ธรรมพระบูรพาจารย์(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย คุรุวาโร, 14 ตุลาคม 2011.

 1. คุรุวาโร

  คุรุวาโร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  3,465
  ค่าพลัง:
  +13,426
  ธรรมพระบูรพาจารย์ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ใช้อบรมลูกศิษย์นั้น ได้มีพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นใช้อบรมพระ เณร และอุบาสก อุบาสิกกา มารดาของข้าพเจ้าได้นำกลับมายังที่บ้านในขณะที่ข้าพเจ้าอายุเพียง 7 ขวบ ข้าพเจ้าก็ได้ยึอตำราเล่มนั้นใช้ในการเจริญกรรมฐานมา โดยตลอด ข้าพเจ้าได้ขออนุญาติมาบอกเล่าสู่กันฟังแล้วกันครับ

  "การบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลก การบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยม
  จุดที่เป็นเยี่ยมยอดของโลกคือใจ ควรบำรุงรักษาด้วยดี
  ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจแล้วคือเห็นธรรม
  รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจแล้วคือถึงพระนิพพาน"

  "ใจนี้ คือสมบัติอันล้ำค่า จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป
  คนพลาดใจ คือคนไม่สนใจปฏิบัติต่อดวงใจดวงวิเศษในร่างนี้
  แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติ ก็คือผู้เกิดพลาดอยู่นั่นเอง"

  "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จะแยกกันไม่ได้ หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
  ต้องอิงอาศัยกันอยู่ฉันใดก็ดี ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ก็อาศัยกันอยู่อย่างนั้น
  สัทธรรมสามอย่างนี้ จะแยกกันไม่ได้เลย"

  ขออนุญาติแบ่งเป็นทั้งหมด 10 บทนะครับ

  1.เรื่องภาวนา

  2.วิธีนั่งสมาธิภาวนา

  3.วิธีนึกคำบริกรรมภาวนา

  4.วิธีกำหนดรู้จิตตกลงสู่ภวังค์เอง

  5.วิธีออกจากสมาธิ

  6.วิธีเดินจงกรมภาวนา

  7.นิมิตสมาธิ

  8.วิธีแก้นิมิตสมาธิ

  9.วิธีพิจารณาอนุโลม-ปฏิโลม

  10.เจริญปหานปริญญาวิธี

  ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ครบถ้วนก็จะได้เป็นอริยบุคคลคือสำเร็จเป็นโสดาบันครับ
  ข้าพเจ้าขออนุญาติตั้งกฏเกณฑ์บางประการสำหรับคำถามดังนี้

  1.ผู้ที่ถามในกระทู้นี้ ต้องภาวนา"พุทโธ" เท่านั้นครับ ถ้าเจริญกรรมฐานอย่างอื่นให้ไปถามที่ห้อง อภิญญา-สมาธิแทนครับ

  2.ขออนุญาติไม่ตอบคำถามในช่วงอรูปฌาน4 เพราะผู้ที่ปฏิบัติได้นั้นจะมีทิฐิเกิดขึ้นในใจไม่มากก็น้อย และข้าพเจ้าเองก็ไม่มีความสามารถที่จะตอบได้ครับ

  หลวงปู่มั่น ได้กล่าวว่า

  "ไม่ว่าธรรมส่วนใด ถ้าสำคัญ ตน ว่าเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้น"

  และตอนที่ท่านอบรมสอนหลวงปู่แหวน นั้นท่านได้กล่าวว่า

  "ติดดี นี่แก้ยากกว่า ติดชั่วเสียอีก"


  ขอให้เจริญในธรรมครับ
   
 2. คุรุวาโร

  คุรุวาโร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  3,465
  ค่าพลัง:
  +13,426
  เรื่องภาวนา

  คำว่า"ภาวนา" แปลว่า ทำให้เกิด ให้มี ให้เป็น คือ ทำกาย วาจา ใจ ให้เป็น สมาธิ ปัญญา หรือทำขันธสันดานของตนที่เป็นปุถุชน ให้เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา นับว่ากระทำให้เป็นไปในพระธรรมวินัยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันต์ทีเดียว ที่มาแห่งภาวนามี 4 ประการ คือ

  1.ปหานปธาน เพียรสละบาปอกุศล ให้ขาดจากสันดาน

  2.สังวรปธาน เพียรสำรวมระวังรักษา ไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน

  3.ภาวนาปธาน เพียรภาวนา ให้บุญกุศลเกิดขึ้นในสันดาน

  4.อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ให้เสื่อมสูญอันตรธาน

  การภาวนาปธานนั้นจำเป็นต้องบำเพ็ญภาวนาปธานทุกคนตลอดไป จึงเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษ บรรลุจตุปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในห้องพระไตรปิฏก ถ้าไม่ได้บำเพ็ญภาวนาปธานนี้แล้ว ก็ไม่สำเร็จพระนิพพานเลยเป็นอันขาด การภาวนาปธานนี้ เป็นยอดแห่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งปวง
   
 3. คุรุวาโร

  คุรุวาโร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  3,465
  ค่าพลัง:
  +13,426
  ประเภทแห่งการภาวนา

  1.สมถภาวนา ทำใจให้มีสติสัมปชัญญะ สงบจากกามารมณ์ ตั่งมั่นเป็นสมาธิภาวนา มี 3 ประการคือ

  1.1 บริกรรมภาวนา เวลานั่งสมาธิ ใช้บริกรรมบทใดบทหนึ่ง

  1.2 อุปจารภาวนา จิตตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิ

  1.3 อัปนาภาวนา จิตตั้งมั่น เป็นอัปนาสมาธิ

  2.วิปัสสนาภาวนา ทำใจที่มีสติสัมปชัญญะ และมีสมาธิบริบรูณ์แล้ว ให้เกิดปัญญา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 ตุลาคม 2011
 4. คุรุวาโร

  คุรุวาโร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  3,465
  ค่าพลัง:
  +13,426
  พระสมถกรรมฐานทั้ง 40 ประการ คืออุบายภาวนาให้จิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิดำเนินถูกในหนทางอริยมรรค อริยผลแล้วถือว่าใช้ได้ เพราะพระธรรมวินัยทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันต์เป็นธรรมแท่งเดียวกัน คือทรงจำแนกขันธ์5 คือกายกับใจ ในตัวของมนุษย์คนเดียวเท่านั้น เป็นทั้งพระธรรม ทั้งพระวินัย ครบเป็นแท่งเดียวกัน เมื่อนักปฏิบัติใหม่ทั้งหลาย ยังไม่รู้ชั้นภูมิแห่งจิต ตัดสินไม่ได้ว่า สมถกรรมฐานเพียงแค่ไหนเมื่อไรจึงจะถึงวิปัสสนากรรมฐานสักที ครั้นได้นั่งสมาธิ บังเกิดมีความรู้นิดๆหน่อยๆก็เข้าใจว่าได้ วิปัสสนาญาณเสียแล้วก็เป็นผู้หลงผิดติดอยู่ในสมถกรรมฐานตลอดไป
  พระกรรมฐานทั้ง 40 ประการให้เลือกเอาบทใดบทหนึ่งเฉพาะเป็นที่สบายแก่จริตหรือนิสัยของตนเท่านั้น
   
 5. Q(^_^Q)

  Q(^_^Q) สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  14
  ค่าพลัง:
  +6
  ขอบคุณที่หามาให้อ่านนะครับ จะลองตรึกตรองดูครับ
   
 6. คุรุวาโร

  คุรุวาโร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  3,465
  ค่าพลัง:
  +13,426
  วิธีนั่งสมาธิภาวนา

  ท่านสอนให้นั่งขัดสมาธิ เอาขาเบื้องขวาวางทับขาเบื้องซ้าย มือเบื้องขวาวางทับมือเบื้องซ้าย พึงตั้งกายให้ตรง พึงตั้งจิตให้ตรง คือตั้งสติลงตรงหน้ากำหนดรู้ซึ่งจิตเฉพาะหน้า ไม่ส่งจิตให้ฟุ้งซ่านในเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทั้งไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในทาง ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ทางใดทางหนึ่งพึงเป็นผู้มีสติ โดยพึงรู้ว่า "จิต" เป็นผู้รู้โดยธรรมชาติ เป็นแต่เพียงสักว่า รู้ คือ รู้สึก รู้นึก รู้คิด สัมผัสถูกต้อง สิ่งสารพัดทั้งปวง แต่จิตนั้นไม่รู้จักพินิจพิจารณา จึงเป็นอันว่าจิตนี้ ไม่รู้จักดี-ชั่ว และ"สติ" เป็นตัวรู้ มีอำนาจเหนือจิต สามารถรู้เท่าทันจิตและรู้เรื่องของจิตได้ดี ว่าเวลานี้จิตดี เวลานี้จิตไม่ดี ตลอดจนมีความสามารถทำการปกครองจิตของเราให้ดีได้จริงๆ โดยเราต้องรวมจิตเข้าตั้งไว้ในจิต แปลว่า สำรวมเอาจิต เข้าตั้งไว้ในจิตเป็นการดี และสำรวม ระวังไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในที่ทั้งปวงได้เป็นการดี
  วิธีรวมจิต พึงเป็นผู้มีสติ ตั้งไว้เฉพาะหน้า กำหนดรู้ซึ่งจิต ซึ่งเป็นตัวผู้รู้โดยธรรมชาติที่รู้สึก รู้นึก รู้คิดอยู่เฉพาะหน้า และพึงพิจารณา หรือระลึกในใจว่า พระพุทธเจ้าอยู่ในใจ พระธรรมอยู่ในใจ พระอริยสงฆ์สาวกอยู่ในใจ เมื่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ในใจของเรานี้แล้ว เราไม่ต้องกังวลวุ่นวายอะไร และไม่ต้องส่งใจไปสู่ที่อื่น เราจะต้องทำความตกลงกำหนดเอาแต่ใจของเราดวงเดียวเท่านี้ให้ได้ เมื่อตกลงดังนี้ พึงสติลงตรงหน้า กำหนดเอาตัวผู้รู้คือจิตเฉพาะหน้า นึกคำบริกรรมภาวนาต่อไป
   
 7. kiatp123

  kiatp123 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  3,490
  ค่าพลัง:
  +19,615
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
  ผมอ่านคำสอนของ
  หลวงปู่มั้นด้วยครับ
  แต่บุญบารมียังไม่ถึงที่จะเรียกท่านเป็น
  พ่อแม่ครูอาจารย์ได้
  วาสนาน้อยครับ
   
 8. คุรุวาโร

  คุรุวาโร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  3,465
  ค่าพลัง:
  +13,426
  วิธีนึกคำบริกรรมภาวนา

  ก่อนแต่จะนึกคำบริกรรมภาวนา พึงตรวจดูให้รู้แน่เสียก่อนว่าสติได้กำหนดจิตถูกแล้วหรือยัง เมื่อรู้ว่า ได้กำหนดจิตถูกแล้ว แต่จิตยังไม่สงบและยังไม่รวม พึงตรวจดูจิตต่อไป ว่าจิตที่ยังไม่รวมเป็นเพราะเหตุใด เป็นเพราะจิตของเรายังไม่ตกลงเชื่อมั่นต่อคุณพระรัตนตรัยอย่างนั้นหรือ หรือจิตของเรายังฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อะไร ถ้าจิตของเราตกลงเชื่อมั่นต่อคุณพระรัตนตรัย ว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ในใจของเรานี้จริงแล้วก็เป็นอันนึกคำบริกรรมภาวนาได้แล้ว แต่ถ้ายังไม่ตกลง และไม่เชื่อมั่นต่อคุณพระรัตนตรัย ว่าในใจของเราจริง ก็นึกคำบริกรรมภาวนาไม่ได้ ถึงแม้นึกไป ก็ไม่สงบ และไม่รวมเป็นหนึ่งลงได้ จำเป็นต้องพิจารณาให้รู้รอบคอบเสียก่อนว่า จิตของเราคิดไปตามอารมณ์อะไร ในอารมณ์ที่จิตคิดไปนั้น เป็นอารมณ์ที่น่ารัก หรือเป็นอารมณ์ที่น่าเกลียด เมื่อทราบว่า จิตของเราติดอยู่ในความรักก็ดี หรือติดอยู่ในความเกลียดก็ดี พึงทราบเถิดว่า จิตของเราลำเอียง จึงไม่ตกลงและไม่สงบ
  เมื่อทราบความจริงดังนี้แล้ว พึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังต่อไปนี้คือ
   
 9. ลูกคนกลาง

  ลูกคนกลาง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  72
  ค่าพลัง:
  +22
  ดีมากเลยครับพี่ขอบคุณพี่มากเลย ผมจะลองทำตามครับผม
   
 10. คุรุวาโร

  คุรุวาโร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  3,465
  ค่าพลัง:
  +13,426
  ตั้งสติลงเป็นกลางกำหนดเอาดวงจิตเข้ามาตั้งไว้เป็นกลางทำความรู้เท่าส่วนทั้งสอง คือ รู้เท่าทั้งส่วนความรัก ทั้งส่วนความเกลียด ตั้งตรงแน่วแน่อยู่ที่เฉพาะหน้า เมื่อมีสติเป็นกลาง จิตก็ย่อมเป็นกลาง เมื่อจิตเป็นกลาง และได้ทำความรู้เท่าส่วนทั้งสอง รวมเอาจิตเข้ามาตั้งไว้เฉพาะหน้า ทั้งได้ทำความรู้เท่าส่วนทั้งสอง รวมเอาจิตเข้ามาตั้งไว้เฉพาะหน้า ทั้งได้แลเห็นคุณพระรัตนตรัยแล้ว จิตนั้นปราศจากนิวรณ์แล้ว ว่างจากอารมณ์แล้ว นึกคำบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่สบายของตน เป็นต้นว่า "พุทโธ ธัมโม สังโฆ ๆ" 3 จบ แล้วรวมลงเอาคำเดียวว่า "พุทโธ ๆ " เป็นต้น เป็นอารมณ์ นึกอยู่แต่ในใจ ไม่ออกปาก คือไม่ให้มีเสียง มีสติจดจ่อต่อจิตจริงๆ จนจิตของเราตกลงสู่ภวังค์เอง ให้หยุดคำบริกรรมนั้นเสียแล้ว มีสติตามกำหนดเอาจิตในภวังค์ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิต่อไป
   
 11. คุรุวาโร

  คุรุวาโร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  3,465
  ค่าพลัง:
  +13,426
  วิธีกำหนดรู้จิตตกลงสู่ภวังค์เอง

  พึงมีสติกำหนดให้รู้จิต ในเวลาที่นึกคำบริกรรมภาวนาอยู่นั้น ครั้นเมื่อเรามีสติกำหนดจดจ่อต่อคำบริกรรมจริงๆ จิตของเราก้ย่อมจดจ่อต่อคำบริกรรมด้วยกัน เมื่อจิตจดจ่อต่อคำบริกรรมอยู่แล้ว จิตย่อมตั้งอยู่ในความเป็นกลาง เมื่อจิตเป็นกลางจิตย่อมวางอารมณ์ภายนอก เมื่อจิตวางอารมณ์ภายนอกหมดแล้ว จิตย่อมตกลงสู่ภวังค์เอง เมื่อจิตตกลงสู่ภวังค์ ย่อมแสดงอาการให้รู้สึกได้ทุกคนตลอดไป คือ แสดงให้รุ้สึกว่า รวม วูบวามลง ทั้งแรงก็ดี หรือแสดงให้รู้สึกว่า สงบนิ่ง ลงถึงที่แล้วสว่างโล่งเยือกเย็นอยู่ในใจ จนลืมภายนอกหมดคือ ลืมตน ลืมตัว หรือลืมคำบริกรรมภาวนา เป็นต้น แต่บางคนก็ไม่ถึงกับลืมกายนอก แต่ก็ย่อมรู้สึกว่า เบากาย เบาใจ เยือกเย็น เป็นที่เฉพาะภายในเหมือนกันทุกคน
   
 12. คุรุวาโร

  คุรุวาโร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  3,465
  ค่าพลัง:
  +13,426
  เมื่อรู้สึกดังข้อที่กล่าวมานี้ทั้งสิ้น หรือแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง พึงรู้ว่าจิตตกภวังค์แล้ว ให้หยุดคำบริกรรมภาวนาที่นึกอยุ่นั้นเสีย ไม่นึกอะไรต่อไปอีก เป็นแต่ให้มีสติตามกำหนดเอาจิตในภวังค์นั้นให้ได้ คือให้กำหนดรู้ว่า จิตของเราเมื่อตกเข้าสู่ภวังค์แล้ว ไปตั้งอยู่อย่างไร เมื่อสติกำหนดรู้แล้ว ให้มีสติ ขีด วงให้รอบ กำหนดเอาจิตไว้ในขอบเขตบริเวณแห่งสตินั้น จนกว่าจิตนั้นจะหดตัวละเอียดเข้าเอง และใสบริสุทธิ์เป็นหนึ่งอยู่เองตลอดประชุม อริยมรรคสมังคี เป็นเอกจิต เอกธรรม เอกมรรคอยู่เอง

  เมื่อรู้ว่า จิตประชุมอริยมรรคสมังคีเองแล้ว พึงเป็นผู้มีสติตรวจดูให้รู้แจ้งว่า สติพร้อมทั้งสติสัมปชัญญะ และสมาธิ กับองค์ปัญญา ตลอดองค์อริยมรรค ทั้งแปดประการ ก็ประชุมพร้อมอยู่ในอริยมรรคสมังคีอันเดียวกัน เมื่อรู้แจ้งประจักษ์ดังกล่าวมาฉะนี้ พึงรักษาความไม่ประมาทเลินเล่อ คืออย่าเผลอตัว และอย่าเผลอสติทั้งอย่าทอดธุระ ให้มีสติตามกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะรู้สึกเหนื่อย หรือได้เวลาแล้ว จึงออกจากที่นั่ง ภาวนาอย่างที่กล่าวมานี้ เรียกว่า
  "ภาวนาอย่างละเอียด"
   
 13. ballbeamboy2

  ballbeamboy2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  1,670
  ค่าพลัง:
  +1,635
  โอ้วขอบคุณมากครับ เข้าใจแล้วจะเก็บไว้ไปฝึกขอบคุณมากครับ
   
 14. ttt2010

  ttt2010 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,754
  ค่าพลัง:
  +901
  อนุโมทนาสาธุ กับสิ่งดีๆมีประโยชน์ที่มอบให้สมาชิกได้อ่านและศึกษากันครับ
  ttt2010 ศิษย์พระอาจารย์บุญยง อภิลาโส ภิกขุ

  _____________________________________________________
  แนะนำบุญ
  พิธีกรรมแก้ดวงชะตา (สำนักสงฆ์พรหมรังศรี) l ท่องวัดและศาสนสถานที่สำนักสงฆ์พรหมรังศรี<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
 15. _nnn_123

  _nnn_123 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  320
  ค่าพลัง:
  +567
  ตามคุณ คุรุวาโร มาคะ โชคดีจังได้อ่าน ดิฉันขออนุโมทนา คะ สาธุ
   
 16. nongkaikuk

  nongkaikuk Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +97
  อยากรบกวนช่วยแนะทางปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองให้ด้วยค่ะ ไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะที่จะปฏิบัติแนวไหนดีค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
   
 17. คุรุวาโร

  คุรุวาโร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  3,465
  ค่าพลัง:
  +13,426
  เห็นแก่ความตั้งใจจริง ดูให้ก็ได้ครับ อดีตมาจากนางฟ้าสวรรค์ชั้นสองครับ
  ชาตินี้คุณเคยรับขันธ์อะไรสักอย่างครับ ให้คืนขันธ์เขาไปซะ ไม่นั้นคุณจะป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจครับ ที่บ้านมีเจ้าที่แบบติดพื้นของคนจีน ที่บ้านทำการค้าขายนี่ครับ ให้หารูปปั้นเทพเจ้าจีนที่ผ่านการเจิมมาแล้วมาบูชาแล้วจะดีครับ

  ขอให้เจริญในธรรมครับ
   
 18. นราธิวาส

  นราธิวาส สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2008
  โพสต์:
  18
  ค่าพลัง:
  +12
  ช่วยดูให้ด้วยได้ไหมครับ อยากได้พบกับแนวทางที่ถูกต้อง
  ขอบคุณครับ
   
 19. คุรุวาโร

  คุรุวาโร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  3,465
  ค่าพลัง:
  +13,426
  อดีตมาจากแม่ชี ถือศลีแปดครับ ที่เหมาะกับคุณคือเจริญกรรมฐานแบบคุณแม่
  สิริ กรีนชัย คือ ยุบหนอพองหนอ ครับ ไล่ญานที่ละขั้นครับ

  ขอให้เจริญในธรรมครับ
   
 20. คุรุวาโร

  คุรุวาโร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  3,465
  ค่าพลัง:
  +13,426
  คุณอยู่ใต้สุด บ้านของคุณมีหลวงปู่ทวดด้วยครับ อดีตมาจากคนไทยนี่แหละครับ ต้องเล่นกสินไฟครับ ถึงจะก้าวหน้าครับ

  ขอให้เจริญในธรรมครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...