ธรรมะไร้กาลเวลาทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ในห้อง 'Black Hole' ตั้งกระทู้โดย ละอองไฟ, 8 มกราคม 2021.

 1. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ผู้มีอำนาจที่จิตสะอาดบริสุทธิ์จริง

  จะไม่ซุกอะไรไว้ใต้พรม
   
 2. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ผู้มีอำนาจที่เอาครูอาจารย์มาบังหน้า

  มักไม่มีธรรมะในตัว

  เลยแสดงออกด้วยการ

  โหนครูโหนอาจารย์อย่างเดียว
   
 3. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ผู้มีอำนาจตัดสินผู้อื่น

  ด้วยความรู้ความสามารถ

  ที่ไม่มีในตนส่งผลเสียมากกว่าผลดี
   
 4. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ผู้มีอำนาจยังเข้าไม่ถึงธรรม

  ที่ตนเองแปะ

  แล้วจะเอาความรู้ที่ไหน

  ไปแนะนำผู้อื่นได้เล่า

  คำพูดกับการกระทำย้อนแย้งกัน

  ผู้มีอำนาจยังเป็นผู้หลงทาง

  แล้วจะไปชี้ทางบอกทางผู้อื่นใด้อย่างไร
   
 5. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ผู้มีอำนาจปราศจากการรู้จริง

  ตัดสินอะไร

  ก็ตัดสินแบบผิดๆถูกๆ
   
 6. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  สัจจะบารมี

  พูดอย่างไรต้องทำอย่างนั้น

  พูดอย่างแต่ทำอีกอย่าง

  สัจจะบารมีก็ไม่มีวันเต็ม
   
 7. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ผู้มีอำนาจที่ไม่รักษาคำพูด

  ก็เป็นผู้มีอำนาจที่ดีไม่ได้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กันยายน 2021
 8. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ผู้มีอำนาจดูแลห้องอภิญญา

  ก็ควรมีอภิญญา

  หากคุมห้องอภิญญาแต่ไม่มีอภิญญา

  ก็เหมือนเอาเด็กที่ยังเรียนอยู่.ป.๕

  ให้ไปดูแลแนะนำมหาลัย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กันยายน 2021
 9. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  นาโมบุทธยา

  ล็อกทุกกระทู้ที่โพส

  เพราะกลัวมีคนมาถามแล้วตอบเขาไม่ได้

  ตีเนียนอ้างว่า

  จะมีคนปรามาสพระอริยะเจ้า
   
 10. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ชายแท้ หญิงแท้

  กว่าจะเห็นธรรมถูกต้องตรงทาง

  ยากเย็นแสนเข็ญ

  ชายไม่จริง หญิงไม่แท้

  กว่าจะเห็นธรรมถูกต้องตรงทาง

  ยากเย็นแสนเข็ญยิ่งกว่า
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 กันยายน 2021
 11. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ความจริงไม่เคยทำร้ายใคร

  คนที่ไม่ยอมรับความจริงต่างหาก

  ที่ทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลา
   
 12. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  การปรามาสพระอริยะเจ้า

  ไม่ใช่ไม่มีผลดีเลย

  มีคนจำนวนไม่น้อย

  ที่เปลี่ยนจากความเห็นผิดมาเห็นถูก

  ด้วยการปรามาสพระอริยะเจ้า

  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

  ส่งเสริมให้คนปรามาสพระอริยะเจ้า
   
 13. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  นาโมบุทธยา ล็อคกระทู้

  จึงเป็นการปิดกั้นในการพิสูจน์

  ว่ารูปใดเป็นพระอริยะจริง

  รูปใดปลอมเป็นพระอริยะ
   
 14. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  การเปิดโอกาส

  ให้คนทั่วไปปรามาสพระอริยะได้

  จึงเป็นอีกหนึ่งหนทาง

  ที่จะพิสูจน์ว่าเป็นอริยะจริง

  หรืออริยะปลอม
   
 15. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ผู้ปรามาสพระที่เป็นอริยะจริง

  จะได้รับโทษเป็นทุกข์จนเห็นภัย

  เมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัย

  ที่ตนได้ปรามาสพระที่เป็นอริยะจริง

  โอกาสที่จะเปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมา

  จึงมีโอกาสสูงมาก

  และเน้นย้ำอีกครั้งว่า

  ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมสนับสนุน

  ให้คนปรามาสพระอริยะเจ้าแต่ประการใด
   
 16. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  การไม่ล็อคกระทู้

  จึงเท่ากับเป็นการพิสูจน์

  ว่าเป็นอริยะจริง

  หรือปลอมหลอกตัวเองว่าเป็นอริยะ

  ก็จะได้รู้กัน
   
 17. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ปรามาสพระอริยะที่เป็นอริยะจริง

  ผู้ปรามาสจะเดือดร้อน

  อริยะปลอมเมื่อถูกพิสูจน์

  อริยะปลอมจะเป็นผู้เดือดร้อน
   
 18. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ผู้ที่ใช้กำลังบทจักรพรรดิ์

  หากไม่มีความยุติธรรม

  การใช้กำลังบทจักรพรรดิ์

  จะลดลงเหลือครึ่งเดียว
   
 19. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  ผู้มีอำนาจ

  ทั้งลบ ทั้งล็อค

  บ่งบอกเป็นนัยๆ

  ว่ามีความอาฆาตพยาบาท

  ไร้ความเมตตากรุณา

  ไม่เปิดโอกาสให้คนเห็นต่าง

  ได้แสดงความเห็นในกระทู้ตัวเอง
   
 20. ละอองไฟ

  ละอองไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  3,198
  ค่าพลัง:
  +1,415
  พุทธศาสนาที่แท้จริง

  จะไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง
   

แชร์หน้านี้

Loading...