ไม่ใช่ตัวตน's Recent Activity

 1. ไม่ใช่ตัวตน ตอบกระทู้ การสร้างเมืองดิจิตอล.

  :):):):):)

  24 มกราคม 2020 at 23:55
 2. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ พิฬา เศร้า ในกระทู้ วัฏฏะสงสาร ทางจิต.

  คุง งอๆแปๆ จะไปแยก ทำไม หละฮับ ถ้าไปแยก แปลว่า ลืม!! สังขาร เปน ปัจจัยให้เกิด นาม-รูป ดังนั้น วัฏ เนี่ยะ จะส่วนหนึ่ง ยัง ไม่มีอะไรเปน...

  23 มกราคม 2020 at 21:34
 3. ไม่ใช่ตัวตน ถูกใจ โพสต์ของ พิฬา ในกระทู้ การเปลี่ยนรูป.

  ไม่หละ สังเกะ เหนว่า หาก บักโงบะ เหน คำอธิบายธรรม มักทำเปน เล่น พูดไปทาง อกุสล มากกว่า จะ ปรารภธรรม หรือ นิ่งก้ได้ ไม่มีใครว่า...

  22 มกราคม 2020 at 12:54
 4. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ พิฬา ฮ่าๆ ในกระทู้ เพราะอะไรขันธ์ถึงคิดตลอดเวลา.

  ไม่เชื่อ บักโงบะ ลองตอบคำถาม การทำ ยมกปฏิหารย์ แสดง อิทธิวิธี ณ ต้นมะม่วง ก. เป็น สุญญตา อนุศาสนีย์ปากฏิหารย์ ร้อย% ดังพระพุทธโองการ...

  20 มกราคม 2020 at 15:02
 5. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ hyuga เศร้า ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  ตอนพิมพ์นี้ท่านน้ำดำตื่นมาจากฝันรึยังหนะ ฝันมันมีหลายชั้นอยู่นะ ฝันแล้วรู้ตัวว่าฝัน นั้นยังพอรู้ตัว แต่ฝันอยู่แต่เข้าใจไปว่าตื่นแล้ว...

  ccdc09f739a2f3e9e572572ff843cf17.gif 20 มกราคม 2020 at 13:19
 6. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ คนเมืองน้ำดำ ฮ่าๆ ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  หลอนอย่างเรา คนชอบนักแล.. อะจ๊าก!!!

  20 มกราคม 2020 at 13:13
 7. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ ปวีรัศม์ชา รักเลย ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  แนะนำคุณ ลพ.ปราโมทย์นะ ท่านอธิบายละเอียด หมายถึงถ้าคุณจะไปด้านวิปัสสนา หลายๆ สายรวมทั้งสายคุณก็หมุนเวียนเข้าไปเรียนหรือฟังท่าน...

  20 มกราคม 2020 at 13:12
 8. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ ปวีรัศม์ชา ว้าว ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  สติที่ไหนค้างเติ่ง เหนือไตรลักษณ์ แม้ธรรมพระพุทธเจ้ายังอยุ่ใต้กฎนี้ ที่อิปังบอกก้อถูกแล้ว ไม่เกี่ยวกะฌาน ธรรมมารมณ์อะไรเลย กำหนดแบบฟุ้งๆ...

  20 มกราคม 2020 at 13:05
 9. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ hyuga เศร้า ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  สติรู้อะ มันไม่ได้มีอะไรเข้าไปกระทำอะไร แล้วมันจะแบกยังไง สติรู้ อะ โดยธรรมชาติ มันเข้าไปแบกสติรู้ ไม่ได้อยู่แล้ว

  20 มกราคม 2020 at 13:05
 10. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ คนเมืองน้ำดำ ฮ่าๆ ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  สติรู้ที่ท่านกล่าวถึง และ ทำอยู่ เรียกอีกอย่างว่า "ทรงอารมณ์นิพพาน" ท่านไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร แล้ววันนึงท่านจะเข้าใจเอง..

  20 มกราคม 2020 at 13:04
 11. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ hyuga เศร้า ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  เหอะๆๆ สติรู้ นี้รู้แต่ไม่ได้ส่งออกไปรับ ส่วนรู้ที่ออกไปรับ อันนั้นมัน วิญญาณ/รับรู้

  20 มกราคม 2020 at 13:04
 12. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ คนเมืองน้ำดำ ฮ่าๆ ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  ท่านเล่าปัง เปรียบ ก็คล้าย พระสารีบุตร ส่วนเรา.......ถนัดซ้าย

  20 มกราคม 2020 at 13:03
 13. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ ปวีรัศม์ชา เศร้า ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  ก้อเหมือนสำนวน "เพียงแค่รุ้จักเขา แต่ไม่ได้ยึดถือตัวเขา"

  20 มกราคม 2020 at 13:03
 14. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ คนเมืองน้ำดำ ฮ่าๆ ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  ช้างลอดรูเข็มไปเลย ทีเดียวรู้เรื่อง.. สติรู้ก็ไม่ควรแบกไว้.. เราฝากไว้เท่านี้ละ..

  20 มกราคม 2020 at 13:03
 15. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ hyuga เศร้า ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  โลกธรรม 8 น้ำดำก็คงจะรู้จักอยู่นะ สติ พิการ มันก็จะเหมือนกับโลกธรรม 8 นั้นหละ มีเกิด มีเสื่อม การที่มีอะไรเกิดขึ้นมา ในโลกธรรม 8...

  20 มกราคม 2020 at 13:02
 16. ไม่ใช่ตัวตน ถูกใจ โพสต์ของ พิฬา ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  สังเกะ ปะ เริ่ม ออกลาย เฮีย ส่ง มา เกอะ แว้ว พระแม้นทุศีล หาก เผยแผ่ คำของ ศาสดา อันนั้น ไม่มีปัญหา เพราะ ธรรมะ การจะเข้าใจธรรม...

  20 มกราคม 2020 at 12:26
 17. ไม่ใช่ตัวตน ถูกใจ โพสต์ของ พิฬา ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  รู้ซื่อๆ คือ อัปปนา บวก ข้ามฝากตาย แล้ว จะไม่เห็น คน สัตว์ บุคคล เรา เขา อีก จะเห็นแต่ รูป นาม แปรไปตาม ปัจจัยการ เช่น...

  20 มกราคม 2020 at 12:22
 18. ไม่ใช่ตัวตน ถูกใจ โพสต์ของ พิฬา ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  ป๋ม ตอบให้ คนสมัยก่อน ตอนนี้ก็จะ อายุ 60 up คนเหล่านี้จะโตมากับ แคม..เปญจ์ "ขับรถต้องมีสติ ทำอะไรต้องมีสติ" สติ ของคนยุคนี้ใช้...

  20 มกราคม 2020 at 12:18
 19. ไม่ใช่ตัวตน ถูกใจ โพสต์ของ พิฬา ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  ลอง พินาอีกที นะ อัสสาสะ ปัสสาสะ ไม่ใช่ ลมตะหมูก อัสสา เปนบาลี แปลเปนคำไทย จะเทียบ คำว่า ใกล้ ใกล้ ในทีนี้ ไม่ใช่ ระยะทาง...

  20 มกราคม 2020 at 11:58
 20. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ พิฬา ว้าว ในกระทู้ กุญแจภาวนา หลวงปู่ชา สุภัทโท.

  หากว่า. กำลังมีไฟไหม้ บนศรีษะ ตถาคต. ตรัสว่า ให้สดับ. อริยสัจจ ก่อน. ไปทำ สมแทะดับไฟบนหัว เพราะอะไร เพราะ ทำสมแทะไป. กุสลส่งผล...

  20 มกราคม 2020 at 11:42
 21. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ พิฬา ว้าว ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  จะไหว เหรอ การหลับ จะไม่มี อีกเลย นะ เว้นแต่ ยัง "กินอาหารคือคำข้าว" ยังไง ก็ต้อง หลับแบบสัตว์ แล้ว ถ้าจะไม่กินข้าว ก็ นึกถึงพ่อแม่...

  20 มกราคม 2020 at 08:00
 22. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ hyuga โกรธ ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  พิการ คุย กับ น้ำดำ ไปนั้นหละ เหมาะกันแล้ว ขี้เกียจมานั่งอ่านแนวตอแหลอวยกันไปอวยกันมา

  20 มกราคม 2020 at 07:57
 23. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ hyuga เศร้า ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  หากจะใช้ สังขตธรรม/ปรุงแต่ง ในการโยกย้าย ไปฝั่งอสังขตธรรม/ไม่ปรุงแต่ง ก็จะได้อยู่วนเวียน เหมือนเคยนั้นหละ...

  20 มกราคม 2020 at 07:55
 24. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ ขาจอน ว้าว ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  ในพุทธกาล สันตกายมีปกตินิ่ง สติดีมากๆ คนเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ แต่จริงๆ แล้ว ท่านเคยเกิดเป็นราชสีห์มาหลายชาติ สติเท่าไรก็ไม่พอ เอวัง

  20 มกราคม 2020 at 07:53
 25. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ คนเมืองน้ำดำ ฮ่าๆ ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  ธรรม นั้น ไม่ มี ใคร เป็น เจ้า ของ ธรรมเป็นธรรม ใจเป็นใจ เมื่อธรรมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงได้ชื่อว่า "ใจเป็นธรรม"...

  20 มกราคม 2020 at 07:51
 26. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ คนเมืองน้ำดำ ฮ่าๆ ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  ขอบคุณท่านมาก การดูจิตเราเก็บไว้ฝึกเป็นเส้นทางสุดท้าย.. อีกไม่นานเกินรอ..

  20 มกราคม 2020 at 07:51
 27. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ nilakarn เศร้า ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  อาการของ เล่าปัง ก็คือ การตามความคิดไม่ทัน ชอบอยู่ใน โลกจินตนาการ ไม่ค่อยอยู่ใน โลกปัจจุบัน หรือ ไม่ค่อยได้อยู่ใน อริยบททั้งสี่ เสมอๆ...

  20 มกราคม 2020 at 07:50
 28. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ คนเมืองน้ำดำ ฮ่าๆ ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  คุยกันสองคน เกี่ยวอะไรกับเรา มาเกิดทั้งที เราต้องเรียนรู้ทุกสายทุกแขนง พิจารณาให้เห็นแจ้ง ให้คุ้มที่เกิดมา จะได้ไม่ต้องมาเกิดบ่อย...

  20 มกราคม 2020 at 07:49
 29. ไม่ใช่ตัวตน ได้เรต โพสต์ของ nilakarn เศร้า ในกระทู้ นั่งสมาธิเหมือนจะเข้าถึงณานได้แต่ก็เด้งออก.

  เราไม่ได้ว่า ไทเกอร์วูด เราว่าท่านนั่นแหละ ทำไมไม่พิจารณาอนิจจัง ให้จริงๆจังๆบ้าง ลองกลับไปพิจารณาใหม่ ให้โพสต์ที่สิ่งที่เป็น ธรรมะ...

  20 มกราคม 2020 at 07:49
Loading...