กล่าวธรรมกลายเป็นถองบ้างเถียงบ้างทำไม??

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ธรรมแท้ว่าง, 10 กรกฎาคม 2021.

 1. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง กายเบาใจเบา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  12,062
  ค่าพลัง:
  +12,536
  ธรรมทั้งหลายที่ได้รับฟังมาดีอย่างเป็นลำดับถ้าถูกต้องดีแล้ว
  ย่อมจะทำให้ผู้ฟังเกิดเข้าใจ
  จนลดราคะโทสะ กิเลสต่างๆ
  ให้เบาบางลงบ้าง
  จนกล่าวธรรมอย่างเป็นธรรมได้
  เสมอ
  พูดยังงี้ไม่ถูกหรือ??
   
 2. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  1,238
  ค่าพลัง:
  +1,740
  บารมี10 นี้เกื้อกูลกันหมดครับ

  จิตตั้งมั่นก็เป็นอธิษฐานบารมี
  และการจะเป็นกลางซึ่งเป็นอุเบกขาบารมีนี้
  ก็ต้องอาศัยการเจริญสติสัมปชัญญะ
  ในการที่ให้มีปัญญาบารมีในการปล่อยวาง

  ปัญญาในการช้วยปล่อยวาง
  ให้เกิดการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากอารมณ์
  ก็เป็นนิพพิทาญาณ


  มื่อจิตเป็นกลางก็เป็นเนกขัมมบารมี
  เป็นจิตที่ไม่มีเพศ
  จิตที่มีเพศคือจิตที่ก่อตัณหาอยู่
  ซึ่งจะไม่เป็นกลางมีรักมีชัง
  จะเป็นธรรมคู่ไม่ใช่ทางสายเดี่ยว
  จิตที่เป็นกลางนี้มีสภาพเป็นพรหมวิหาร4

  เมื่อมีเมตตาบารมี
  ศีลบารมีเป็นความไม่เบียดเบียนและ
  อภัยทานซึ่งเป็นทานบารมีที่มีอานิสงส์สูงกว่า
  ทานวัตถุบลาๆๆ ก็มีตามมา

  สติและความเพียรก็เจริญไปในทางที่ชอบ
  ตลอดสายจากการเกื้อกูลกัน

  ทีนี้ ทำไมพอมีคนพูดเรื่องขันติบารมี
  ลุงถึงถองกลับว่า ไม่ใช่การไปทนอะไรในอารมณ์
  แต่ให้เห็นไตรลักษณ์แทน
  ก็เพราะลุงมีอคติ ซึ่งไม่ใช่สติไง
  อคติเพราะความไม่รู้ว่า ขันติบารมี
  ก็คือการ มีสติที่คอยยับยั้งชั่งใจ
  ซึ่งมันก็เป็นส่วนร่วมในคอมโบสกิล
  กับอินทรีย์สังวร นี้หละครับ
  ซึ่งการมีอินทรีย์สังวรก็เป็นศีลบารมี

  หากไม่มีสติคอยยับยั้งชั่งใจ
  มีคนมาขับรถปาดหน้า
  มีคนเดินมาเหยียบเท้า
  จะเกิดอินทรีย์สังวรได้อย่างไรครับ
  หากขาดขันติบารมี

  อันนี้ยกตัวอย่างเรื่องในอดีตหนะครับ

  พื่อให้พอเห็นภาพ
  ว่าทำไมคนเราถึงมีการถองกลับกันได้

  สติเหมาะกับทุกกาล
  อย่าไปตีความขันติ คือการไปนั่งดูอารมณ์
  ที่เกิดขึ้น ที่ตั้งอยู่ ที่ดับไป แบบทนทานแบบโง่ๆ
  ไม่ได้มีการเจริญสติเป็นองค์ประกอบ
  อยู่แบบทนไม้ทนมือมันไปอย่างนั้น


  สัจจะบารมี ก็ตามที่จิตเป็นกลางได้ประมาณไหน
  การระลึกได้ตามจริงก็จะได้ประมาณนั้น
  แต่ความเป็นกลางในแต่ละคนนั้นมันก็อาจจะยัง
  ไม่ได้ถึงกับสุดทาง พระในพุทธกาลที่ว่าตัวเองบรรลุ
  พอพระพุทธเจ้าให้มาดูศพสตรี จากเป็นกลางไม่มีเพศ
  ยังออกมาแสดงความกำหนัดในเพศไม่เป็นกลางได้เลย
  ก็แสดงให้เห็นได้ว่าที่เราว่าเป็นกลางแล้ว
  ระลึกได้จริงแล้ว ก็ยังมีความจริงที่ยิ่งๆกว่าขึ้นไปอีก
   
 3. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  1,238
  ค่าพลัง:
  +1,740
  ปัญญา อบรม สมาธิ
  มีการเจริญสติสัมปชัญญะจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ
  จิตตั้งมั่นในที่นี้ไม่ใช่ว่ามีอะไรไปตั้งมั่น
  เหมือนไข่วางอยู่บนโต๊ะ แต่เป็นการรู้เห็นคุณลักษณะ
  ของการเกิด ดับ ของจิตที่สืบต่อกันจนเป็นสมาธิ
  ไตรลักษณ์ลงที่จิต และส่วนต่างๆที่เกิดร่วมกับจิต
  ก็เกิด ดับ สืบต่อกันไปพร้อม

  สมาธิ อบรม ปัญญา
  มีจิตตั้งมั่นไปเห็นไตรลักษณ์
  จะไม่ได้ไปสังเกตในเรื่องของจิต เกิด ดับ
  แต่จะดำรงสติตั้งมั่นรู้ธรรมเฉพาะหน้า
  อาการต่างๆนั้นเกิดดับ แต่รู้นี้ยังคงอยู่
  ไตรลักษณ์ลงที่ขันธ์5 ซึ่งก็อาจจะทำให้มอง
  ไปได้ว่า ขันธ์5 นั้นไม่ใช่จิต
  ซึ่งการที่มีรู้แยกตัวออกมาจาก สังขาร
  เวทนา สัญญา วิญญาณ ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกัน
  ก็ยังไม่ได้แปลว่า บรรลุ หรือหลุดพ้นอะไรไปแล้วนะ
  ก็ยังมีการทำงานร่วมกันอยู่ทั้ง จิตและเจตสิก

  ถูกทั้ง 2 แบบครับ ไม่มีฝ่ายทั้ง2 แบบ
  อันนี้ความเห็นส่วนตัวครับ
   
 4. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  1,238
  ค่าพลัง:
  +1,740
  ทำไมบางคนจึงสามารถมีสมาธิอบรมปัญญา
  โดยไม่ต้องตั้งเจตนาเอาไว้ก่อน
  หรือเข้าไปกดไปข่มอะไรเพื่อให้เกิดสมาธิ
  แต่เป็นสมาธิที่เกิดโดยธรรมชาติ

  ก็ขอเพิ่มเติมเรื่องศีล

  ศีลบารมี การมีเจตนางดเว้นเพื่อไม่ให้ล่วงละเมิดศีลนั้น
  จะเป็นการพยายามรักษาศีล เริ่มด้วยเจตาอยู่
  แต่เมื่อรักษาไปได้เรื่อยๆนานๆมันจะกลายเป็นนิสัย

  ทีนี้นิสัยนี้ไม่ต้องอาศัยเจตนา
  แล้วศีลบารมีก็ไม่ได้เพิ่งมีมาแค่ชาตินี้
  คือชาติก่อนๆเขาก็มีการฝึกจนเป็นนิสัยมาแล้ว

  พระสารีบุตรบรรลุแล้วก็ยังแสดงท่าทางเหมือนลิง
  ตอนข้ามน้ำโดยไม่ต้องใช้เจตนา
  ฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีนิสัยศีลติดมา
  แม้ไม่ต้องพยายามที่จะทำให้มีสมาธิ
  ก็จะมีสมาธิโดยธรรมชาติอยู่แล้ว

  มรรค8 ย่อมาก็ ศีล สมาธิ ปัญญา
   
 5. แค่พลัง

  แค่พลัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,720
  ค่าพลัง:
  +1,546
  การเถียง จะเป็นสิ่งที่ผู้ไม่รู้กระทำ
  การชี้นำ จะเป็นสิ่งที่ผู้ชี้ เขาชี้แล้ว ก็วางครับ ไม่ยึดปัญญาของตน
   
 6. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  1,238
  ค่าพลัง:
  +1,740
  ระลึกที่ไหนจิตจะติดตามไปรู้ที่นั้น
  ระลึกลมจิตก็ติดตามไปที่ลม
  สติเป็นประธาน จิตเป็นบริวาร
  เมื่อระลึกถึงลมได้ต่อเนื่อง
  จิตก็จะประคองตัวมันเองโดยไม่มีใคร
  ไปทำให้มันสงบ

  จิตส่งออกไปที่ไหนมีสติตามรู้ไปที่นั้น
  จะยังไม่ใช่สติเป็นประธาน
  เป็นแต่เพียงการตามรู้อาการจิตที่มันไม่สงบ

  ทั้งสงบและไม่สงบ
  ก็มีระลึกรู้ถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่น

  ก็จะมีสติปล่อยวางทั้งนอกและใน
  เห็นจิตในจิต
  อยู่เนืองๆ
  สักแต่ว่าสงบ สักแต่ว่าไม่สงบ
  ทั้งสงบและไม่สงบมันก็เป็นสิ่งชั่วคราว

  แต่ที่ต้องสงบก่อนเพราะเวลาสงบนี้
  จะรู้ทั้งในและนอก

  แต่ตอนที่ไม่สงบนี้มันจะออกไปรู้แต่นอกไม่รู้ใน
   
 7. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา ลอยลำ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  6,072
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +4,707
  ลองอธิบายพระสูตร นี้ให้ฟังหน่อย  [๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
  อีกข้อหนึ่ง
  ภิกษุเมื่อเดิน ก็รู้ชัดว่าเราเดิน
  เมื่อยืน ก็รู้ชัดว่าเรายืน
  เมื่อนั่ง ก็รู้ชัดว่าเรานั่ง
  เมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน หรือ
  เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ ก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นๆ
  ดังพรรณนามาฉะนี้

  ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
  พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
  พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
  พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิด
  ขึ้นในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้าง
  พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้าง
  ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า
  กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น

  เธอเป็นผู้อัน
  ตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
  อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ

  .........................................

  เห็นว่า พระสูตรวิธีนี้ ไม่ยาว และ ไม่ได้เกี่ยวกับ ลมหายใจ

  เห็น ท่าน ว่าไว้ไหมล่ะ
  "เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ ก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นๆ"

  อาการ กาย มีหลายอย่าง
  เดียวยืน เดี๋ยวเดิน เดี๋ยวนอนเดี๋ยวนั่ง

  ถามว่า ไอ้อาการ ยืนเดิน นอน นั่ง
  มันอยู่ที่เดียวไหม มันทำให้ จิตสงบได้ไหม
   
 8. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  1,238
  ค่าพลัง:
  +1,740
  ระลึกรู้ลม อิริยาบถมันก็รู้ไปด้วย
  แต่การระลึกรู้ลม การนึกคิดปรุงแต่งตามอายตนะนอก
  มันจะถูกตัดไปโดยธรรมชาติ
  โดยไม่ต้องไปไล่ตามอาการ
  กำหนดรู้ทีละ 1 1 1
   
 9. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  1,238
  ค่าพลัง:
  +1,740
  เสต็บท่านปราบ

  สงสัยกำหนดรู้ว่าสงสัย

  ง่วงนอนกำหนดรู้ว่าง่วงนอน

  อาการเกิดขึ้นที่จิตดับลงที่จิต
  แต่ไม่ใช่ว่าอาการต่างๆเหล่านั้นจะหายไป


  เสต็บลม

  สงสัยก็กลับมาระลึกรู้ลม

  ง่วงนอนก็กลับมาระลึกรู้ลม

  ทิ้งอาการเลย เหมือนเพิกการสนใจ
  เพราะมีอะไรก็กลับมาระลึกรู้ลม
   
 10. Piccola Fata

  Piccola Fata เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 เมษายน 2010
  โพสต์:
  1,171
  ค่าพลัง:
  +1,065
  จุดประสงค์ของการเจริญสติ ไม่ใช่เพื่อความสงบนิ่งไร้กิเลสนะคะ

  แต่เพื่อให้จิตเข้าไปรู้ ไปเห็นความจริงของกายใจ เมื่อมันรู้ความจริง มันจะเกิดผลของมันเอง นั่นคือสลัดทิ้งสังโยชน์ตามพละ อินทรีย์ของเรา

  หน้าที่เราคือ เพียรกำหนดรู้ เพื่อให้จิตเห็นการทำงานของกายใจซ้ำไปซ้ำมาและเพื่อให้มันวิ่งมาตามรู้เองโดยเราไม่ต้องกำกับอีก ….ดับไม่ดับก็ช่าง แค่รู้เฉยๆ ไม่จำเป็นไปบังคับให้ดับ …ทุกครั้งที่เรากำหนดรู้ เท่ากับเราตัดวงจรการไหลของจิตให้สั้นลง…จังหว่ะที่สติเกิด..กิเลสจะระงับ…เกิดกิเลส ตามรู้อีก …ก็ระงับอีก…ทำเรื่อยๆต่อเนื่อง กิเลสจะเหลือพื้นที่ทำงานในจิตน้อยลง

  รู้อีกๆ ย้ำมันเข้าไป จนจิตมันแยกออกมานั่งดูเอง เหมือนเรานั่งดูฟุตบอลบนอัฒจันทร์ ชิวๆ เจตสิกจะดิ้นยังไงก้อดิ้นไป ไม่เกี่ยวกะเราละตอนนี้
   
 11. ฟ้ากับเหว

  ฟ้ากับเหว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2020
  โพสต์:
  875
  ค่าพลัง:
  +344
  นี่แค่ตัวอย่างของคำว่า ไม่พยายาม ใช่ไหมอะ
   
 12. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา ลอยลำ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  6,072
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +4,707
  ไม่ใช่อะไรหรอก

  ที่ ยก วิธี มาให้ดู

  เพราะ ในวิธีนั้น ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับ ลม

  อยู่ที่ อาการ
  ซ้ำยัง ไม่ใช่ อาการอย่างเดียว มีทั้ง ยืน เดิน นั่ง นอน ตั้งกายไว้อย่างไหน ก็รู้ชัดอันนั้น

  แถม บทสุดท้าย ตัญหาและทิฐิ ไม่สามารถตั้งอยู่ได้

  เหตุ ที่ สติปัฏฐาน มีถึง 21 วิธี

  นี่เพียง 1ในวิธี ในการใช้ ฐานกายเป็นฐานของสติ ซึ่งไม่ใช่ ลมหายใจ

  ฉะนั้น
  ในวิธี จิตตานุปัสนา ไม่ได้มีอะไรไปเกี่ยวกับกาย
  มีแต่ ใช้ฐานจิตเป็นฐานของสติ เดี๋ยวอารมณ์นั้น อารมณ์นี้ อารมณ์นั้น อารมณ์นี้
  สุดท้ายก็ลง ไปที่ ตัณหาและทิฐิ ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ เหมือนกัน
   
 13. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา ลอยลำ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  6,072
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +4,707
  สเต็บ สงสัยให้กำหนดรู้ สงสัย
  เป็นการพัฒนาไปสู่ธัมมานุปัสนา


  ถ้าจะเอาเสต็บลมจริงๆ
  ไปดูในพระสูตร
  เดี๋ยวลมสั้นกำหนดรู้
  เดี๋ยวลมยาว กำหนดรู้
  เดี๋ยว ลมหยาบกำหนดรู้
  เดี๋ยวลมละเอียดกำหนดรู้

  ไม่ใช้ว่า รู้แต่ลมเข้าออก แต่ต้องกำหนดรู้กองลม
  แต่ถ้าไปคอยรู้แต่ จุด ลมเข้าออก มันจะไปเข้าแบบฤษี

  แต่ไม่ใช่เรื่องเสียหาย มันแฉลบได้ทั้งนั้น
  แต่ถ้า เอาตามพระสูตร อานาปานสติ จริงๆ ต้องกำหนดรู้กองลม

  ระงับสังขาร
  มากำหนดรู้กองลม
  จน จิตเริ่มระลึกรู้กองลมได้เองอัตโนมัติ ก็จะไปเจอกัน ที่จุดนัดพบ
   
 14. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  1,238
  ค่าพลัง:
  +1,740
  คุณไปเข้าใจความนิ่งว่าเป็นอาการถูกสตั้น ?

  ลมนี้มันไม่นิ่ง จิตสงบเขาก็ไม่ได้มีอะไรไปตั้งอยู่นิ่ง
  ลมหยาบ ลมละเอียด มันเป็นปัจจัยกาล
  สงบแบบไตรลักษณ์ ปิติ สุข มันก็ไม่นิ่ง
  และ ปิติ สุข ก็เป็นปัจจัย ให้สงบ

  จิตกุศล จิตอกุศล ก็รู้มันเป็นขั้นต้นของ
  การเรียนรู้บาปบุญคุณโทษ

  แต่การระลึกรู้ลมนี้มันไม่เหินห่างจากฌาน
  คือพร้อมสละออกทั้งบุญและบาปไปละ
  จิต ณ ขณะนั้นๆที่ว่า จะเป็นไปในกิเลส
  หรือ ไม่เป็นกิเลส ระลึกลมปุ๊บ
  สติจะนำจิตออก ทั้งกุศลและอกุศล
  ทั้งกุศลและอกุศลนี้มันไม่มีวันหมด
  อภิสังขารมาร กำหนดรู้ตามไปเรื่อยๆนี้ไม่หมด
  เขามีแต่ทิ้งกระแส ละบาปลอยบุญ

  หลวงปู่หล้า กล่าว อานาปานสติ
  เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดทั้ง 40 กรรมฐาน
   
 15. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  1,238
  ค่าพลัง:
  +1,740
  อาการแบบนี้
  กลับไประลึกรู้ลมทีเดียวจบ อิอิ
   
 16. Piccola Fata

  Piccola Fata เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 เมษายน 2010
  โพสต์:
  1,171
  ค่าพลัง:
  +1,065
  หมายถึงตัวนี้ค่ะ ที่เหมือนคาดหวังจะให้มันดับไป ซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญว่ามันจะต้องดับหรือไม่ดับ ตลอดเวลา

  ส่วนการนิ่งแบบที่คุณกล่าวมันเกิดได้ในลักษณะของสมาธิในวิปัสสนา ซึ่งใครปฏิบัติมาถูกทางไม่ว่าจะมาสายไหน ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอานาปานสติ ต่างก็ต้องมาเจอความสงบนิ่งภายในที่ตั้งอยู่ท่ามกลางการทำงานของขันธ์ได้เช่นกัน

  เอาจริงๆมันไม่ควรเอาประเด็นว่าสายไหนดีกว่าสายไหนมาคุย เพราะแต่ละสำนักคงมาทะเลาะกันไม่จบ

  สายไหนที่พามาเจอจุดนัดพบ แบบที่คุณปราบกล่าว นั่นคือถูกต้องแล้ว

  ขออนุญาต พักผ่อนยาวๆก่อนนะคะ
  เพิ่งรับวัคซีนมา เพลียๆ
   
 17. ปวีรัศม์ชา

  ปวีรัศม์ชา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2021
  โพสต์:
  974
  ค่าพลัง:
  +665
  มีหรอกำหนดรู้ตามอายตนะ มันจะ 1 1 1
  ลมกับอายตนะ สัมพันธ์กัน หรือลมกับอารมณ์จิตสัมพันธ์กันเสมอๆ ไม่มีไม่สัมพันธ์

  รู้ลมสั้นยาว อารมณ์จิตก้อสัมพันธ์ อุปทานหยุดนิ่ง 1:1
  รุ้ตามอายตนะ อุปทานก้อหยุดนิ่งเหมือนกัน 1:1

  แต่ความต่างตรงลมคือ ส่วนมากจะรุ้แช่เป็นลมเดียว สั้นยาวจะค่อยๆ หายไป แล้วเริ่มเมาลม จิตก้อตามลมไปเข้าชาน จะได้แต่กำลังสมาธิ ความเป็นกลางของจิตไม่ค่อยได้
   
 18. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา ลอยลำ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  6,072
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +4,707
  ก้แล้วแต่ ทำได้ก็ทำไปซิ ไม่มีใครเขาห้าม
   
 19. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  1,238
  ค่าพลัง:
  +1,740
  ทางเริ่มต้นผม พระให้รู้สึกทั่วทั้งร่างกาย
  สติปัฏฐาน 4

  และให้ไม่ลืมลม อานาปานสติ

  และก็ให้ผมบริกรรมพุทโธ เพราะพระธรรมยุติ
  ส่วนใหญ่พระท่านจะให้มีพุทโธ
  แต่ตอนหลังผมเปลี่ยนจากพุทโธ
  มาเป็นสวดบทจักรพรรดิ

  ทั้ง สมถะ วิปัสสนา หรือบริกรรมสวดมนต์

  ส่วนตัวผมไม่เคยแบ่งแยกสาย
  เพราะผมเป็นสายผสมไง

  ฉะนั้นหากใครพูดในเชิงเหมือนว่าไม่ต้องไปสนใจลม
  ส่วนตัวผมจะมองว่า อันนี้หละเริ่มมีแบ่งๆละ
   
 20. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  1,238
  ค่าพลัง:
  +1,740
  การกำหนดรู้ทั่วถึงทั้งร่างกาย มันจะถูกรวมถึง
  การออกไปหาอารมณ์ทางอายตนะนอกด้วย
  แม้จะเป็นการกำกนดรู้ถึงการ เกิด ดับ ผ่านๆไป
  แต่มันก็เจือไปด้วยจิตส่งออก

  แต่หากควบไปกับการระลึกรู้ลมต่อเนื่อง
  จิตมันจะลดการส่งออกนอกไง
   

แชร์หน้านี้

Loading...