"กระทู้จับฉ่าย".. สัพเพเหระ สิ่งละอันพันละน้อย เรียงร้อยเป็นเรื่องราว

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย เวชยันต์ไกรภพ, 16 พฤศจิกายน 2018.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  45 นาที

  วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sapphire 108 ชั้น 1 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบหารือกับนายโรเบิร์ต ซี โอไบรอัน (Robert O’Brien) ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐอเมริกาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

  นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน และเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ เช่น การลงทุน การต่อต้านการค้ามนุษย์ และการสนับสนุนบทบาทของสหรัฐฯ ในการเพิ่มพูนความร่วมมือกับภูมิภาค พร้อมฝากความระลึกถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ และภริยา โดยหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับที่ประเทศไทย

  ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสหรัฐฯ แสดงความขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่นของไทย และกล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ฝากหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อย้ำว่าสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์กับไทยในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิด ชื่นชมการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ และยืนยันว่าสหรัฐฯ พร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการร่วมมือกับไทยและอาเซียนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคต่อไป

  ทั้งสองฝ่ายชื่นชมความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ มีความใกล้ชิดและครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง รวมถึงความท้าทายในรูปแบบใหม่ ไทยมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายยินดีที่การประชุม Indo-Pacific Business Forum ในวันนี้ จะเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะสาขาโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน ดิจิทัล ทั้งนี้ระหว่างการหารือได้มีการหยิบยกประเด็นการประกาศพักสิทธิ GSP บางส่วนของไทย ซึ่งสหรัฐฯ รับไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนไทย

  01.jpg 02.jpg

  03.jpg 06.jpg

  07.jpg 08.jpg

  09.jpg 10.jpg

  11.jpg 12.jpg

  13.jpg
   
 2. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  3 ชม.

  วันนี้ เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Sapphire 203 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และนายโรเบิร์ต ซี. โอไบรอัน ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7

  การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7 มีขึ้นเพื่อทบทวนความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน-สหรัฐฯ ในมิติการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ ในอนาคต และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคและระหว่าง
  ประเทศ โดยมีผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และนายโรเบิร์ต ซี. โอไบรอัน ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมประชุม

  นายกรัฐมนตรีกล่าวให้การต้อนรับนายโรเบิร์ต ซี. โอไบรอัน ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ในฐานะประธานอาเซียน ชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของสหรัฐฯ ในการสนับสนุนสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งช่วยให้อาเซียนได้พัฒนาเป็นประชาคมที่มีพลวัตและความเจริญรุ่งเรือง และขอบคุณที่สหรัฐฯ สนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนผ่านกลไกสำคัญรวมไปถึง กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (อีเอเอส) เออาร์เอฟ และเอดีเอ็มเอ็มพลัส และในปีนี้ อาเซียนและสหรัฐฯ ได้ร่วมกันจัดการฝึกร่วมทางทะเล เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

  สหรัฐฯ ยังมีบทบาทสนับสนุนมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจดิจิทัล และพลังงาน รวมถึงการมีบทบาทของนักลงทุนสหรัฐฯ ที่เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญต่อการเจริญเติบโตในภูมิภาคที่ครอบคลุมและยั่งยืน ในการนี้ ผมยินดีที่ภาคเอกชนไทยและสหรัฐฯ ร่วมกันริเริ่มจัดการประชุม Indo-Pacific Business Forum ครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทย ในวันนี้ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการประชุมในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่อาเซียนและสหรัฐฯ จะได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และหวังที่จะเห็นพัฒนาการในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน-สหรัฐฯ ในทุกมิติ เพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ของประชาชนอาเซียนและสหรัฐฯ อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน

  ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนนักลงทุนสหรัฐฯ ให้ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค รวมถึงสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งบทบาทที่แข็งขันของสหรัฐฯ นี้จะช่วยต่อยอดการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักของการประชุมอาเซียนในปีนี้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกส่วนที่มีส่วนร่วมในการแสดงวิสัยทัศน์ และขอบคุณ สปป.ลาว ที่ทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีที่ผ่านมา

  a.jpg b.jpg

  c.jpg d.jpg

  e.jpg f.jpg

  g.jpg h.jpg

  i.jpg
  .
   
 3. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  7 ชม.

  นายกรัฐมนตรีมนตรี พบปะกับ นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

  1.jpg 2.jpg

  3.jpg 4.jpg
  .
   
 4. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  7 ชม.

  อาเซียนยืนยันร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ ทั้งสหประชาชาติ และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียน และกรรมการผู้จัดการองค์กรการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย

  โดยท่านนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระสำคัญของโลก และเป็นประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งท้าทายต่าง ๆ อาเซียนยังได้ร่วมมือกับภาคีภายนอกต่าง ๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

  ทั้งนี้ไทยถือว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของ“ความยั่งยืนในทุกมิติ” ซึ่งจะต้องส่งเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนของประชาคมอาเซียน แต่อาเซียนยังคงเผชิญกับความท้าทายในอีกหลายเป้าหมาย โดยในการหารือ นายกรัฐมนตรีได้เสนอ 3 ประเด็นสำคัญ คือ อาเซียนควรเสริมสร้างแรงกระตุ้นในการดำเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค และต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการดำเนินการตามโรดแมปความเกื้อกูลฯ การสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระดับรากหญ้า การบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนจะต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีภายนอก

  ท่านนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าความร่วมมือ ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน และความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกับประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอกของอาเซียน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนประจักษ์ผลเป็นรูปธรรม

  1.jpg 2.jpg

  3.jpg 4.jpg

  5.jpg 6.jpg

  7.jpg 8.jpg
  .
   
 5. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  6 ชม.

  ประมวลภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในวันที่ 3 พ.ย. 62 ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ไม่ได้มีเพียงผู้นำอาเซียนจาก 10 ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แต่มีผู้นำระดับสูงจากคู่เจรจาของอาเซียนอีก 8 คู่เจรจา ประกอบด้วย ออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, นิวซีแลนด์, รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา และองค์การสหประชาชาติอีกด้วยค่ะ ซึ่งนายกฯ ได้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำให้การประชุมวันแรกผ่านไปได้ด้วยดี


  .
   
 6. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  4 ชม.

  ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ 14 เพื่อร่วมกำหนดทิศทาง และทบทวนความร่วมมือ บทบาทของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน มีประเทศที่เข้าร่วมใน EAS 18 ประเทศ โดยมีอาเซียน 10 ประเทศ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐฯ

  ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระบุว่า “EAS” เป็นเสาหลักของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคและโลก และอยู่ในจุดสูงสุดของโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง ทำให้ EAS มีความสำคัญและมีบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งไทยให้ความสำคัญกับ EAS ในการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์

  ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โลกาภิวัฒน์และการเชื่อมโยงกันในมิติต่าง ๆ นำมาซึ่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมขอบคุณและขอความร่วมมือผู้นำทุกคน ในการขับเคลื่อน EAS เพื่อให้ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ (win-win solution) และสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่าง EAS กับกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภูมิภาคให้เกิดการสอดประสานระหว่างกัน (synergy) มากที่สุด @ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล EAS นะคะ

  1.jpg 2.jpg

  3.jpg 4.jpg

  5.jpg 6.jpg

  7.jpg 8.jpg

  9.jpg 10.jpg
  .
   
 7. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
 8. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  3 ชม.
  สหรัฐพร้อมทบทวนระงับสิทธิ GSP ย้ำกระชับสัมพันธ์ไทย
  c_oc=AQmt-ZxjzaNDcmwDm98mHUNlWr9wkq3R8GDi8CugjoAlonapm_Rd9jR2bKGnUDKRajY&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
  .

  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  3 ชม. ·
  ไทยเสนอทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาอาเซียนยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้
  c_oc=AQm-TACOC1-LNkWwnqXk3FBaMwUfHRZtBsm12rUkVq6tr5M8iIli3Pxa0RIC33pyRz0&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
  .
   
 9. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อยู่กับ Chawalee Chumkum
  15 นาที

  นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการดำตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ ภายใต้แนวคิดหลักคือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งมุ่งหวังให้อาเซียนก้าวสู่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ตลอดจนสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งนี้ ความร่วมมือของอาเซียนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 4 ประการ

  ประการที่หนึ่ง ประชาชนจะมีความมั่นคงที่ยั่งยืนมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันและความไม่แน่นอนสูง อาเซียนได้วางรากฐานความไว้เนื้อเชื่อใจในเชิงยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน เป็นพื้นฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยได้นำหลักการภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) มาใช้ในบริบทที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนได้รับรองเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก และจัดตั้งกลไกแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่ เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการส่งกลับผู้พลัดถิ่น

  ประการที่สอง ความร่วมมือของอาเซียนในปีนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าและลดผลกระทบจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียน โดยการสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ตามแถลงการณ์ร่วมของผู้นำเกี่ยวกับอาร์เซ็ป เป็นการผลึกกำลังของกลุ่มประเทศซึ่งมี GDP รวมกันร้อยละ 32 ของโลก มีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันสูงถึงร้อยละ 30 ของการค้าโลก โดยอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ประเทศคู่ค้าเปิดตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเชื่อมโยง ASEAN Single Window ให้ครบทั้ง 10 ประเทศในปีนี้ การริเริ่มการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อต่อต้านการประมง IUU และการจัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน จะทำให้ผู้ประกอบการในอาเซียนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการผลักดันยุทธศาสตร์เชื่อมโยงความเชื่อมโยง ซึ่งอาเซียนได้ประกาศโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน 19 โครงการ ที่ธนาคารโลกได้พิจารณาเห็นว่ามีศักยภาพที่ภาครัฐและเอกชนน่าจะมีความสนใจร่วมลงทุน

  ประการที่สาม อาเซียนให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การต่อต้านขยะทะเล, การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การส่งเสริมสิทธิต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน, การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน และการสนับสนุนให้อาเซียนร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ในปี 2577 ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวอาเซียนมีความภาคภูมิใจต่อความเป็นอาเซียนร่วมกัน

  ประการที่สี่ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือทั้งภายในอาเซียนและระหว่างภาคีภายนอกของอาเซียนจะช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนในภูมิภาค โดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองเอกสารวิสัยทัศน์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนสำหรับเป็นแนวทางการสานต่อความยั่งยืนในทุกมิติ

  นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า เวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมเน้นย้ำถึงการสร้างความยั่งยืนในอาเซียนต่อจากนี้ ซึ่งจำเป็นต้องมี 3Cs ได้แก่ 1) Continuity 2) Complementarity และ 3) Creativity ทั้งนี้ เป้าหมายในหลาย ๆ ด้านไม่สามารถบรรลุผลได้ภายในปีเดียว จึงต้องมี C ตัวแรก คือ Continuity กับข้อริเริ่มที่สำคัญจากปีก่อน ๆ เพื่อให้สามารถเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยอาศัย C ตัวที่สอง คือ Complementarity ความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ภายใต้ข้อริเริ่มที่เกื้อกูลกันในอาเซียน สุดท้ายต้องใช้ C ตัวที่สาม คือ Creativity ในการแก้ปัญหาที่คั่งค้างและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตอย่างสร้างสรรค์ ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีอวยพรให้เวียดนามและอาเซียนประสบความสำเร็จต่อไปในปีหน้า

  1.jpg 2.jpg

  3.jpg 4.jpg

  5.jpg 6.jpg

  7.jpg
  .
   
 10. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  20 นาที

  นายกรัฐมนตรีแถลงสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยครั้งนี้เป็นบทสรุปของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วน เพื่อสานต่อผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อเดือนมิถุนายนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

  ประเทศไทยเห็นความสำคัญของหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของอาเซียน จึงได้นำผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ไปหารือกับผู้นำ G20 ที่นครโอซากา และได้นำเสนอประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ 4 ประการ คือ

  การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การเข้าถึงแหล่งทุน การพัฒนาทุนมนุษย์ และการแก้ไขปัญหาขยะทะเล โดยกิจกรรมดังกล่าวมีประเทศ G20 เข้าร่วมสนับสนุนด้วย นอกจากนี้ ไทยได้ผลักดันประเด็นเหล่านี้กับประเทศคู่เจรจาและนำไปหารือต่อในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการหารือระหว่างอาเซียนกับภาคีของอาเซียนในช่วงการประชุมสุดยอดครั้งนี้

  ช่วง 3 วันที่ผ่านมา ผู้นำจาก 18 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยเลขาธิการสหประชาชาติและกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้มาร่วมประชุมกันที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีแห่งนี้ โดยผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมระดับผู้นำทั้ง 9 การประชุม ทั้งการประชุมระหว่างอาเซียนกันเองและกับประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อินเดีย และสหประชาชาติ รวมทั้งมีการประชุมในกรอบอาเซียนบวกสาม การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก หรืออีเอเอส และการประชุมสุดยอด RCEP นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ไทยได้จัดขึ้น คือ งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมยินดีต่อข้อเสนอไทยที่จะจัดการประชุมระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอกเพื่อสร้างหุ้นส่วนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2563

  การประชุมทั้งหมดนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี แสดงให้เห็นถึงบทบาทนำและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคและการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศต่าง ๆ ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันและการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจ และความตึงเครียดทางการค้า โดยมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่สานต่อข้อริเริ่มของอาเซียนในปีที่ผ่าน ๆ มา ไม่ว่าจะเป็นข้อริเริ่มความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะกับจีน และการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น จีน และประเทศอาเซียนบวกสาม ภายใต้แนวทางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงของอาเซียนที่ไทยได้ริเริ่ม ซึ่งประเด็นนี้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ และการสนับสนุนในเชิงวิชาการจากธนาคารโลกอีกด้วย

  ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ เราได้ต่อยอดการส่งเสริมความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาค โดยผู้นำอาเซียนได้หารือเกี่ยวกับการสานต่อมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกผ่านกิจกรรมและโครงการความร่วมมือในลักษณะ win-win บนพื้นฐานของหลักการสามเอ็ม คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน การเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

  ได้หารือกันในประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค และเห็นความจำเป็นที่จะต้องรักษาพลวัตในการหารือเพื่อแก้ไขความท้าทายต่าง ๆ โดยสันติวิธี ในการประชุมครั้งนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนและการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อส่งเสริมพื้นที่ไซเบอร์ที่เปิดกว้าง ปลอดภัย และมีเสถียรภาพ

  ผู้นำอาเซียนต่างเห็นว่า ความมั่นคงที่ยั่งยืนจะเกื้อกูลการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีพลวัต อาเซียนจึงมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ในการนี้
  การสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ตามแถลงการณ์ร่วมของผู้นำเกี่ยวกับอาร์เซ็ป เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มประเทศซึ่งมี GDP รวมกันร้อยละ 32 ของโลก มีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันสูงถึงร้อยละ 30 ของการค้าโลก รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้เราได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาเซียนจะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยง ASEAN Single Window ได้ครบทั้ง 10 ประเทศ การสรุปการเจรจาข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน ตลอดจนการริเริ่มการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อต่อต้านการประมง IUU

  ผู้นำอาเซียนได้หารือเพื่อร่วมมือกับภาคีภายนอกในการต่อยอดการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาหมอกควันข้ามแดน การส่งเสริมสิทธิต่าง ๆ และการศึกษาของเด็ก นอกจากนี้ยังได้ลงนาม MOU กับฟีฟ่า เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลในอาเซียน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเสนอตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก หรือฟีฟ่าเวิล์ดคัพในปี 2577 ด้วย

  ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พบหารือกับผู้แทนภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยได้รับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเพื่อทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  ผู้นำประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ของเอกสารวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน โดยภาคีภายนอกได้แสดงความพร้อมที่จะช่วยอาเซียนเสริมสร้างความยั่งยืนผ่านแผนงานการส่งเสริมข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ (Complementarities Roadmap) ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ รวมทั้งผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกได้ออกแถลงการณ์เพื่อยืนยันความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอในการร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจากผู้นำอาเซียน แขกของประธาน และองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ จากงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

  การประชุมสุดยอดครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวศูนย์อาเซียนในประเทศไทยอีก 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไทยมอบให้กับอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยจะรองรับประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญสำหรับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม การรองรับการเข้าสังคมสูงวัย และการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม

  นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนได้มีข้อตัดสินใจร่วมกันให้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแลนด์ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ที่เมืองดานัง เวียดนาม ในปี 2563

  นายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณผู้นำอาเซียนและภาคีภายนอกของอาเซียนที่ได้สนับสนุนไทยอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ขอบคุณพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนการจัดการประชุมและกิจกรรมภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ติดตาม และเผยแพร่ข่าวสารการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีให้แก่อาเซียนตลอดทั้งปีนี้ เราตระหนักดีว่าเป้าหมายในหลาย ๆ ด้านไม่สามารถบรรลุผลได้ภายในปีเดียว ซึ่งไทยได้สานต่อข้อริเริ่มที่สำคัญจากปีก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับโลกของฟิลิปปินส์ หรือการสร้างความเข้มแข็งและนวัตกรรมของสิงคโปร์เพื่อขับเคลื่อน “วาระของอาเซียน” เหล่านี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้คนไทยทุกคนภูมิใจว่า ปีนี้เราได้ช่วยวางรากฐานเพื่อนำไปสู่อาเซียนที่ยั่งยืนในทุกมิติและผมมั่นใจว่า เวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากไทยได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

  สุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้เวียดนามประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้าเพื่อสร้างอาเซียนที่ยั่งยืนในทุกมิติต่อไป

  a.jpg b.jpg

  c.jpg d.jpg

  e.jpg f.jpg
  .
   
 11. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส
  3 เมษายน 2013

  ประธานอาเซียน (President of ASEAN)

  ตามบทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน "ประธานอาเซียน" เป็นตำแหน่งสูงสุดของอาเซียน ดำรงตำแหน่งวาระ 1 ปี ตำแหน่งประธานอาเซียนจะหมุนเวียนกันในประเทศสมาชิกตามลำดับตัวอักษร และประเทศที่เป็นประธานอาเซียนจะรับตำแหน่งประธานของกลไกของอาเซียนทุกตำแหน่ง อาทิ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มนตรีประสานงานอาเซียน มนตรีประชาคมอาเซียนคณะต่างๆ ประธานผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ลำดับการเป็นประธานอาเซียนจากนี้ไปจะเป็นดังนี้

  ปี 2011 - อินโดนีเซีย (สลับวาระการเป็นประธานอาเซียนกับบรูไนดารุสซาลาม)
  ปี 2012 - กัมพูชา
  ปี 2013 – บรูไนดารุสซาลาม**
  ปี 2014 - ลาว
  ปี 2015 - มาเลเซีย
  ปี 2016 - พม่า
  ปี 2017 - ฟิลิปปินส์
  ปี 2018 - สิงคโปร์
  ปี 2019 - ไทย
  ปี 2020 - เวียดนาม
  ..............................
  ประธานอาเซียน
  ไปที่กูเกิล >> https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ประธานอาเซียน

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 พฤศจิกายน 2019
 12. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  27 นาที

  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่ 11 ร่วมกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่ 11 และแสดงความยินดีในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

  การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมกันทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินโครงการความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 รวมทั้งร่วมกันหารือแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือในอนาคต และประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อให้ลุ่มน้ำโขงเป็นอนุภูมิภาคที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ปี 2019 ได้ถูกกำหนดให้เป็น “ปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น 2019” (Mekong – Japan Exchange Year 2019) เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปี ของกรอบความร่วมมือ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา อนุภูมิภาคมีพัฒนาการเชิงบวกต่าง ๆ เกิดขึ้น เป็นผลมาจากความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น

  ญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ การยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC ของไทย ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเป็นกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคที่ทันสมัยที่สุด

  จากการที่ญี่ปุ่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพและความเชี่ยวชาญของญี่ปุ่น โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะสามารถช่วยขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนแม่บท ACMECS ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

  สุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ร่วมเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ พร้อมชื่นชมญี่ปุ่นที่แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประเทศลุ่มน้ำโขงในการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ

  1.jpg 2.jpg

  3.jpg 4.jpg

  5.jpg
  .
   
 13. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ไทยคู่ฟ้า
  3 ชม.

  #ไทยคู่ฟ้า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ BBB+ ขยับขึ้นเป็น A- โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. หรือ R&I ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายใหญ่ของญี่ปุ่น ในส่วนมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ของประเทศนั้นยังคงอยู่ที่ระดับเสถียรภาพ (Stable Outlook) โดยมีปัจจัยสำคัญ ๆ ที่ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของประเทศเพิ่มขึ้น เช่น การดำเนินมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC), การเกินดุลการค้าและดุลบริการที่เพิ่มขึ้น, การบริหารจัดการด้านการคลังที่มีประสิทธิภาพและมีรูปธรรมชัดเจน รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งการที่ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องนั้นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  c_oc=AQmdeOQGsFYArUWGF3VBZZ7WShL34jCY6T1bsG7Nx0NmiTKR5_dr5DZNcMtt_V8zVUE&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
  .
   
 14. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  14 นาที

  เช้านี้มีโอกาสต้อนรับ นาง Kristalina Georgieva กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่เข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกฯ ณ ทำเนียบรัฐบาลค่ะ

  1.jpg 2.jpg

  3.jpg 4.jpg

  5.jpg 6.jpg

  7.jpg 8.jpg

  9.jpg
  .
   
 15. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  19 นาที

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินมาส่ง เหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม หลังปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ซึ่งเวียดนามจะรับหน้าที่ประธานและเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 2563


  .
   
 16. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  สมเกียรติ โอสถสภา
  58 นาที

  ขบวนการเสี้ยมสร้างความแตกแยกด้วยศาสนา เผลอไม่ได้ เลว คุกๆๆ

  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสการส่งต่อข้อมูลทางสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษานั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอชี้แจงว่า

  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เริ่มสอนรายวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามเกินร้อยละ 50 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 โดยจัดให้อิสลามศึกษาอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยในหลักสูตรประถมศึกษา และจัดเป็นรายวิชาในหมวดสังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษามาเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของศธ.

  ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มี 2 มิติ ได้แก่
  มิติแรก สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

  มิติที่สอง
  การเรียนการสอนวิชาสามัญควบคู่ศาสนาหรืออิสลามศึกษาแบบเข้ม ตามนโยบายศธ. ปัจจุบันมีโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนวิชาสามัญควบคู่ศาสนา ทั้งสิ้น 350 โรงเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาทั้ง 2 มิตินั้น มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องเรียนอิสลามศึกษาตามที่มีกระแสการส่งต่อข้อมูลในสังคมออนไลน์แต่อย่างใด

  กระแสข่าวกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษา โดยบังคับให้เด็กชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทุกคนเรียน สร้างความปั่นป่วนบนโลกออนไลน์ กับข้อกังวลเรื่องความเชื่อที่แตกต่างกันระหว่างศาสนาอิสลาม และพุทธ ข้อเท็จจริง คือ กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มสอนรายวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518

  ปัจจุบันหลักสูตรนี้ มุ่งเป้าหมายเฉพาะผู้นับถือศาสนาอิสลาม ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องเรียนวิชานี้ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลในสังคมออนไลน์

  ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
  ------------------------------------------

  ไปที่กูเกิล
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  >> https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน+(สพฐ.)

  เว็บไซต์สำนักฯ ภายใน สพฐ.
  >> https://www.obec.go.th/internalwebsite
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 พฤศจิกายน 2019
 17. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  "สร้างสรรค์" กับ "ทำลาย" นั้นตรงข้ามกัน อย่าเชื่ออะไรง่ายๆโดยไม่พิจารณา
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  จาก facebook
  Suphanat Aphinyan
  23 นาที

  #เศรษฐกิจไทยแย่หรือแค่สะกดจิตหมู่

  พอกันทีเถอะครับกับการสะกดจิตหมู่ บิดเบือนข้อมูลทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเกลียดชังใส่ร้ายโยนความผิดทุกอย่างให้กับผีเผด็จการที่ไม่มีตัวตน เพียงเพื่อหวังปลุกระดมมวลชนเป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยมีเป้าหมายที่แท้จริงในการล้มล้างการปกครอง

  เพราะความจริงแล้ว เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของ IMF พบว่า “GDP2019แบบปกติ (Nominal GDP) และแบบกำลังซื้อ (เปรียบเทียบกับอำนาจซื้อโดยดูจากค่าครองชีพ หรือ GDP at Purchasing Power Parity (PPP))”

  ประเทศไทยของเราได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 25 กับ 20 ตามลำดับ จากประเทศทั้งหมดเกือบ 200 ประเทศทั่วโลก

  ส่วนการดู “อัตราการเจริญเติบโตของGDP”อย่างเดียวโดยไม่เทียบกับ “ขนาดของGDP” มาประกอบนั้น ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่คับแคบและแทบจะไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรเลยในการเปรียบเทียบใดๆ

  เพราะเมื่อเปรียบเทียบประเทศที่มี “GDP2019” สูงสุด 24 ประเทศแรกของโลก กับประเทศไทยที่มี “GDP2019” อยู่ที่อันดับ 25 ของโลกแล้วพบว่า เกือบทุกประเทศที่มี “GDP2019” สูงมากกว่าประเทศไทยนั้นมี “อัตราการเติบโตของGDP” ที่ต่ำ...ต่ำกว่าประเทศไทยเสียอีก ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกาอันดับ1, ญี่ปุ่นอันดับ3, เยอรมันอันดับ4, อังกฤษอันดับ6, ฝรั่งเศสอันดับ7, อิตาลีอันดับ8, บราซิลอันดับ9, แคนาดาอันดับ10, เกาหลีใต้อันดับ11, รัสเซียอันดับ12, สเปนอันดับ13, ออสเตรเลียอันดับ14, เม็กซิโกอันดับ15, เนเธอร์แลนด์อันดับ17, ซาอุดิอาระเบียอันดับ18, สวิตเซอร์แลนด์อันดับ19, ตุรกีอันดับ20, ไต้หวันอันดับ21, สวีเดนอันดับ23 และ เบลเยียมอันดับ24

  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโดยส่วนมาก ยิ่งมีขนาดของ GDP ใหญ่ขึ้นเพียงใด โอกาสในการเติบโตของ GDP ก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้น ยกเว้น เพียงแค่ 4 ประเทศเท่านั้น ที่มีขนาดของ GDP ที่ใหญ่กว่าประเทศไทย แล้วยังมีอัตราการเติบโตของ GDP ที่สูงมากกว่าประเทศไทย คือ จีนอันดับ2, อินเดียอันดับ5, อินโดนีเซียอันดับ16 และ โปแลนด์อันดับ22 นั่นก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลในเรื่องของความได้เปรียบเชิงทรัพยากรในด้านต่างๆที่มีความเฉพาะตัว

  ต่อมาเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังของ World Bank ตั้งแต่ ค.ศ.1960-2018
  ประเทศไทยมี GDP ที่เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาจจะมีปัญหาจากความขัดแย้งทางการเมืองมากระทบบ้าง ซึ่งเมื่อจากการรัฐประหารครั้งล่าสุดแล้วพบว่าส่งผลกระทบทำให้ GDP2015 กับ GDP2016 ต่ำกว่าGDP2014

  แต่อย่างไรก็ตาม GDP2017, GDP2018 และ GDP2019 ก็เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนปัจจุบัน

  อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบหนี้สาธารณะกับประเทศอื่นๆก็ยังพบว่า ประเทศไทยมีปริมาณหนี้สาธารณะที่ค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ จากชุดข้อมูลภาพที่ได้นำมาเสนอไว้ในที่นี้

  ดังนั้น สังคมไทยควรตระหนักได้แล้วว่า การสะกดจิตหมู่ด้วยข้อมูลที่บิดเบือนเพียงเพื่อหวังปลุกเร้าความเกลียดชังทางการเมืองนั้นมีอยู่จริง มีการสร้างผีเผด็จการขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเองในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง

  โดยมีเบื้องหลังคือนักการเมืองกับสื่อชั้นเลวภายใต้การควบคุมของนักการเมืองเลวๆเหล่านั้น ที่เห็นแก่ตัวและได้ใช้เกมการเมืองทำลายภาพลักษณ์ของประเทศชาติ ใส่ร้ายประเทศชาติตัวเองอย่างต่อเนื่องผ่านการสะกดจิตหมู่คนภายในประเทศ และความพยามให้ร้ายประเทศชาติของตัวเองในเวทีโลก ทั้งหมดนี้เพื่อหวังแย่งชิงอำนาจทางการเมืองจากฝ่ายรัฐบาลโดยไม่สนต่อผลเสียที่เกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ประเทศชาติและเศรษฐกิจ

  ตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศชาติก็ไม่ได้แย่อย่างที่พยามปั่นกระแสกัน หากหวังดีกับประเทศชาติจริงๆ ห่วงใยเศรษฐกิจของประเทศชาติจริงๆ

  จงหยุดถ่วงความเจริญ หยุดสะกดจิตหมู่สร้างมวลชนชังชาติ แบ่งแยกประชาชนเป็นฐานเสียงที่ไร้สติ สุดท้ายหวังปลุกระดมล้มล้างการปกครองเสียเถิด

  นี่เวลาก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ภาษีของประชาชนถูกใช้ไปไม่น้อย ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ก็ได้รับภาษีของประชาชนไปแล้วกว่าร้อยล้านบาท นอกจากสร้างภาพ สร้างวาทกรรม สร้างกระแส เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจ ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศชาติ ใช้สื่อในมือล้างสมองปลุกระดมสร้างความแตกแยกไปวันๆ พรรคอนาคตใหม่ภายใต้การนำของสนิม 3 ก้อน มีผลงานอะไรบ้างครับ?

  เคยรู้สึกละอายบ้างหรือไม่?
  ถ้าไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นก็หยุดก่อความไม่สงบและสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเสียทีเถิด
  #หยุดถ่วงความเจริญของประเทศชาติ

  ดร.ศุภณัฐ
  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  #ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ
  ----------------------------------------------------------------------------------
  อ้างอิง...
  https://data.worldbank.org/country/thailand
  https://knoema.com/…/world-gdp-ranking-2019-gdp-by-country-…
  https://www.imf.org/…/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx
  http://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-gdp/
  https://www.nextbigfuture.com/…/almost-static-global-econom…
  https://www.bworldonline.com/philippines-moves-to-attrac…/…/
  https://www.bangkokpost.com/…/asean-3-need-to-retool-to-ben…
  lP-iNunkOUwjtawj-00_nMza7zMHthEHhSHzxO90q6FAz_vciIXIyq8xOLCUcU4KR5Yjl7ee&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
  .
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤศจิกายน 2019
 18. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
 19. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤศจิกายน 2019
 20. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  717
  ค่าพลัง:
  +674
  จาก facebook
  สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
  51 นาที

  คนไทยควรตระหนัก ! แรงงานเมียนมา-กะเหรี่ยง จัดงานบุญกฐินใหญ่สุดประทับใจ ขบวนแห่ถือพระบรมฉายาลักษณ์ สำนึกถึงการได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี

  L8twoOd&w=540&h=282&url=https%3A%2F%2Fwww.abbaroi.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F11-14.jpg
  ABBAROI.COM
  เมียนมา-กะเหรี่ยง จัดงานบุญกฐินใหญ่ สุดประทับใจขบวนแห่ถือพระบรมฉายาลักษณ์ .. (อ่านต่อ)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤศจิกายน 2019
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...