วิทยามา's Recent Activity

 1. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ยังขาดอีก 13,836 บ ขอเชิญร่วมบุญหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายวัดสันติสุข กำแพงเพชร.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทย พร้อมอรรถกถาแปล จำนวน 100 เล่ม...

  BBl-Screenshot-1573860102097.png 16 พฤศจิกายน 2019 at 23:04
 2. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:44
 3. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ได้โปรดอวยพรให้คณะศรัทธาร่วมบุญบริจาค จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 4. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 5. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 6. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 7. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ได้โปรดอวยพรให้คณะศรัทธาร่วมบุญบริจาค จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 8. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ skimmy อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ผมขอร่วมทำบุญสร้างสะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ เชื่อมข้ามภพข้ามชาติ ครับ สาธุ

  TXN_201911098IK8NakmpBYOW5BCe.jpg 16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 9. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 10. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:42
 11. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:42
 12. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน 1...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:42
 13. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ได้โปรดอวยพรให้คณะศรัทธาร่วมบุญบริจาค จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:42
 14. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ บุญสร้างพระประธาน (พระแก้วมรกต) องค์แรกของวัดอนาคตอยู่กลางอุโบสถแน่นอน/เหลืออีก 47,960 บ..

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระแก้วมรกต พระประธานองค์แรกของวัด ของศาลาหลังแรก ในวัดโบราณ ๕๐๐ กว่าปี...

  BBl-Screenshot-1573803690820.png 15 พฤศจิกายน 2019 at 17:32
 15. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ บุญสร้างพระประธาน (พระแก้วมรกต) องค์แรกของวัดอนาคตอยู่กลางอุโบสถแน่นอน/เหลืออีก 47,960 บ..

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระแก้วมรกต พระประธานองค์แรกของวัด ของศาลาหลังแรก ในวัดโบราณ ๕๐๐ กว่าปี...

  BBl-Screenshot-1573769665496.png 15 พฤศจิกายน 2019 at 07:52
 16. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ tung696969 อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก.

  ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก โอนเข้าบัญชีของ ธนาคารกรุงไทย 7/11/2562 (5บ.)...

  ฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก.png 15 พฤศจิกายน 2019 at 04:44
 17. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ Wattatongnoi อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก.

  [ATTACH] ขอเชิญร่วมบุญปวารณาร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการสร้างฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) ณ วัดท่าทองน้อย ตำบลศรีภิรมย์...

  20191026_213408.jpg 15 พฤศจิกายน 2019 at 04:43
 18. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ walanrat อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก.

  โอนเมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 เวลา 10:48 น. จำนวน 100 บาท ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่ -นาคราช-วลัญช์รัช-รวี -นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช -นายรวี...

  15 พฤศจิกายน 2019 at 04:43
 19. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ skimmy อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก.

  ผมขอร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพด้วยครับ สาธุ

  TXN_201911075c48ZV5AIbLVVc8Y2.jpg 15 พฤศจิกายน 2019 at 04:43
 20. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ สายรุ้ง Sairung อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างพระทุกโครงการ ในดำริของหลวงตาม้า ,หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ถวายเป็นพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมิ.

  ร่วมบุญ 70 บาท ขอโมทนาสาธุบุญค่ะ

  14 พย 62 ร่วมสร้างพระกับหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า 70 บาท.png 15 พฤศจิกายน 2019 at 04:37
 21. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ยังขาดอีก 13,836 บ ขอเชิญร่วมบุญหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายวัดสันติสุข กำแพงเพชร.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทย พร้อมอรรถกถาแปล จำนวน 100 เล่ม...

  1573742877766.jpg 14 พฤศจิกายน 2019 at 21:48
 22. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างพระทุกโครงการ ในดำริของหลวงตาม้า ,หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ถวายเป็นพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมิ.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ สร้างพระทุกโครงการ ในดำริของหลวงตาม้า ,หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ถวายเป็นพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมิ จำนวน 20...

  1573657486023.jpg 13 พฤศจิกายน 2019 at 22:05
 23. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ยังขาดอีก 13,836 บ ขอเชิญร่วมบุญหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายวัดสันติสุข กำแพงเพชร.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทย พร้อมอรรถกถาแปล จำนวน 100 เล่ม...

  BBl-Screenshot-1573605565787.png 13 พฤศจิกายน 2019 at 20:37
 24. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ สัภยา อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค เชิญร่วมบุญทอดกฐินกับโครงการกฐินแสนกอง ปีที่ 14 พ.ศ. 2562.

  ขอร่วมบุญกฐินแสนกองครับ

  NEXT2019109121246.png 13 พฤศจิกายน 2019 at 20:36
 25. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ ยิ้มรับสิ่งใหม่ อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค เชิญร่วมบุญทอดกฐินกับโครงการกฐินแสนกอง ปีที่ 14 พ.ศ. 2562.

  สาธุ ข้าพเจ้า สิบเอก ชัยประสิทธิ์ ฤทธิ์ศรี ขอร่วม ทำบุญกฐิน แสนกอง เป็นจำนวน 59 บาท อิธังบุญยะพลัง ด้วยบุญนี้ ที่ข้าวพเจ้า ร่วมทำบุญกฐิน...

  35919.jpg 13 พฤศจิกายน 2019 at 20:36
 26. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ยังขาดอีก 13,836 บ ขอเชิญร่วมบุญหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายวัดสันติสุข กำแพงเพชร.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทย พร้อมอรรถกถาแปล จำนวน 100 เล่ม...

  BBl-Screenshot-1573605565787.png 13 พฤศจิกายน 2019 at 07:51
 27. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ นพศูล อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค ร่วมปิดยอดวันสุดท้ายทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเวจกุฏีถวายพร้อมกฐิน ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา ชร.

  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับนาคราช-วลัญช์รัช-รวี,คุณวลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช,คุณรวี อาณานุการ,คุณปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ และคุณรัฐนันท์...

  11 พฤศจิกายน 2019 at 18:05
 28. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พุทธเจริญ อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค ร่วมปิดยอดวันสุดท้ายทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเวจกุฏีถวายพร้อมกฐิน ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา ชร.

  ข้าพเจ้านายพีระเดช พุทธเจริญ,นางกมลลักษณ์ พุทธเจริญและครอบครัวขอร่วมบุญกฐินสร้างเวจกุฏี(ห้องน้ำ ห้องส้วม)เป็นจำนวนเงิน 100 บาท...

  TXN_2019110555C7z2mPjYIuJnM7r.jpg 11 พฤศจิกายน 2019 at 18:05
 29. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ walanrat อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค ร่วมปิดยอดวันสุดท้ายทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเวจกุฏีถวายพร้อมกฐิน ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯบนเขา ชร.

  โอนเมื่อวันที่ 5 พ.ย.62 เวลา 11:58 น. จำนวน 100 บาท ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่ -นาคราช-วลัญช์รัช-รวี -นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช -นายรวี...

  11 พฤศจิกายน 2019 at 18:05
Loading...