บุญด่วนมหาเถระมรณภาพและอุทิศร่างทำพิธีแค่อีก 2 วัน /ภัตตาหาร/ไทยทาน/ถวายสงฆ์ทั้งจังหวัดที่มาสรงน้ำศพ

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย kunasan, 20 กรกฎาคม 2019.

 1. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +2,485
  ทางวัดจึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญด่วน

  เชิญสาธุชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ด่วน

  วันที่ 26 วันสุดท้ายก่อนที่ รพ.มหาราชเชียงใหม่ จะนำสรีระสังขารหลวงพ่อไปเป็นอาจารย์ใหญ่

  ภัตตาหารและปัจจัย พร้อมด้วยไทยทาน ค่าพาหนะที่ท่านเดินทางมาไกล ถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดที่มาสรงน้ำศพ และฉันภัตตาหารเพล ชุดละ 1000 บาท


  เจ้าภาพชุดที่ 1 .พระครูศรีรัตนโสภณ
  เจ้าภาพชุดที่ 2. กองทุนสงฆ์อาพาธวัดม่อนป่าสัก
  เจ้าภาพชุดที่ 3. คุณโยมแสงชัย โชติพงศ์สิริสกุล
  เจ้าภาพชุดที่ 4 คุณโยมเลิศฤทธิ์ อรุณรุ่งวิเชียร และครอบครัว
  เจ้าภาพชุดที่ 5 - 50 รูป ....................(ยังไม่มีเจ้าภาพ)


  ขอผลบุญในการปฏิบัติของหลวงพ่อพระครูสมานจิตตาภรณ์ และการรักษาพระพุทธศาสนาจนมรณภาพของหลวงพ่อ จงดลบันดาลให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุข เจริญด้วยปัญญา เจริญด้วยโภคะสมบัติ มรรคผลนิพพานในอนาคตกาลด้วยเทอญ.


  ?temp_hash=a494a24c1876677fe82af9334568a7dd.png

  หลวงพ่ออยู่วัดร่องปอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกลางเขา ที่ห่างไกล จึงลำบากในการเดินทางไปหาหมอ ชาวบ้านก็ไม่มีรายได้มากนอกจากเก็บของป่าขาย
  ----------------------------------------  เชิญร่วมอุปัฏฐากพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อาพาธ
  กับกองทุนสงฆ์อาพาธวัดม่อนป่าสัก

  ----------------------------

  เนื่องจากวัดม่อนป่าสัก มีพระภิกษุชราภาพ และที่อาพาธก็หลายรูป ทั้งแม่ชีอาวุโส และสามเณรน้อย พร้อมทั้งเด็กวัดชาวเขา ที่ทางวัดอุปการะ ซึ่งมีปัญหาทางบ้านเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน , หรือเสียชีวิต หรืออยู่เรือนจำ ทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ภัตตาหาร , ค่าพาหนะไปเรียน ค่าอาหารขนมที่โรงเรียน , ค่าเสื้อผ้า ถุงเท้ารองเท้า กระเป๋านักเรียน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าน้ำดื่ม จิปาถะ ซึ่งแต่ละเดือนก็ใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก รายได้ไม่ค่อยมีเพราะอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้าน บิณฑบาตไม่พอฉัน ซ้ำยังมีพระ ชี ชราภาพ และที่อาพาธจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ บางปีสามเณรน้อย หรือเด็กวัดก็เป็นไข้เลือดออกป่า ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลถึง ๑ สัปดาห์จึงจะหาย ภาระที่ทางวัดต้องรับผิดชอบภายในวัด ทั้งภายในเขตปกครองของเจ้าคณะตำบลอีก 8 วัดก็มีพระสงฆ์อาพาธ ที่จะต้องคอยอุปัฏฐากเป็นประจำ คณะกรรมการกองทุนสงฆ์อาพาธวัดม่อนป่าสักมีมติให้ประชาสัมพันธ์บอกบุญ

  ฉะนั้น จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์บอกบุญ เพื่ออานิสงส์ให้กับผู้ทำบุญเอง ได้มีสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และได้บุญจากการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ ดุจพระดำรัสว่า " ผู้อุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ ชื่อว่า ได้อุปัฏฐากพระตถาคต"


  temp_hash-1beb92c1a8e09ecbfb77d0af52e62221-jpg.jpg

  temp_hash-1beb92c1a8e09ecbfb77d0af52e62221-jpg.jpg

  temp_hash-1beb92c1a8e09ecbfb77d0af52e62221-jpg.jpg

  temp_hash-1beb92c1a8e09ecbfb77d0af52e62221-jpg.jpg

  รายละเอียดของพระอาพาธ

  1. หลวงพ่อพระครูสมานจิตตาภรณ์ อายุ 80 ปี อาพาธลุกจากเตียงไม่ได้ เป็นโรคต่อมลูกหมากโต หัวใจโต ความดัน กระดูกทับเส้น กระดูกหลังพรุนเปราะและยุบตามสันหลัง หมอนรองกระดูกเคลื่อน และอีกหลายโรค ซึ่งไม่สามารถลุกเดินไปไหนได้

  2. หลวงพ่ออุทิศ ตปสีโล อาพาธเป็นโรคหืดหอบ ภูมิแพ้ เก๊า เบาหวาน ไขมัน ต้องไปตามหมอนัดทุก ๆ เดือน

  3. พระครูศรีรัตนโสภณ อาพาธเป็นโรคหืดหอบ ภูมิแพ้ นิ่วในถุงน้ำดีซึ่งหมอนัดผ่าตัด กรดไหลย้อน ความดัน ไมเกรน ไขมัน

  4. แม่ชีอาวุโสสุดาวรรณ อาพาธเป็นโรคหืดหอบ ภูมิแพ้ และโรคไขมัน ต้องไปพบแพทย์ที่เชียงของเดือนละ 2 ครั้ง จากพะเยาไปเชียงของ 140 กิโลเมตร

  5. คณะสามเณรเป็นโรคฝี กลากเกลื้อน น้ำเหลืองเสีย แพ้น้ำลายยุง

  6. เด็กวัดก็เป็นโรคฝี กลากเกลื้อน น้ำเหลืองเสีย แพ้น้ำลายยุง

  7. พระสงฆ์ต่างวัดอีก 8 วัดก็เป็นพระชรา ส่วนมากจะเป็นกระดูกทับเส้น เบาหวาน ความดัน ซึ่งทางวัดม่อนป่าสัก โดย เจ้าอาวาสจะต้องเข้าไปดูแลบางส่วนเท่าที่จะทำได้ เพราะทุกวัดอยู่ในความปกครองของเจ้าอาวาส ในฐานะเจ้าคณะตำบล


  ในส่วนของแม่ชีอาวุโส ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณโยมสมบูรณ์ ที่เหลือทางวัดได้บรรเทาไปบางส่วน ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างรถและคนขับไปส่งโรงพยาบาล ก็เป็นภาระที่ทางวัดต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ ซึ่งทางวัดเองไม่มีรายได้เข้ามาเลย เพราะเป็นวัดบ้านนอก ไม่มีญาติโยมประจำ อาศัยนานทีปีหนมาทำสังฆทาน

  สามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่

  temp_hash-1beb92c1a8e09ecbfb77d0af52e62221-jpg.jpg

  ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านเจริญด้วยลาภยศ สุข สรรเสริญ เงินทองปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บ คิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซร้ ขอสิ่งหนึ่งประการนั้นจงพลันสำเร็จ ถ้วนทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ.

  --------------
  โทร. 0979941691
  พระครูศรีรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดม่อนป่าสัก , เจ้าคณะตำบลกิตติมศัุกดิ์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 ตุลาคม 2019
 2. Tequila

  Tequila เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  176
  ค่าพลัง:
  +1,625
  Please be notified of your fund transfer transaction via Krungsri Online as follows:

  Transaction Result : Success
  Type of Transaction : Fund transfer to other bank
  From Account : Mayday
  To Account : 020159294985 -
  Bank of Destination Account : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
  Amount (THB) : 375.00
  Fee (THB) : 0.00
  Reference No. : BAYI18754379
  Date/Time : 21/07/2019 09:24:14
   
 3. cdawboxer

  cdawboxer สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  100
  ค่าพลัง:
  +273
  8DCF01BF-51EC-418D-973E-A485A1C47DF8.jpeg
  ทำบุญในนาม นส. พิมพ์ลดา ลิ้มกมลทิพย์ พ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษและญาติ บุญกุศลความดีทั้งหมดทั้งมวลขออุทิศมอบถวาย.... พุทธะธรรมะสังฆะบิดรมารดาครูบาอาจารย์เจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์คนสัตว์และโลกวิญญาณตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันและอนาคต....ด้วยบุญกุศลที่ทำในครั้งนี้,ตลอดจนบุญกุศลที่ทำมาในอดีตชาติจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาติ....ขอส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบพบเจอแต่ความดี,สิ่งที่ดีปราศจากความทุกข์....ทั้งทางโลกและทางธรรม(มีความเจริญ,สว่าง, คล่องตัว, ประสบความสำเร็จดั่งใจปรารถนา, อายุมั่นยืนยาว) มีโชคลาภ อำนาจวาสนาเดชเดชะตบะบารมีศีลสมาธิปัญญาอายุมั่นยืนยาวทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ...สาธุๆ

  และขออุทิศบุญที่เกิดขึ้นจากการทำทานศีลภาวนาที่สำเร็จแล้วในวันนี้และที่เคยทำมาในอดีตชาติรวมถึงที่จะมีขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา....ขอถวายและมีส่วนร่วมในพระบุญบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันต์เจ้าพระโพธิสัตว์พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเพื่อโมทนาพระคุณความดีของพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกองค์ทุกท่านจนถึงที่สุดโดยเฉพาะหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่วัดสะแกหลวงปู่แสงสมเด็จโตครูบาศรีวิชัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฝั้นหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤๅษีลิงดำหลวงพ่อสดหลวงพ่อโอภาสีหลวงปู่โต๊ะ หลวงพ่อเกษมหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมหลวงปู่กวย หลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดินและพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้เอ่ยนามทั้งสิ้นทั้งปวงและ... อุทิศแด่พรหมเทพเทวดาทั้ง16 ชั้นฟ้า15 ชั้นดินเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวเทวดาที่รักษาเคหะสถานและกิจการการค้าดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบรรพบุรุษปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเหล่าสรรพสัตว์เหล่าสรรพวิญญาณทั้งหลาย

  และอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ท่านให้อโหสิกรรมและถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆที่ท่านทำให้เกิดขึ้นทั้งปวงและข้าพเจ้าและครอบครัวให้อโหสิกรรมต่อท่านขอถอนคำสาปแช่งคาถาเวทมนต์ที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวงขอให้หมดสิ้นเวรกรรมทั้งปวงต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  หากท่านทั้งหลายไม่สามารถมารับได้ขอเมตตาจากท่านท้าวยมราชนายนิริยะบาลแม่พระธรณีท้าวจตุโลกบาลทั้ง4 โปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอความเมตตาฝากบุญกุศลนี้ไว้กับท่านเมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วยขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีและความดีทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดจนปราศจากความทุกข์ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ ฯ...สาธุๆ

  และขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญกับทุกท่านด้วยสาธุๆ
   
 4. Wheeler990

  Wheeler990 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2010
  โพสต์:
  895
  ค่าพลัง:
  +5,817
  ผมพร้อมครอบครัว และญาติมิตร ร่วมทำบุญสมทบทุนในกองทุนสงฆ์อาพาธ วัดม่อนป่าสัก ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

  โอนปัจจัยทำบุญเรียบร้อยแล้ว เข้าบัญชี กองทุนสงฆ์อาพาธวัดม่อนป่าสัก เลขที่บัญชี 020159294985 ธนาคารเพื่อกรเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วันที่ 31/07/19 เวลา 11.38 น. ยอดเงิน 75 บาท

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุๆ
   
 5. ลูกโดด

  ลูกโดด Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2008
  โพสต์:
  106
  ค่าพลัง:
  +239
  นาย กันยา อินปากดี ขอร่วมทําบุญดว้ย 100 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. mallila

  mallila Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  55
  ค่าพลัง:
  +100
  ณรงค์-ประเทืองและบุตรร่วมบุญ 340 บาทค่ะ 050862สงฆ์อาพาธม่อนแจ่ม.jpg
   
 7. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +2,485
  ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านเจริญด้วยลาภยศ สุข สรรเสริญ เงินทองปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บ คิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซร้ ขอสิ่งหนึ่งประการนั้นจงพลันสำเร็จ ถ้วนทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ.

  ?temp_hash=1a1a9021896990e73b604439ece1f86e.jpg


  ?temp_hash=1a1a9021896990e73b604439ece1f86e.jpg

  ?temp_hash=eff08853a629471b9b5a3f6b48409b00.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 สิงหาคม 2019
 8. eakvega

  eakvega Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  366
  ค่าพลัง:
  +762
  ###ข้าพเจ้าฯ ขอมีส่วนร่วมใน "กองทุนสงฆ์อาพาธ" เพื่อถวายให้แก่ (วัดม่อนป่าสัก) อ.พาน จ.เชียงราย

  ###ขอเผื่อแผ่บุญกุศลที่ได้กระทำทั้งหมดทั้งมวลในครั้งนี้ไปให้แก่ (เจ้ากรรมนายเวร-ทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าฯ) ทั้งหมดทั้งมวลในชาตินี้ด้วยเทอญฯ

  ###ขอท่านทั้งหลายได้โปรดจงเป็นสักขีพยานและได้โปรดอนุโมทนาสาธุพร้อมกันเทอญฯ

  ::ขอร่วมถวายจตุปัจจัยร่วมกองทุนเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ บาทถ้วน::

  **ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนทุกพระองค์ด้วยเทอญฯ**

  BBl-Screenshot-1566552730321.png
   
 9. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +2,485
  ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านที่อุปัฏฐากพระภิกษุสามเณรอาพาธ

  ได้นำสามเณร 3 รูป ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้ง ไม่มีสัญชาติ เดินทางไปอุดฟัน ถอนฟัน ที่ รพ.เทิง จ.เชียงราย ต้นสังกัดของสามเณร ทำในพื้นที่วัดไม่ได้ เพราะไม่มีสัญชาติไทย เป็นบัตรหัวศูนย์ พื้นที่สูง และไปทำเรื่องย้ายสิทธิ์บัตรให้สามเณรทั้ง 3 รูป

  ได้แก่ 1.ส.ณ.เซ้ง แซ่เล่า
  2. ส.ณ.เพ็ญ แซ่ว่าง
  3. ส.ณ.ณัฐกิตต์ แซ่หาง


  ทุกรูปมีปัญหาเรื่องฟันผุ ปวดฟัน กำลังทยอยรักษา ขอโมทนาขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะครับ


  ?temp_hash=7b820f7e61d4a0c14adb499032847892.jpg


  มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและทำฟันทั้งสิ้น 1,500 บาท
  ปัจจัยคงเหลือทั้งหมด 3,820 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • img068.jpg
   img068.jpg
   ขนาดไฟล์:
   232.5 KB
   เปิดดู:
   16
 10. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +2,485
  ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านที่ช่วยอุปัฏฐากพระภิกษุสามเณรอาพาธ
  ด้วยอำนาจบุญกุศลนี้ ขอให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ภยันตรายใด ๆ จงพินาศ จากร้ายกลายดีด้วยเทอญ.

  --------------

  ขอรับบริจาค แพมเพิส เบอร์ เอ็ม แบบพับยกขาใส่กางเกงไม่ได้

  ถวายหลวงปู่พระครูสมานจิตตาภรณ์
  ซึ่งจะมีอายุครบ 81 ปี 62 พรรษา ในวันพรุ่งนี้


  สภาพอาการของหลวงปู่ท่าน เดินไม่ได้ นอนติดเตียง ผอมฉันข้าวไม่ได้ 3 วันดี 4 วันไข้ พบหมอเป็นประจำ อ่อนแรง พูดไม่มีเสียง หูไม่ค่อยได้ยิน ลูกหลานไม่มีดูแล โชคดีมีญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ไม่กี่คน ช่วยกันดูแล เพราะทุกคนต้องทำมาหากิน วัดอยู่ในป่าในเขาห่างไกลตัวเมือง 30 กิโลเมตร

  ปกติกองทุนจะรับเป็นภาระถวายค่าพาหนะไป รพ.เดือนละ 1,000 บาท และฌาปนกิจสงเคราะห์ เดือนละ 200 บาท พร้อมด้วยหากทางคณะสงฆ์หรือหน่วยงานเก็บเงินแต่ละวัด ก็จะออกให้คราวละ 100-500 บาทแทนหลวงปู่

  ในวันทำบุญอายุเพื่อถวายกำลังใจแก่หลวงปู่ ทางกองทุนสงฆ์อาพาธได้ถวายปัจจัยค่าพาหนะ ค่ายา จำนวน 2,000 บาท พร้อมด้วยถวาย
  แพมเพิส และน้ำดื่มอีก 1,000 บาท รวมเป็น 3,000 บาท


  ----------------------

  ท่านใดประสงค์จะส่งแพมเพิสมาถวายหลวงปู่ สามารถส่งมาที่

  เจ้าอาวาสวัดม่อนป่าสัก

  149 ม.6 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

  โทร. 0979941691

  ?temp_hash=d4cf492c55248ce2966e21fc0e0f93a5.jpg

  ?temp_hash=d4cf492c55248ce2966e21fc0e0f93a5.jpg

  ?temp_hash=d4cf492c55248ce2966e21fc0e0f93a5.jpg

  ?temp_hash=d4cf492c55248ce2966e21fc0e0f93a5.jpg

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • img089.jpg
   img089.jpg
   ขนาดไฟล์:
   329.3 KB
   เปิดดู:
   13
  • 1 (1).jpg
   1 (1).jpg
   ขนาดไฟล์:
   63.9 KB
   เปิดดู:
   14
  • 1 (2).jpg
   1 (2).jpg
   ขนาดไฟล์:
   74.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • 1 (3).jpg
   1 (3).jpg
   ขนาดไฟล์:
   66.2 KB
   เปิดดู:
   16
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กันยายน 2019
 11. Fourthman

  Fourthman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  225
  ค่าพลัง:
  +2,941
  ผม นาย โอภาส ไตรรัตนะและครอบครัว ร่วมทำบุญอุปัฏฐากพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อาพาธ
  กับกองทุนสงฆ์อาพาธวัดม่อนป่าสัก จำนวน 120 บาท โอนวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 9.31

  อานิสงส์ที่ได้ ร่วมทำบุญอุปัฏฐากพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อาพาธ
  กับกองทุนสงฆ์อาพาธวัดม่อนป่าสัก
  ขอให้มีความคล่องตัว มีโชคลาภ มั่งมีศรีสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณและธนสารสมบัติ จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 กันยายน 2019
 12. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +2,485
  ขออนุโมทนาขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ร่วมกันถวายแพมเพิส แก่หลวงปู่พระครูสมานจิตตาภรณ์ ซึ่งท่านเดินไปไหนไม่สะดวก กระดูกสันหลังและก้นกบโก่งผิดรูปเพราะเคยตกบันได ปัจจุบันท่านนอนบนเตียงพยาบาลที่วัด เวลาหิวน้ำ เอื้ัอมน้ำก็ตกเตียงประจำ

  ท้องของท่านก็มีปัญหา เดี๋ยวถ่ายเบา ถ่ายเหลว ฉี่บ่อย ต้องเปลี่ยนแพมเพิสตลอด เดือนหนึ่งก็ใช้แพมเพิสอยู่เป็น 40-50 ผืน

  ขอเชิญร่วมทำบุญส่งแพมเพิสมาถวายได้นะครับ ทางกองทุนสงฆ์อาพาธก็นำปัจจัยไปถวายทุกเดือนค่าแพมเพิส 500 บาท ค่ารถไปหาหมอที่คลินิกหรือโรงพยาบาลอีก 500 บาท แต่ก็ไม่เพียงพอ เพราะค่าจ้างคนขับ น้ำมันรถ ค่ายา อื่น ๆ เนื่องจากวัดอยู่ไกลจากตัวเมืองในหุบเขาเกือบ 30 กิโลเมตร

  --------------------

  ขออานิสงส์แห่งการดูแลพระภิกษุสามเณร แม่ชีอาพาธ จงหนุนนำส่งให้ทุกท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรง อายุหมั้นยืนยาว เจริญในหน้าที่การงาน การเงิน การดำเนินชีวิต คิดสิ่งใหที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซร้ ขอสิ่งหนึ่งประการนั้นจงพลันสำเร็จ ๆ ด้วยเทอญ.

  (พรจาก พระครูสมานจิตตาภรณ์ , พระครูศรีรัตนโสภณ , พระครูสุวรรโณภาส , พระมหาโยธิน , หลวงพ่ออุทิศ ,แม่ชี และลูกเณรทุกรูป)

  -------------

  ?temp_hash=317061ce4f388dab6c8ca5b0afea5ef7.jpg

  มอบแพมเพิสและยาที่โยมส่งมาจากกรุงเทพ ฯ แก่หลวงปู่

  ?temp_hash=317061ce4f388dab6c8ca5b0afea5ef7.jpg

  ?temp_hash=317061ce4f388dab6c8ca5b0afea5ef7.jpg

  ?temp_hash=317061ce4f388dab6c8ca5b0afea5ef7.jpg

  แนะนำวิธีใช้ยา สำลี และล้างแผลกดทับให้หลวงปู่

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +2,485
  ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านที่ช่วยอุปัฏฐากพระภิกษุสามเณรอาพาธ
  ด้วยอำนาจบุญกุศลนี้ ขอให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ภยันตรายใด ๆ จงพินาศ จากร้ายกลายดีด้วยเทอญ.


  --------------

  ?temp_hash=0d1ac541c4ce026903cffa90f798951f.jpg

  ?temp_hash=1a645134889e85c842a389ae97e95afe.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 ตุลาคม 2019
 14. Wickilish

  Wickilish Here and Now ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤษภาคม 2019
  โพสต์:
  32
  ค่าพลัง:
  +84
  บริจาคปัจจัยสำหรับดูแล/รักษาพระสงฆ์/แม่ชี อาพาธค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +2,485
  ?temp_hash=298f5b1b33c2e233dd6c66090323d91f.jpg

  หลวงพ่อพระครูสมานจิตตาภรณ์ ได้มรณภาพลงในวันนี้ เมื่อเวลา 03.45 น. ด้วยอาการสงบ

  ท่านได้อุทิศร่างให้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ เป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายในชีวิตของพระคุณท่าน ซึ่งทางวัดจะมีการทำพิธีสวดอภิธรรมถวาย 3 คืน ก่อนโรงพยาบาลจะมารับไป


  ในการนี้ หลวงพ่อไม่มีปัจจัยติดตัวในขณะมรณภาพเลย เงินวัดก็ไม่มี เพราะท่านอยู่รูปเดียว และหมู่บ้านก็อยู่ในหุบเขา ทั้งยังต้องนำมารักษาตัวของท่าน

  ทางวัดจึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญด่วน เพื่อทำพิธีสวดอภิธรรมถวายสังฆทาน และภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรทั้งจังหวัดที่เดินทางมาสรงน้ำศพหลวงพ่อ เนื่องจากหลวงพ่อเป็นพระมหาเถระ สร้างคุณานุคุณแก่คณะสงฆ์เป็นอย่างมาก

  เชิญสาธุชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ

  ภัตตาหารและปัจจัย พร้อมด้วยไทยทาน ถวายคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดที่มาสรงน้ำศพ และฉันภัตตาหารเพล ชุดละ 1000 บาท

  เจ้าภาพชุดที่ 1 .พระครูศรีรัตนโสภณ
  เจ้าภาพชุดที่ 2. กองทุนสงฆ์อาพาธวัดม่อนป่าสัก
  เจ้าภาพชุดที่ 3.....................(ยังไม่มีเจ้าภาพ)

  ขอผลบุญในการปฏิบัติของหลวงพ่อพระครูสมานจิตตาภรณ์ และการรักษาพระพุทธศาสนาจนมรณภาพของหลวงพ่อ จงดลบันดาลให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุข เจริญด้วยปัญญา เจริญด้วยโภคะสมบัติ มรรคผลนิพพานในอนาคตกาลด้วยเทอญ.

  ?temp_hash=7565b42b59f53f8ea59f3b72870f928b.png

  หลวงพ่ออยู่วัดร่องปอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกลางเขา ที่ห่างไกล จึงลำบากในการเดินทางไปหาหมอ ชาวบ้านก็ไม่มีรายได้มากนอกจากเก็บของป่าขาย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 ตุลาคม 2019
 16. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +2,485
  เชิญสาธุชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ

  ภัตตาหารและปัจจัย พร้อมด้วยไทยทาน ถวายคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดที่มาสรงน้ำศพ และฉันภัตตาหารเพล ชุดละ 1000 บาท

  เจ้าภาพชุดที่ 1 .พระครูศรีรัตนโสภณ
  เจ้าภาพชุดที่ 2. กองทุนสงฆ์อาพาธวัดม่อนป่าสัก
  เจ้าภาพชุดที่ 3. คุณโยมแสงชัย โชติพงศ์สิริสกุล
  เจ้าภาพชุดที่ 4 - 50 รูป ....................(ยังไม่มีเจ้าภาพ)


  ขอผลบุญในการปฏิบัติของหลวงพ่อพระครูสมานจิตตาภรณ์ และการรักษาพระพุทธศาสนาจนมรณภาพของหลวงพ่อ จงดลบันดาลให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุข เจริญด้วยปัญญา เจริญด้วยโภคะสมบัติ มรรคผลนิพพานในอนาคตกาลด้วยเทอญ.
   
 17. lertlit

  lertlit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  71
  ค่าพลัง:
  +386
  ผม เลิศฤทธิ์ อรุณรุ่งวิเชียร และครอบครัว ร่วมบุญ ภัตตาหารและปัจจัย พร้อมด้วยไทยทาน ถวายคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดที่มาสรงน้ำศพ และฉันภัตตาหารเพล ชุดละ 1000 บาท จำนวน 1 ชุดครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +2,485
  เชิญสาธุชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ด่วน
  วันที่ 26 วันสุดท้ายก่อนที่ รพ.มหาราชเชียงใหม่ จะนำสรีระสังขารหลวงพ่อไปเป็นอาจารย์ใหญ่

  ภัตตาหารและปัจจัย พร้อมด้วยไทยทาน ค่าพาหนะที่ท่านเดินทางมาไกล ถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดที่มาสรงน้ำศพ และฉันภัตตาหารเพล ชุดละ 1000 บาท

  เจ้าภาพชุดที่ 1 .พระครูศรีรัตนโสภณ
  เจ้าภาพชุดที่ 2. กองทุนสงฆ์อาพาธวัดม่อนป่าสัก
  เจ้าภาพชุดที่ 3. คุณโยมแสงชัย โชติพงศ์สิริสกุล
  เจ้าภาพชุดที่ 4 คุณโยมเลิศฤทธิ์ อรุณรุ่งวิเชียร และครอบครัว
  เจ้าภาพชุดที่ 5 - 50 รูป ....................(ยังไม่มีเจ้าภาพ)


  ขอผลบุญในการปฏิบัติของหลวงพ่อพระครูสมานจิตตาภรณ์ และการรักษาพระพุทธศาสนาจนมรณภาพของหลวงพ่อ จงดลบันดาลให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุข เจริญด้วยปัญญา เจริญด้วยโภคะสมบัติ มรรคผลนิพพานในอนาคตกาลด้วยเทอญ.

  ?temp_hash=7f50c7d9b89014ad3c21942e038c9968.jpg

  ?temp_hash=7f50c7d9b89014ad3c21942e038c9968.jpg

  ?temp_hash=7f50c7d9b89014ad3c21942e038c9968.jpg

  มีกำหนดสวดแค่ 3 คืน ก่อนที่ รพ.จะนำร่างไปเป็นอาจารย์ใหญ่ ในวันที่ 26 นี้ คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดจะมาร่วมส่งสรีระสังขารหลวงพ่อ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน จึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญเจ้าภาพ ภัตตาหารถวายพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระที่มาร่วมส่งสรีระสังขารหลวงพ่อ เป็นการด่วน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. Wickilish

  Wickilish Here and Now ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤษภาคม 2019
  โพสต์:
  32
  ค่าพลัง:
  +84
  ขอร่วมทำบุญถวายอาลัยหลวงพ่อค่ะ   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +2,485
  ?temp_hash=ae086f823df4e54fdc182589f121e9c4.jpg

  เชิญสาธุชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ

  ภัตตาหารและปัจจัย พร้อมด้วยไทยทาน ค่าพาหนะที่ท่านเดินทางมาไกล ถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดที่มาสรงน้ำศพ และฉันภัตตาหารเพล ชุดละ 1000 บาท

  เจ้าภาพชุดที่ 1 .พระครูศรีรัตนโสภณ
  เจ้าภาพชุดที่ 2. กองทุนสงฆ์อาพาธวัดม่อนป่าสัก
  เจ้าภาพชุดที่ 3. คุณโยมแสงชัย โชติพงศ์สิริสกุล
  เจ้าภาพชุดที่ 4 คุณโยมเลิศฤทธิ์ อรุณรุ่งวิเชียร และครอบครัว
  เจ้าภาพชุดที่ 5 - 15 โดย กองทุนสงฆ์อาพาธวัดม่อนป่าสัก 10,000 บาท
  เจ้าภาพชุดที่ 16-17 คุณโยมวณิชยา
  เจ้าภาพชุดที่ 18 - 50 รูป ....................(ยังไม่มีเจ้าภาพ)

  ขอผลบุญในการปฏิบัติของหลวงพ่อพระครูสมานจิตตาภรณ์ และการรักษาพระพุทธศาสนาจนมรณภาพของหลวงพ่อ จงดลบันดาลให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุข เจริญด้วยปัญญา เจริญด้วยโภคะสมบัติ มรรคผลนิพพานในอนาคตกาลด้วยเทอญ.
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...