฯ วิธีให้ฉันทะและปาริสุทธิในบาลีวางแบบไว้ว่า ภิกษุผู้ให้พึงทำผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง นั่งกระโหย่งหรือนั่งท่าพรหมประณมมือ แล้วกว่าวกับภิกษุรูปหนึ่ง ถ้าผู้แก่กว่าให้ว่า

  ฉนฺทํ ทมฺมิ ฉนฺทํ เม หร ฉนฺทํ เม อาโรเจหิฯ
  แปลว่า ฉันให้ฉันทะของฉัน ขอเธอจงนำฉันทะของฉันไป เธอจงบอกฉันทะของฉันฯ

  ให้ปาริสุทธิว่า ปาริสุทฺธํ ทมฺมิ ปาริสุทฺธํ เม หร ปาริสุทฺธํ เม อาโรเจหิฯ
  แปลว่า ฉันมอบความบริสุทธิ์ของฉัน ขอเธอจงนำความบริสุทธิ์ของฉันไป ขอเธอจงบอกความบริสุทธิ์ของฉันฯ ถ้าผู้ให้อ่อนกว่า ใช้คำว่า หรถ แทนคำว่า หร ใช้คำว่า อาโรเจถ แทนคำว่า อาโรเจหิฯ ฝ่ายภิกษุรับมอบแล้ว พึงบอกในสงฆ์ จะพึงบอกด้วยคำอย่างไร ในบาลีมิได้วางแบบไว้

  วิธีบอกฤดู ซึ่งจะต้องบอกก่อนแสดงปาฏิโมกข์ คือ
  1. ฤดูคิมหันตะ (ฤดูร้อน) มี 8 อุโบสถ นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ไปถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นเวลา 4 เดือน

  2. ปีใดมีอธิกมาส คือ เดือน 8 สองหน มี 10 อุโบสถ นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8หลัง เป็นเวลา 4 เดือน

  3. ฤดูวัสสานะ (ฤดูฝน) มี 7 อุโบสถ และวันปวารณา 1 นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นเวลา 4 เดือน

  4. ฤดูเหมันต์ (ฤดูหนาว) มีร 8 อุโบสถ นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นเวลา 4 เดือน

  อันตรายแห่งอุโบสถ หรือเหตุฉุกเฉินมีดังนี้
  1. ราชันตราย คือ พระมหากษัตริย์เสด็จมา เลิกสวด
  2. โจรันตราย คือ โจรมา เลิกสวด
  3. อัคคิยันตราย คือ เกิดไฟไหม้อาวาส เลิกสวด
  4. อุทกันตราย คือ เกิดน้ำหลาก เลิกสวด
  5. มนุสสันตราย คือ มนุษย์มามาก รบกวน เลิกสวด
  6. อมนุสสันตราย คือ อมนุษย์ภูตผีปีศาจเข้าสิงภิกษุ เลิกสวด
  7. พาฬันตราย คือ มีสัตว์ร้าย เลิกสวด
  8. สิริงสปันตราย คือ สัตว์เลื้อยคลาน เลิกสวด
  9. ชีวิตันตราย คือ ภิกษุเป็นไข้หนักลง หรือมีผู้ฆ่าภิกษุ เลิกสวด
  10. พรหมจริยันตราย คือ มีผู้มาจับกุมเอาภิกษุไปให้ทำสีลวิบัติ เลิกสวด
  35728661_1846767785387894_8207612022242672640_n.jpg 67872763_2539212892805534_1761947167099977728_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 ตุลาคม 2019
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  ประมวลภาพที่เคยไปถวายและส่งไปมาแล้ว 38 วัด บางภาพก็หายไป

  1. วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
  2. วัดมุนีนิรมิต ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
  3.วัดเวฬุวันบรรพต บ้านคำค้อ-พรนิมิต ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี
  4. วัดศรีชันจนาราม บ้านวังกระชัน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
  5.วัดกุญชรนิมิตร ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
  6.วัดท้ายเขื่อนสิริกิติ์ (ธุดงคสถานนานาชาติ บ้านท้ายเขื่อนสิริกิติ์) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
  7.วัดถาวรรังษี ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

  8. วัดบ้านภูมิพัฒนา ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
  9. วัดบ้านเสม็ด ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
  10. วัดธาตุศิลา ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
  11. วัดศาลาลอย ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
  12. วัดท่ากระดาน ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
  13. วัดโนนตลาดกี่ ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
  14. วัดบางค้อ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
  15 วัดหนองหินใหญ่ ต. สายห้วยแก้ว. อ. บ้านหมี่ ลพบุรี

  16. วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลาง ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
  17. วัดศรีจันทร์โพธาราม ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
  18 วัดกำแพง ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
  19. วัดยางงาม ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
  20. วัดพระธาตุม่อนหินแก้ว ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  21. สำนักปฏิบัติธรรมเขาพับผ้าวารีเขต ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  22. วัดพันเชิง ต ช่อแฮ อ เมือง จ แพร่
  23 วัดดงป่าเหมี้ยง ต.ห้วยสัก อ.เมือง เชียงราย
  24 วัดประสาทนิกร ถนนประสาทนิกร ต.ขันเงิน อ.หลังสวน ชุมพร
  25 วัดสันขี้เบ้า ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
  26. สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ตำบลบ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
  27 วัดสุทธิจิตตาราม ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

  28 วัดป่าชัยมงคล บ้านห้วยอีจีน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  29 วัดหาดทราย ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด เพชรบุรี
  29 ถวายคัมภีร์ปาฏิโมกข์และพระแก้วมรกต ณ สำนักสงฆ์โคกละเวีย ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
  30 ที่พักสงฆ์พุทธบารมี ต.ปรือ อ.ปราสาท สุรินทร์

  31 สำนักสงฆ์ถ้ำเทพสถิตย์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
  32 วัดบางน้ำวน ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
  33 วัดมหาโพธิ์เหนือ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
  34 วัดทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  35 วัดท่ากระดาน ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
  36 วัดแม่กวัก ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

  37 วัดป่าหนองศาลาป่าชาด ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
  38 วัดหนองกุงศรี อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
  DSC_0181.JPG 18403275_1390275121052634_308849360944969264_n.jpg DSC_001-20170226-220447.JPG DSC_0011-20170226-220447.JPG DSC_0030-20170129-151418.JPG DSC_0049.JPG DSC_0089-07.JPG DSC_0097.JPG DSC_0105.JPG DSC_0129.JPG DSC_0157.JPG DSC_0167.JPG DSC_0179.JPG DSC_0219.JPG DSC_0259.JPG DSC_0501-20170305-212754.JPG DSC_0506-20170305-200841.JPG
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กันยายน 2019
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  อนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท และ 1 บาท
   
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  มีวัดเพิ่มมาอีก 2 วัด คือ
  1. ที่พักสงฆ์ศรีทรงธรรม ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี. จ.ปราจีนบุรี

  2.วัดสว่างอารมณ์(หอมแก้วอุทิศ) ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กันยายน 2019
 5. นรินสาคร

  นรินสาคร สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2017
  โพสต์:
  82
  ค่าพลัง:
  +150
  ร่วมบุญถวายคัมภีร์ปาฏิโมกข์พร้อมหนังสือภิกขุปาฏิโมกข์ ถวายวัดในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20 คับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคับ
   
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  โอนวันนี้เวลา 19.43 น ใช่มั้ยคะ
   
 7. sasa77

  sasa77 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +47
  FD6C5B31-BB34-4F39-8777-0CDA15AD7EF5.jpeg
  วีรพจน์ ศักดิ์ศิรินุกูล และ ครอบครัว
   
 8. eakvega

  eakvega Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  366
  ค่าพลัง:
  +762
  ###ข้าพเจ้าฯ ขอมีส่วนร่วมในการจัดซื้อ "คัมภีร์-ปาฏิโมกข์" เพื่อถวายให้แก่ (วัดใน-จังหวัด ชัยภูมิ)

  ###ขออุทิศบุญกุศลที่ได้กระทำทั้งหมดทั้งมวลในครั้งนี้ไปให้แก่ (เจ้ากรรมนายเวร-ทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าฯ)ทั้งหมดทั้งมวลในชาตินี้ด้วยเทอญฯ

  ###ขอท่านทั้งหลายได้โปรดจงเป็นสักขีพยานและได้โปรดอนุโมทนาสาธุพร้อมกันเทอญฯ

  ::ขอร่วมถวายจตุปัจจัยจัดซื้อเป็นจำนวน ๑๐๐ บาทถ้วน::

  **ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนทุกพระองค์ด้วยเทอญฯ**

  BBl-Screenshot-1568346801048.png
   
 9. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  อนุโมทนาสาธุคีะ
   
 10. chibasusumu

  chibasusumu สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  69
  ค่าพลัง:
  +64
  ร่วมบุญด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ ขอให้ผลบุญนี้จงเป็นผู้มีปัญญาแก้ไขปัญหาได้สำเร็จลุล่วงไปนะคะ
   
 12. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  สาธุค่ะ แต่ดุสลิปแล้วไม่ใช่เลขบัญชีของไข่หวานค่ะ
   
 13. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  รายนามผู้ร่วมบุญดังนี้
  1 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  2 คุณนรินทรสาคร ร่วมบุญ 20 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  4 คุณวีรพจน์ ศักดิ์ศิรินุกูล และ ครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท
  5 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  7 คุณ eakvega ร่วมบุญ 100 บาท
  8 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  9 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  13 คุณณัฐพงค์ โรจนวิรัตน์ ร่วมบุญ 100 บาท
  14 นางศิริรัตน์ ภวชัยยันต์ ร่วมบุญ 200 บาท
  15 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
   
 14. hyperz

  hyperz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  290
  ค่าพลัง:
  +3,298
  โทษทีครับ อัพรูปผิดครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 200.jpg
   200.jpg
   ขนาดไฟล์:
   44 KB
   เปิดดู:
   8
 15. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  ค่ะ สาธุๆๆ ค่ะ
  13.gif
   
 16. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  อัพเดทวันที่ 25 กย 62
  -------------------------------
  1 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  2 คุณนรินทรสาคร ร่วมบุญ 20 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  4 คุณวีรพจน์ ศักดิ์ศิรินุกูล และ ครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท
  5 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  7 คุณ eakvega ร่วมบุญ 100 บาท
  8 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  9 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  13 คุณณัฐพงค์ โรจนวิรัตน์ ร่วมบุญ 100 บาท
  14 นางศิริรัตน์ ภวชัยยันต์ ร่วมบุญ 200 บาท
  15 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  17 น้องศิริวรรณ กุณาละสิริ ร่วมบุญ 20 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  19 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 210 บาท

  รวม 1,211 บาท
   
 17. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  วันนี้ได้ซื้อหนังสือภิกขุปาฏิโมกข์ จำนวน 20 เล่ม และคัมภีร์พร้อมกล่อง เพื่อนำไปถวายวัดศาลาทรง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ เรียบร้อยแล้วค่ะ วันที่12 ตค จะเดินทางไปถวายหนังสือและคัมภีร์ เป็นวัดแรกก่อน จึงแจ้งเรียนมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทราบในเบื้องต้นก่อนค่ะ เมื่อไปถวายแล้วจะนำภาพมาให้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
  ภิกขุ.jpg 100_9029-02.JPG
   
 18. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  อัพเดทวันที่ 29 กย 62
  ---------------------------------
  1 ไข่หวาน ร่วมบุญ 3,520 บาท
  2 คุณนรินทรสาคร ร่วมบุญ 20 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  4 คุณวีรพจน์ ศักดิ์ศิรินุกูล และ ครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท
  5 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  7 คุณ eakvega ร่วมบุญ 100 บาท
  8 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  9 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  13 คุณณัฐพงค์ โรจนวิรัตน์ ร่วมบุญ 100 บาท
  14 นางศิริรัตน์ ภวชัยยันต์ ร่วมบุญ 200 บาท
  15 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  17 น้องศิริวรรณ กุณาละสิริ ร่วมบุญ 20 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  19 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 210 บาท
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  22 คุณศศิธร บัวหลวง ร่วมบุญ 150 บาท
  23 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 180 บาท
  24 คุณสุรศักดิ์ จักรสถาพร ร่วมบุญ 540 บาท
  25 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตะประชา ร่วมบุญ 90 บาท
  26 คุณนิสากร ,นายยุทธชัย ,นายไชยอนันต์ สีนวลแตง ร่วมบุญ 90 บาท
  27 ครอบครัวจอมอินทร์ และอุชพันธุ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  28 คุณณัฐกิจ บุญมี ร่วมบุญ 300 บาท
  29 คุณบุญสัมมา รักษาใจ ร่วมบุญ 100 บาท
  30 คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ ร่วมบุญ 150 บาท
  31 คุณณิชาภา เชาวนเมธา ร่วมบุญ 30 บาท
  32 คุณชิน คุณอรวรรณ แก้วกระจ่าง ร่วมบุญ 300 บาท
  33 คุณพรชัย เต็กอวยพร ร่วมบุญ 30 บาท
  34 คุณมงคล เรียนรอบกิจพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 150 บาท
  35 คุณวรกาญจน์ ทวีกูล คุณวีรวิชญ์ คุณสรวิชญ์ คุณธัญทิพย์ อนันต์ศิริขจร ร่วมบุญ 300 บาท
  36 คุณอัมพร แสงงิ้วและครอบครัว ร่วมบุญ 600 บาท
  37 คุณสุภควดี จีระตระกูล ร่วมบุญ 300 บาท
   
 19. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  อนุโมทนาสาธุกับคุณแก้ว สมบัติเจริญบูลย์ นางสาวหนึ่งฤทัย สมบัติเจริญบูลย์
  นางสาวจารุวรรณ สมบัติเจริญบูลย์ อุทิศบุญให้ แม่โอ๋(นางสาวสุพัฒน์ ขันขาว)ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร ร่วมบุญ 150 บาท
   
 20. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,836
  ค่าพลัง:
  +14,750
  อัพเดทวันที่ 3 ตค 62
  --------------------------------
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  39 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  41 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  42 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  43 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  46 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  47 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 14 บาท
  49 คุณ Nopporn Dilokratwanit ร่วมบุญ 60 บาท
  50 คุณรัชนี หนูเหมือง คุณจุฑาวรรณ เจริญพร ร่วมบุญ 270 บาท
  51 คุณพจนาจ ทับลอย ร่วมบุญ 100 บาท
  52 พระนันทวุฒิ กตธมฺโม และคุณแม่วันชัย อาบสุวรรณ ร่วมบุญ 300 บาท
  53 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 8 บาท
  54 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  55 คุณณัฐพงค์ โรจนวิรัตน์ ร่วมบุญ 20 บาท
  56 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  57 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  58 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  59 คุณพันธุ์เทพ ยศธำรง ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง นส.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว ร่วมบุญ 280 บาท
  60 คุณศศิธร บัวหลวง ร่วมบุญ 500 บาท
  61 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ ร่วมบุญ 15 บาท
  62 คุณเสรี วงษ์ทองเหลือ ร่วมบุญ 100 บาท
  63 คุณหนึ่งฤทัย สัญญา ได้หมายรู้ ร่วมบุญ 20 บาท
  64 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  65 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  66 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  67 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  68 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  69 คุณแก้ว สมบัติเจริญบูลย์ นางสาวหนึ่งฤทัย สมบัติเจริญบูลย์ นางสาวจารุวรรณ สมบัติเจริญบูลย์ อุทิศบุญให้ แม่โอ๋(นางสาวสุพัฒน์ ขันขาว)ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร ร่วมบุญ 150 บาท
  70 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  71 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  72 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 150 บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...