ถ้าสวรรค์เลี้ยวซ้าย นิพพานเลี้ยวขวา : สิ้นสงสัย

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย สิ้นสงสัย, 3 ธันวาคม 2019.

 1. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  1,950
  ค่าพลัง:
  +224
  ท่านเล่าปัง..ไปคุยกันห้องท่านปราบ เสวนาตามกาลนั้นแล..
   
 2. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  1,950
  ค่าพลัง:
  +224
  ปัญญาอยู่ตรงไหน?

  มีสติไม่ต้องมีปัญญาก็ได้ใช่หรือเปล่า?
   
 3. สิ้นสงสัย

  สิ้นสงสัย สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +13
  ปัญญา เกิดจากการเห็นแจ้ง ไม่ใช่หยั่งรู้ เกิดขึ้นได้ โดยการพิจารณาโดยปราศจาก อคติ ใดๆ จิตที่มีอุเบกขา จึงถึงพร้อมด้วย สติและสมาธิ
   
 4. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  1,950
  ค่าพลัง:
  +224
  เอาจิตไปวางจิต..เปรียบเหมือนเอามือซ้ายไปไปจับมือขวา..ไม่ปล่อยสักที

  อุปมาแบบไหนกันเนี่ย5555..
   
 5. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  1,950
  ค่าพลัง:
  +224
  การพิจารณาในแบบของท่านประกอบด้วยเจตนาหรือเปล่า?

  ถ้าประกอบด้วยเจตนานั่นเป็นปัญญาโลกีย์อันเกิดจากการคิดนึกไม่ใช่หรือ?
   
 6. สิ้นสงสัย

  สิ้นสงสัย สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +13
  ปัญญา ในที่นี้ หมายปัญญาที่เห็นแจ้งใน ขันธ์ 5 ว่าเป็น ทุกข์ ให้เห็นสมควรว่า ไม่ควรยึดมั่นไว้
   
 7. สิ้นสงสัย

  สิ้นสงสัย สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +13
  ไร้ซึ่งเจตนาใดๆ
   
 8. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  1,950
  ค่าพลัง:
  +224
  ท่านนับเลขแล้ววางอุเบกขาอย่างเดียวเลย..ท่านไปเห็นแจ้งในขันธ์5ตอนไหน
   
 9. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  1,950
  ค่าพลัง:
  +224
  ไม่มีพูดถึงกาย เวทนาสักคำ กายก็ไม่เห็น เวทนาก็ไม่เห็นจะไปวางตัววิญญาณซะแล้ว
   
 10. สิ้นสงสัย

  สิ้นสงสัย สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +13
  การเห็นแจ้งได้ ต้องถึงพร้อมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 3 อย่าง นี้ การนับเลขเป็นอุบายเพื่อให้สมาธิ พร้อมในการพิจารณาเท่านั้น เมื่อเสร็จแล้วก็ไม่นำมาฝึกสมาธิอีก ท่านถามถึงสมาธิ จึงบอกเพียงวิธีการปฏิบัติเพื่อสมาธิเท่านั้น
   
 11. สิ้นสงสัย

  สิ้นสงสัย สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +13
  นิวรณ์ เป็นปัจจัยที่รบกวนการตั้งของสติ และสมาธิ อาการร่างกาย ความไม่สงบของจิต เหตุแห่งนิวรณ์แท้จริงแล้วคือ ขันธ์ ทั้ง 5
  อุปทาน สิ่งเร้าต่างๆให้เชื่อ เช่น ภาพนิมิตร ความอยากรู้อยากเห็นในส่วนลึกของสมาธิ
  อุปาทานจึงอยู่มากกว่าความพอดี และนิวรณ์จึงอยู่น้อยกว่าความพอดี
   
 12. สิ้นสงสัย

  สิ้นสงสัย สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +13
  ใช่ เมื่อจิตเจอความว่าง เป็นธรรมดาที่เกิด วิตก วิจารณ์ ปิติ สุข เอกัคคตา เมื่อความว่างนั้นเป็นที่แน่นอนแล้ว วิตก วิจารณ์ จึงหายไป เหลือแต่ อาการ ปิติ สุข เอกัคคตา เมื่อ ปิติ สุข นั้นแน่นอนแล้ว จึงเหลือแต่ อุเบกขา คือวางเฉยในอารมณ์สุขที่เป็นเอกัคคตา
   
 13. สิ้นสงสัย

  สิ้นสงสัย สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +13
  สติ เป็นตัวปลุกจิต นั้นใช่แต่ไม่ทั้งหมด เพราะจิตเป็นตัว "เห็น" เมื่อสติ "รู้" ว่าจิต "เห็น" จึงตื่นขึ้นพร้อมกันในสมาธิ สติจึงรู้ตื่นทั้งหมด หากเป็นการ"เห็นภัย"ในหลักสติปัฏฐาน 4 หรือหลักปฏิจจสมุปบาท การ "ตื่น" นั้นถึงเรียกว่า "ปัญญา"

  เมื่อมีสติจริงๆจิตจะไม่เคลื่อนออกจากฐาน/ไม่มีกริยาจิตไม่ใช่หรือ?

  ใช่ แต่ก่อนการปฏิบัตินั้น จิตยังไม่มีฐานให้ยึด จึงต้องหาอุบายให้จิตมีฐานให้ยึดก่อน และก็คือความว่าง การไม่มีอาการกริยาจิตนั้นหมายถึง จิตวาง วิตก วิจารณ์ ปิติ สุข เป็นอุเบกขาแล้ว เอกัคคตาเป็นสุขที่มีเฉพาะในความว่างนี้เท่านั้นและไม่ถือเป็นอาการใดๆ จิตจึงเป็น สัมมาสมาธิ เมื่อเข้าสมาธิธรรมดา
   
 14. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  1,950
  ค่าพลัง:
  +224
  ปัญญากล้านำหน้าสติ...ทำให้โมหะมีกำลังมาก...ถ้าไม่รีบแก้ไขวิปลาสเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
   
 15. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  1,950
  ค่าพลัง:
  +224
  เอกัคคตาไม่ใช่ฐานหรือ?..
   
 16. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  1,950
  ค่าพลัง:
  +224
  บางคนเรียกอาการหลงนั้นว่า..ฟุ้งธรรมหรือช่วงที่ค้นคิดพิจารณาหาทางออกจากทุกข์อยู่นั้นวิปัสนูกิเลสเกิดขึ้นด้วยสุดท้ายถูกกิเลสลากไปให้ปลงใจเชื่อในสิ่งที่กิเลสอยากให้รู้ให้เห็น...ศรัทธายังอ่อนอยู่มากเป็นวิบากที่เกิดจากการปรามาสผู้ทรงศีลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม..

  การเดินจิตเมื่อจิตเข้าสู่ภวังค์อันตรายมีอยู่มากมาย..
   
 17. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  1,950
  ค่าพลัง:
  +224
  ศรัทธาอันยิ่ง...ความเพียรอันยิ่ง

  ตถาคตเป็นบรมครูสูงสุด..อย่าเผลอปรามาสธรรมที่ตถาคตแสดงไว้ดีแล้ว...เพราะวิบากมันหนักหนาสาหัสนัก..
   
 18. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  1,950
  ค่าพลัง:
  +224
  อากาศหนาวรีบเข้านอนนะท่านสิ้นสงสัย...หยุดคิดให้ได้จริงๆสักวัน ท่านอาจจะพบทางออก
   
 19. สิ้นสงสัย

  สิ้นสงสัย สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +13
  แก่นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ทางไว้นั้นถูกต้องแล้ว แต่การเชื่อในหลักธรรมโดยไม่ทำให้แจ้งนั้นจึงถือเป็นการปรามาสหลักธรรมที่แท้จริง
   
 20. สิ้นสงสัย

  สิ้นสงสัย สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +13
  ท่านเรียกความรู้นั้นว่า "ปัญญา" หรือไม่ หรือจำมาจากตำรา ที่บอกว่า ฟุ้งธรรมหรือช่วงที่ค้นคิดพิจารณาหาทางออกจากทุกข์อยู่นั้นวิปัสนูกิเลสเกิดขึ้นด้วยสุดท้ายถูกกิเลสลากไปให้ปลงใจเชื่อในสิ่งที่กิเลสอยากให้รู้ให้เห็น ท่านเห็นด้วยสิ่งใด
  ศรัทธายังอ่อนอยู่มากเป็นวิบากที่เกิดจากการปรามาสผู้ทรงศีลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม..ท่านเห็นด้วยสิ่งใด และศรัทธาที่มากพอของท่านเป็นแบบไหน
   

แชร์หน้านี้

Loading...