"ทางสายพระพุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 16 มีนาคม 2016.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,386
  กระทู้เรื่องเด่น:
  360
  ค่าพลัง:
  +6,196
  [​IMG]

  "ทางสายพระพุทโธ"

  " .. ภาวนา "พระพุทโธ" ในการปฏิบัติ อาจเปรียบได้กับ "กำลังเดินอยู่บนทางสายพระพุทโธ" ทางสาย
  นี้มีจุดหมายสำคัญมากมายหลายจุดเป็นธัมมะก็เช่น "เห็นเกิดดับ เห็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  เห็นอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค"
  เป็นต้น

  ถ้าเดินอยู่บน "ทางสายพระพุทโธ" คือ "ภาวนาพระพุทโธไว้ให้ทุกเวลา" ไม่ต้องเจาะจงเฉพาะนั่งสมาธิ
  นั่งปฏิบัติเท่านั้น แต่ให้ถือเป็นกิจวัตร คือหน้าที่ที่ต้องทำเป็นประจำทุกเวลาที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ จะ
  ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำ หรือทำงานด้วยกายมิใช่ด้วยใจ ใจว่างจากงานอยู่ "ภาวนาพระพุทโธ" ไว้

  อย่าทิ้งไปใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งใดอื่น เปรียบการภาวนา "พระพุทโธ" ก็เพื่อให้เข้าใจความจริงอย่าง
  ชัดแจ้งว่า ถ้าเดินอยู่บน "ทางสายพระพุทโธ" ไม่หยุดแวะเวียนไปคิดนั้นคาดนี่ ก็จะถึงจุดหมายอันควรถึง
  อันปรารถนาถึงแน่นอน "ทางสายพระพุทโธ" จะนำไปถึงหลายต่อหลายจุดดังกล่าวมาแล้ว .. "

  สมเด็จพระญาณสังวร
  สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
   

แชร์หน้านี้

Loading...