วิริยะ13's Recent Activity

 1. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "จะเอาชนะกามราคะได้อย่างไร" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

  [ATTACH] . "จะเอาชนะกามราคะได้อย่างไร" ถาม : "เราจะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรครับ"...

  normal_หลวงพ่อชา สุภัทโท.jpg หลวงปู่ชา2-800x445.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  18 พฤศจิกายน 2019 at 06:15
 2. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "อานุภาพของพระพุทโธ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

  [ATTACH] . "อานุภาพของพระพุทโธ" ".. สุภาพสตรีมีอายุแล้วผู้หนึ่ง "ภาวนาพุทโธ" อยู่ไม่ว่างเว้น "เชื่อมั่นนักหนาในอานุภาพของพระพุทโธ"...

  paragraph___656-horz.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  17 พฤศจิกายน 2019 at 06:27
 3. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "อะไรดี ๆ ของหลวงปู่" (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)

  [ATTACH] . "อะไรดี ๆ ของหลวงปู่" " .. วันนั้นเป็นวันโกน "หลวงปูตื้อท่านกำลังปลงผมอยู่"...

  1หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  16 พฤศจิกายน 2019 at 06:48
 4. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "ความคิดและปัญญา" (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ)

  [ATTACH] . "ความคิดและปัญญา" " .. "ความคิดและปัญญาของคนเรามีอยู่แล้ว" เราจะเอาความคิดที่เป็นปัญญามาพิจารณาตามหลักความเป็นจริงหรือไม่...

  IMG_3733.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  15 พฤศจิกายน 2019 at 06:21
 5. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "ตื่นอาจารย์" (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)

  [ATTACH] . "ตื่นอาจารย์" " .. "นักปฏิบัติธรรมสมัยนี้มีสองประเภท" ประเภทหนึ่งเมื่อได้รับข้อปฏิบัติ หรือคำแนะนำจากอาจารย์...

  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล.jpg hqdefault.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  14 พฤศจิกายน 2019 at 06:31
 6. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "บุญชื่อว่า เป็นมิตรอันใกล้ชิด" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

  [ATTACH] . "บุญชื่อว่า เป็นมิตรอันใกล้ชิด" " .. "อันบุญนี้จึงชื่อว่าเป็นมิตรเป็นสหายอันสนิทสนมใกล้ชิดจริง ๆ เลย" ใกล้ชิดกว่ามิตร...

  _344_151.jpg 95655.PNG

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  13 พฤศจิกายน 2019 at 06:39
 7. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "ไม่ยึดมั่น มันก็ไม่ทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

  [ATTACH] . "ไม่ยึดมั่น มันก็ไม่ทุกข์" " .. ความเป็นจริงแล้ว "ท่านอยากจะให้รู้โลกที่เราอยู่นี้ ไม่ต้องหนีไปไหน จะอยู่ก็ได้ จะไปก็ได้"...

  2AWS.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  12 พฤศจิกายน 2019 at 06:39
Loading...