ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วโป่งข่ามทรงเครื่องทองคำ ถวายวัด ณ เมืองจำปาสัก ลาว

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 29 เมษายน 2018.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง อานิสงส์ไม่เท่ากับถวายวิหารทาน ๑ ครั้ง
  "ขอผู้มีศรัทธาที่ยังไม่ได้ทราบ ขอให้ได้ทราบ....
  ขอผู้มีศีลที่ยังไม่ได้ทราบ ขอให้ได้ทราบ....
  ขอผู้มีปัญญาที่ยังไม่ได้ทราบ ขอให้ได้ทราบ....
  ขอผู้มีวาสนาต่อกันที่ยังไม่ได้ทราบ ขอให้ได้ทราบ....
  ขอเทวดาทั้งหลายที่ยังไม่ได้ทราบ ขอให้ได้ทราบ....
  ขอท่านเหล่านั้นทั้งหมด จงเป็นผู้มีโชค ขอให้ได้มีโอกาสร่วมเจริญกุศลบารมีในครั้งนี้ด้วยเถิด...."

  *********************************************
  โครงการสร้างถวายพระแกะสลักจากหินแก้วจุยเจีย ๒ แผ่นดิน องค์ที่ ๓ ต่อเนื่องจากองค์ที่ ๒ ที่ผ่านมา ที่ทางข้าพเจ้าและคณะญาติธรรมจะได้บอกบุญร่วมมหากุศลบารมีสร้างวิหารทาน ใหม่โดยการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแก้วโป่งข่าม หน้าตัก ๓.๘ นิ้ว พร้อมฐานแกะสลัก ถวายเป็นพระสำคัญประจำวัด ของวัดหลวง เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ประเทศสปป.ลาว เพื่อจะได้เป็นที่กราบไหว้บูชาของศรัทธาทางสปป.ลาวและผู้ที่เดินไปที่วัด และเพื่ออัญเชิญออกมาถวายน้ำสรงทุกวันสงกรานต์ ทั้งนี้เป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและชำระหนี้สงฆ์
  ข้าพเจ้าจึงขอเป็นสะพานบุญมหากุศลครั้งนี้บอกบุญมายังท่านทั้งหลายผู้มีจิตอันเป็นกุศลเปี่ยมด้วยศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ที่จะได้สร้างสมบารมีร่วมกัน

  งบประมาณในการจัดสร้างครั้งนี้
  ๑.พระพุทธบูชาแกะสลักจากหินแก้วโป่งข่ามความใส ๗๐-๘๐ % หน้าตัก ๓.๘ นิ้ว ราคาประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท
  ๒.ฐานพระเป็นไม้สักกระแหนะลายด้วยรักปิดทองคำเปลว ๑๐๐ % ประดับพลอยและลงยาสี ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท
  ๓.ทองคำแท้ ๙๖.๕ % ใช้น้ำหนักทองคำประมาณ ๓ บาท
  ๔.เพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกและพลอยสำหรับทำสังวาลย์
  ๕.ฉัตรทองเหลืองสลักดุนลายและฉลุลาย ๕ ชั้น ปิดทองคำเปลวแท้ ๑๐๐ % ประดับพลอยขาว ราคา ๙,๐๐๐ บาท
  รวมงบประมาณในการจัดสร้างโดยประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

  ******************************************
  โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพตามกองบุญได้ดังนี้คือ
  ๑.กองบุญมหาสุวรรณบูชา ทำบุญกองบุญละ ๒,๐๐๐ บาท เปิดรับ ๘๐ กองบุญ
  จะได้รับพระปางสมาธิแกะสลักจากหินนวลจันทร์เรืองแสงขนาด ๑ นิ้ว. จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ
  ๒.กองบุญมหาพชรบูชา กองบุญละ ๑,๔๐๐ บาท เปิดรับ ๗๒ กองบุญ
  ะได้รับพระปางนาคปรกแกะสลักจากหินนวลจันทร์เรืองแสงขนาด ๑.๕ ซม. จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ
  ๓.กองบุญมหารัตนบูชา กองบุญละ ๑,๒๐๐ บาท เปิดรับ ๕๐ กองบุญ
  จะได้รับพระปางสมาธิแกะสลักจากหินนวลจันทร์เรืองแสงขนาด ๑.๕ ซม. จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ
  ๔.กองบุญพชรบูชา กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท เปิดรับ ๕๐ กองบุญ
  จะได้รับพระปิดตาแกะสลักจากหินนวลจันทร์เรืองแสงขนาด ๑.๕ ซม. จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ
  ๕.กองบุญรัตนบูชา กองบุญละ ๘๐๐ บาท เปิดรับ ๕๐ กองบุญ
  จะได้รับพระนางพญาแกะสลักจากหินนวลจันทร์เรืองแสงขนาด ๑.๕ ซม. จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ

  ๖.กองบุญมหาจินดามณี กองบุญละ ๓๐๐ บาท เปิดรับ ๘๐ กองบุญ
  จะได้รับพระรอดแกะสลักหินเขียวขนาด ๑.๕ ซม. จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ
  ๗.กองบุญจินดามณี เปิดรับ ๘๐๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท

  ๘.กองบุญสัพพะกิจ ไม่จำกัดกองบุญ
  กองบุญพิเศษ
  ๙.กองบุญพิเศษเศรษฐีทันใจ กองบุญละ ๓๐๐ บาท เปิดรับ ๙๙ กองบุญ
  จะได้รับพระหลวงพ่อทันใจมหาเศรษฐี เนื้อทองทิพย์ ๑ องค์ต่อ ๑ กองบุญ
  ๑๐.กองบุญพิเศษเขี้ยวเพชรนาคา กองบุญละ ๓๐๐ บาท เปิดรับ ๓๖ กองบุญ
  จะได้รับเขี้ยวเพชรนาคามหาโชคโภคทรัพย์ เนื้อทองทิพย์พิมพ์เล็ก ๑ องค์ต่อ ๑ กองบุญ
  ๑๑.กองบุญพิเศษนาคบาศ กองบุญละ ๓๐๐ บาท เปิดรับ ๓๖ กองบุญ
  จะได้รับนาคบาศเนื้อทองทิพย์หรือเนื้อทองแดง ๑ องค์ต่อ ๑ กองบุญ
  *****************************************
  โดยท่านสามารถร่วมทำบุญเป็นทองคำ หรือโอนปัจจัยสมทบเพิ่มเติ่มได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ


  ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่

  Facebook: Pornthep Ake หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 085-060-0601 หรือ LINE 850600601 (พรเทพ)
  ระยะเวลาในการบอกบุญครั้งนี้ปิดวัน :
  วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ หรือจนกว่ากองบุญจะเต็ม

  *****************************************
  มายเหตุ :
  รูปที่แสดงอยู่นี้เป็นรูปพระพุทธรูปที่แกะจากหินแก้วโป่งข่ามที่สร้างในการสร้างครั้งนี้ ต้นแบบของฐานพระพร้อมฉัตร ๕ ชั้น ที่จะจัดสร้าง และพระที่จัดแจกตามกองบุญที่แจ้งไว้

  ---------------------------------------------------------

  โดยการสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้จะได้น้อมถวายเป็น การสืบอายุพระพุทธศาสนา และชำระหนี้สงฆ์
  ----------------------------------------------------------
  พระอริยเจ้ากล่าวถึงเรื่องของ...อานิสงส์การหล่อหรือสร้างพระพุทธรูป


  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ....ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง ๕ กัป........

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า "การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก" เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด......
  การถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา เมื่อผู้ถวายละจากโลกนี้ไป จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้า พรหม มีรัศมีกายสว่างมาก ถ้าเกิดเป็นคนจะมีรูปสวย ผิวสวย ส่วนของร่างกายบริบูรณ์สวยงามมากการทำบุญ ต้องทำแค่พอสบายใจ ทำแล้วเราไม่เดือดร้อน การทำบุญให้ได้อานิสงส์มาก ไม่ได้อยู่ที่วัตถุมากเสมอไป มันอยู่ที่กำลังใจดี

  หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว...กล่าวว่า.....ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้าจะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน

  หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา......การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง การสร้างพระพุทธรูปเหมือนการสร้างธนาคารบุญ บุคคลทั้งหลายที่ได้สร้างรูปพระพุทธเจ้า จะได้เสวยสมบัติ สิ้นกาลนานนัก จะได้อานิสงส์ 5 กัป หรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในภายภาคหน้าก็จะได้ หลวงปู่ถึงได้สร้างพระพุทธรูป ขอบุญพระพุทธเจ้า ขอบุญ(ที่ได้สร้างพระพุทธรูป)อันนั้น ช่วยบังคับโรคต่างๆ กรรมต่างๆ เวรต่างๆในตนตัว ให้พินาศระงับไป สิ่งที่ไม่ดีก็ให้พินาศไปสิ้น สิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นบุญกุศล ขอให้คุ้มครองรักษา ขอให้มูลศรัทธาทั้งหลาย (ที่ได้ร่วมสร้างพระพุทธรูป)ได้พบปะพระพุทธศาสนา ได้บำเพ็ญ ทาน-ศีล-ภาวนาบ่อยๆ จนกว่าจะถึงพระนิพพานทุกคน ขอญาติโยม อย่าได้พรากจากศาสนาพระพุทธเจ้า ขอให้ได้บำเพ็ญบารมีไปเรื่อยๆ"

  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม กล่าวว่า..การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี"ความเห็นตรง เห็นถูกแท้" เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย

  pageรวมล่าสุดเรืองแสง.jpg 19046710_10211128686145475_586828225_n.jpg 31494163_10213758509369412_1491564510366924800_n.jpg ฐานไม้ลายใหม่.jpg pทองเพชร.jpg เพชรนพเก้า.jpg เรืองแสง 1 นิ้ว.jpg นาคปรกเรืองแสง1.5 ซม..jpg เรืองแสง 1.5 ซม.jpg ปิดตาเรืองแสง1.5 ซม..jpg นางพญาเรืองแสง1.5 ซม..jpg 34479779_10214003502654091_8368322354064916480_n.jpg เปิดโลกทองทิพย์.jpg รวมใหม่1.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 ธันวาคม 2018
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  รายชื่อท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกองบุญได้ดังนี้คือ
  -*-กองบุญสัพพะกิจ ไม่จำกัดกองบุญ
  ๑.คุณธนภัทร โพธิอาศัย พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๘๒ บาท
  ๒.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"kookkk289" ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๔ บาท
  ๓.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอรว่า"sindhus" ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท

  ๔.คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๔๐ บาท
  ๕.นพ.ประวิทย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๓ บาท
  ๖.คุณณรงค์เดช เดชบุญทวีสุข(Marsh Mallow) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ๗.คุณ
  ช่อปีบ กัลปพฤกษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐ บาท
  ๘.
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๓ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๓ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๒ บาท
  ๑๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๒ บาท
  ๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท

  ๑๕.
  -*-กองบุญจินดามณี เปิดรับ ๘๐๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท
  ๑.คุณมลฤทัย ศิริบูชา พร้อมครอบครัว ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒.คุณณพฤทธิ์ โอวาท พร้อมครอบครัว ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔.คุณศุภกร ณ ถลาง พร้อมครอบครัว ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐.๕๕ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๙.คุณSatit Prompunjai พร้อมครอบครัว ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๓๐ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๑ ท่าน ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒.คุณNirut Chaiwatthanayothin, คุณอรวรรณ เปาวิมาน,คุณลภัส ชัยวัฒนะโยธิน,คุณKunapas Chaiwatthanayothin ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔-๑๙.คุณสุทธิลักษณ์-คุณปิยะพงศ์-ด.ช.คารวะ-ด.ญ.กรุณา ศรีโยธา ร่วมทำบุญ ๖ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๕๐ บาท
  ๒๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓-๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๒๕-๒๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๓๐-๓๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ๓ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๓๐,๑๒๙,๔๑ บาท
  ๓๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๓๐ บาท
  ๓๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๙ บาท
  ๓๘.คุณหทัย วงค์งาม พร้อมครอบครัว
  ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๔๙ บาท
  ๓๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๙๙.๘๒ บาท
  ๔๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๓.ท่านพระอาจารย์วีระชัย ฐิตวีโร ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๔.
  -*-กองบุญมหาสุวรรณบูชา ถวายทองคำน้ำหนัก ๑ กรัม เปิดรับ ๕๖ กองบุญ กองบุญละ ๒,๐๐๐ บาท
  ***รับพระปางสมาธิแกะสลักจากหินนวลจันทร์เรืองแสงขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ

  ๑.
  -*-กองบุญมหาพชรบูชา เปิดรับ ๗๒ กองบุญ กองบุญละ ๑,๔๐๐ บาท
  ***ได้รับพระปางนาคปรกแกะสลักจากหินนวลจันทร์เรืองแสงขนาด ๑.๕ ซม. จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ

  ๑.คุณธวัลรัตน์ รัตนโชติชัยสกูล พร้อมครอบครัว ร่วม ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑,๔๐๐ บาท
  ๒.คุณวิสูตร ปัญญาวชิราสูตร พร้อมครอบครัว ร่วม ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑,๔๐๐ บาท
  ๓.
  -*-กองบุญมหารัตนบูชา เปิดรับ ๕๐ กองบุญ กองบุญละ ๑,๒๐๐ บาท

  ***ได้รับพระปางสมาธิแกะสลักจากหินนวลจันทร์เรืองแสงขนาด ๑.๕ ซม. จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ
  ๑.
  -*-กองบุญพชรบูชา เปิดรับ ๕๐ กองบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท

  ***ได้รับพระปิดตาแกะสลักจากหินนวลจันทร์เรืองแสงขนาด ๑.๕ ซม. จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ
  ๑.คุณอรุณรัตน์ ตรีอรุณศิริ พร้อมครอบครัว ร่วม ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๒.
  -*-กองบุญรัตนบูชา เปิดรับ ๕๐ กองบุญ กองบุญละ ๘๐๐ บาท

  ***ได้รับพระนางพญาแกะสลักจากหินนวลจันทร์เรืองแสงขนาด ๑.๕ ซม. จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ
  ๑.คุณฐิติ วิริยสมุทร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๘๐๐ บาท
  ๒.คุณแม่เล็กและศิษย์กลุ่มพระพุทธมหาบารมีธรรม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๘๐๐ บาท
  ๓.

  -*-กองบุญมหาจินดา เปิดรับ ๗๒ กองบุญ กองบุญละ ๓๐๐ บาท
  ***ได้รับพระรอดแกะสลักหินเขียวอินเดียขนาด ๑.๕ ซม. จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ
  ๑.คุณวิลัยลักษณ์ บุญประสาร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๓.คุณแม่เล็ก(Thumma Uoodee)พร้อมลูก ๆ และศิษย์ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๑.๐๘ บาท
  ๔-๖.คุณสุรินทร์-คุณอารีย์-คุณณัฐนรี จุฑางกูร(Surin Juthangkoon) ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๐๐ บาท
  ๗.คุณแสงเดือน ทิพย์รักษา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๙.ศรัทธาคณะทำบุญทุกวัน นำบุญโดยคุณศัลยพงษ์ บวรสิน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๐.คุณภัทรณัสญา แพคีรี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๑.
  **************************************************************
  -*-กองบุญมหารัตนบูชา เปิดรับ ๕๖ กองบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท
  ***ได้รับพระปางสมาธิแกะสลักหินแก้วใสจุยเจียขนาด ๒ ซม. จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กองบุญ

  ๑.คุณแม่เล็ก(Thumma Uoodee)พร้อมลูก ๆ และศิษย์ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท (ปิดรับ)
  **************************************************************
  ***กองบุญพิเศษ***
  *-*กองบุญพิเศษเศรษฐีทันใจ กองบุญละ ๓๐๐ บาท เปิดรับ ๙๙ กองบุญ
  ***ได้รับพระหลวงพ่อทันใจมหาเศรษฐี เนื้อทองทิพย์ ๑ องค์ต่อ ๑ กองบุญ
  -๒.คุณชวลิต โอสถ(Chavalit O-sot) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๐๐ บาท
  ๓.

  *-*กองบุญพิเศษพุทธคุณเศรษฐีทันใจ กองบุญละ ๓๐๐ บาท
  ***ได้รับพระผงพุทธคุณหลวงพ่อทันใจมหาเศรษฐี ๑ องค์ต่อ ๑ กองบุญ

  ๑.คุณไพรินทร์ ภัคเกษม พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๒.คุณศุภรา นิ่มนวลสุข พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๓.
  *-*กองบุญพิเศษเขี้ยวเพชรนาคา กองบุญละ ๓๐๐ บาท เปิดรับ ๓๖ กองบุญ
  ***ได้รับเขี้ยวเพชรนาคามหาโชคโภคทรัพย์ เนื้อทองทิพย์พิมพ์เล็ก ๑ องค์ต่อ ๑ กองบุญ
  ๑.
  *-*กองบุญพิเศษนาคบาศ กองบุญละ ๓๐๐ บาท เปิดรับ ๓๖ กองบุญ
  ***ได้รับนาคบาศเนื้อทองทิพย์หรือเนื้อทองแดง ๑ องค์ต่อ ๑ กองบุญ
  ๑.คุณเอกสิทธิ์ พุ่มงาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๒.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มกราคม 2019
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 พฤษภาคม 2018
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๒ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 พฤษภาคม 2018
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 พฤษภาคม 2018
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณมลฤทัย ศิริบูชา พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญจินดามณี ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณณพฤทธิ์ โอวาท พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญจินดามณี ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณวิลัยลักษณ์ บุญประสาร พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญมหาจินดามณี ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณศุภกร ณ ถลาง พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญจินดามณี ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 18. kookkk289

  kookkk289 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2018
  โพสต์:
  164
  ค่าพลัง:
  +463
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วโป่งข่ามทรงเครื่องทองคำ ถวายวัด ณ เมืองจำปาสัก ลาว จำนวนเงิน 24 บาท ข้าพเจ้าขอถวายผลบุญนี้เป็นวิหารทาน ขอผลแห่งบุญนี้ ดลบรรดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความสุข เข้าถึงธรรม พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ค้าขายดี เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ความไม่มี ความยากจนเข็ญใจ อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวเลย สาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณธนภัทร โพธิอาศัย พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๘๒ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 21. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญมหาจินดามณี ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 22. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วแกะสลักทรงเครื่องทองคำ กองบุญสัพพะกิจ ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...