ธรรมะรอยธรรมหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ ตอน ทำทานอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด

ในห้อง 'หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า' ตั้งกระทู้โดย joni_buddhist, 23 กุมภาพันธ์ 2016.

 1. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,410
  กระทู้เรื่องเด่น:
  199
  ค่าพลัง:
  +63,239
  ธรรมะรอยธรรมหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ ตอน ทำทานอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด

  [​IMG]
  เคยมีศิษย์หลวงปู่ดู่ท่านหนึ่งกำลังจะลาสิกขาจากการเป็นภิกษุและได้ไปกราบขอพรหลวงปู่ดู่ท่าน
  ระหว่างที่หลวงปู่ดู่ท่านพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้พรเขาอยู่นั้น
  เขาได้อธิษฐานในใจว่าขอให้รวยๆ เพื่อจะได้มีเงินมาทำบุญเยอะๆ
  หลวงปู่ดู่ล่วงรู้วาระจิตของศิษย์ท่านนั้น ท่านจึงเอ่ยอย่างมีเมตตาว่า
  'ท่าน...ที่ท่านคิดน่ะมันต่ำ คิดให้มันสูงไว้ไม่ดีหรือ แล้วเรื่องที่ท่านคิดไว้น่ะจะตามมาทีหลัง'
  ธ ร ร ม ข อ ง ห ล ว ง ปู่ นี้ ลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง นั ก
  คนเราเวลาสวดมนต์ไหว้พระหรือทำทานใดๆ ก็ตาม
  มักจะขอให้ตัวเองมีโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง
  หากเราใช้ปัญญาพิจารณาพุทธธรรมแห่งพระพุทธองค์และธรรมของหลวงปู่
  และได้ศึกษาพระไตรปิฎก รวมทั้งไตร่ตรองดูตามเหตุผลและข้อเท็จจริง
  ตามหลักของพุทธศาสนา ซึ่งก็คือหลักของความจริง...
  ถ้าเรายิ่งอยากจะได้มาก...จะยิ่งไม่ได้หรือได้น้อย
  พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า...
  ถ้ามีความหวังในการให้ทาน เมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่ำที่สุดคือ ชั้นจาตุมมหาราชิกา เท่านั้น
  แต่ถ้าไม่มีความหวังหรือจิตผูกพันในการให้ทาน เมื่อตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
  ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่สูงกว่า มีความสุข ประณีตกว่าชั้นจาตุมหาราชิกาอย่างมากมาย
  พระพุทธองค์ยังตรัสสอนถึงการให้ทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ
  อานิสงส์ผลบุญก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน
  ...หากให้ทานตามที่บรรพบุรุษ บิดา มารดา ปู่ย่าตายายเคยให้ทำมา ควรทำไม่ให้เสียประเพณี
  จักได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามา
  ...หากให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากิน สมณะและพราหมณ์ไม่หุงหากิน หากไม่ทานแก่สมณะและพราหมณ์จักไม่สมควร
  จักได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต
  ...หากให้ทานด้วยคิดว่าจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อน
  จักได้เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมานรตี
  ...หากให้ทานด้วยจิตที่เลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส
  จักได้เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตสวัสดี
  ...หากให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต
  จักได้เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหม
  พระนิพพานซึ่งเป็นสิ่งสูงสุด เป็นบรมสุขยอดปรารถนาของผู้มีปัญญาทั้งหลายนั้น
  หากจะถึงซึ่งพระนิพพานได้...ก็จักต้องเป็นผู้ที่หมดแล้วซึ่งกิเลส
  ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วทั้งสุขและทุกข์
  ก็จักได้ผลตอบแทนสูงสุดแห่งการปฏิบัตินี้...
  นั่นคือ หากเราให้ทานด้วยจิตที่ไกลจากตัวเองมากขึ้นเท่าไร
  ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญมากขึ้นเท่านั้น
  หากเรามีลูกน้องที่ทำงานด้วยใจ ขยันขันแข็ง รักในงานที่ทำ มิใช่ทำเพียงเพื่อหน้าที่
  กับลูกน้องที่ประจบ เอาหน้า ทำงานเพียงหวังผลตอบแทน
  เราจะเลือกสนับสนุนใครให้ก้าวหน้า ?
  ธรรมที่หลวงปู่ดู่ท่านสอนจึงประเสริฐอย่างมิอาจหาสิ่งใดมาเปรียบ
  'คิดให้มันสูง' ของหลวงปู่...
  ย่อมหมายถึงการให้ทานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ มิได้หวังผลตอบแทน
  เหนือกว่านั้นคือการให้ทานด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
  การถือศีลด้วยจิตใจที่คงมั่นในความดีงาม
  การปฏิบัติภาวนา ขัดเกลาจิตใจ ให้เบาบางลงจากกิเลส
  และเกิดสติปัญญาที่จะฉลาดในการดำเนินชีวิต
  แม้จะเป็นทางโลก เราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีสติ และตั้งอยู่ในความดีงาม
  'แล้วเรื่องที่คิดไว้จะตามมาทีหลัง'
  ฉันใดก็ฉันนั้น
  หากเราสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญทำทาน โดยหวังสิ่งตอบแทน
  หรือการสวดมนต์อ้อนวอน ด้วยจิตใจที่อยากได้
  ก็จะเกิดอาการไม่สงบ ฟุ้งซ่าน มิยังผลทางสติปัญญาในการที่จะลงมือทำงานให้เป็นจริง
  ผลที่ได้รับก็จะน้อย..หรืออาจไม่ได้เลย
  แต่หากเราสวดมนต์ไหว้พระด้วยศรัทธาในพระคุณแห่งพระรัตนตรัย
  ทำบุญทานด้วยจิตใจที่สงบเยือกเย็น แน่วแน่เป็นสมาธิ
  จิตใจของเราย่อมได้รับความชุ่มชื้นในผลแห่งการทำความดี
  ส่งผลต่อการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  พระท่านก็คุ้มครองและช่วยเหลือเราอย่างแน่นอน
  พรหมปัญโญวาทะธรรม
  'รวยกับซวยมันใกล้ๆ กันนะ....มันออกเสียงคล้ายกัน'
  'จะเอารวยน่ะ จะหามายังไงก็ทุกข์
  จะรักษามันก็ทุกข์ หมดไปก็เป็นทุกข์อีก กลัวคนจะจี้จะปล้น
  ไปคิดดูเถอะมันไม่จบหรอก มีแต่เรื่องยุ่ง
  เอาดี ดีกว่า...'
  'ถ้าแกเขียนตัว พ พาน ได้เมื่อไร นั่นแหละจึงจะดี...
  ก็ตัว พอ นะซี'
  ที่มา เว็บพรหมปัญโญ และ http://palungjit.org/posts/9918686
   

แชร์หน้านี้

Loading...