ถ้าคุณอายไม่กล้าทำดีเท่ากับคุณไม่มีศักดิ์ศรีของการเกิดเป็นมนุษย์

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย ราชันลาง, 21 ตุลาคม 2019.

 1. ราชันลาง

  ราชันลาง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  208
  ค่าพลัง:
  +427
  รวมบทสวดมนอีกมากมายพร้อมคลิปฟังก็ได้ครับได้ทุกที่อย่ามัวแต่กังวลจนตานไวขึ้นทั้งที่เรื่องมันอาจไม่ได้เป็นหรือร้ายกว่าที่คิด

  อย่าบอกไม่มีเวลาถ้าคุณยังมีเวลาหายใจทิ้งไปวันๆสักเกือบนาทีที่ฟังเสียงสวดมนหรือสวดมนสักนิด

  อย่ารอที่จะสวดหรือฟังรอวันที่พระสวดในงานศพคุณและเราฟัง

  #อย่าอายที่จะทำอายเขาเเล้ว่ตายเขาไปกับเราไหม
  #อย่าอายที่จะทำอายเขาเขาเป็นใครคุณถึงยอมทิ้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นคนทิ้งความดีเพื่อก้มหัวเคารพบุคคลที่เราอายเขาในการทำความดีเขาเป็นใครใหญ่กว่าพ่อแม่เรารึก็ไม่ใช่ทำต่อไปให้มากขึ้นจำไว้อย่าละความดีแต่ให้ทำมากขึ้นนะครับ

  https://horoscope.trueid.net/detail/OlEkwZQngR15

  บทสวดอิติปิโส

  บทนี้เป็นบทสรรเสิญบูชาคุณพระพุทธเจ้า ซึ่งนิยมสวดจำนวนเท่ากับอายุ +1 เช่น อายุ 30 ปี ก็สวด 30+1=31 จบเป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนสมาธิ และส่งเสริมให้เกิดปัญญาตามมา นอกจากช่วยให้เราคิดอ่านแก้ไขปัญหาชีวิตได้ดีขึ้นแล้ว กุศลจากการสวดมนต์ยังช่วยหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น เป็นการสะเดาะเคราะห์กรรมให้ตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ  ตั้งนะโมฯ 3 จบ

  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
  วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
  อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

  คำแปล บทสวดอิติปิโส

  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ [ ความรู้และความประพฤติ ] เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว [ คือ ไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้น ] เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์  _________________________________  บทแผ่เมตตา

  บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
  อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

  นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

  อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

  อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

  อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ

  สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

  บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
  อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
  อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
  อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ  คาถาแผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาทั่วไป
  อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

  อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

  อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

  อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

  อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

  อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

  อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...