นพศูล's Recent Activity

 1. นพศูล ตอบกระทู้ บุญปีใหม่ร่วมสร้างพระแก้วจุยเจียทรงเครื่อง โต๊ะหมู่มุกพร้อมของใช้ต่างๆ ถวายวัดไทยในประเทศสวีเดน.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญพุทธบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท...

  19 พฤศจิกายน 2019 at 14:35
 2. นพศูล ตอบกระทู้ บุญปีใหม่ร่วมสร้างพระแก้วจุยเจียทรงเครื่อง โต๊ะหมู่มุกพร้อมของใช้ต่างๆ ถวายวัดไทยในประเทศสวีเดน.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๖ บาท...

  19 พฤศจิกายน 2019 at 12:32
 3. นพศูล ตอบกระทู้ บุญปีใหม่ร่วมสร้างพระแก้วจุยเจียทรงเครื่อง โต๊ะหมู่มุกพร้อมของใช้ต่างๆ ถวายวัดไทยในประเทศสวีเดน.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๐.๐๑ บาท...

  18 พฤศจิกายน 2019 at 21:52
 4. นพศูล ตอบกระทู้ บุญปีใหม่ร่วมสร้างพระแก้วจุยเจียทรงเครื่อง โต๊ะหมู่มุกพร้อมของใช้ต่างๆ ถวายวัดไทยในประเทศสวีเดน.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญพุทธบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท...

  18 พฤศจิกายน 2019 at 16:08
 5. นพศูล ตอบกระทู้ บุญปีใหม่ร่วมสร้างพระแก้วจุยเจียทรงเครื่อง โต๊ะหมู่มุกพร้อมของใช้ต่างๆ ถวายวัดไทยในประเทศสวีเดน.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณธนกร ชุ้นตระกูล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญพุทธบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท...

  17 พฤศจิกายน 2019 at 21:37
 6. นพศูล ตอบกระทู้ บุญปีใหม่ร่วมสร้างพระแก้วจุยเจียทรงเครื่อง โต๊ะหมู่มุกพร้อมของใช้ต่างๆ ถวายวัดไทยในประเทศสวีเดน.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท...

  17 พฤศจิกายน 2019 at 21:35
 7. นพศูล ตอบกระทู้ บุญปีใหม่ร่วมสร้างพระแก้วจุยเจียทรงเครื่อง โต๊ะหมู่มุกพร้อมของใช้ต่างๆ ถวายวัดไทยในประเทศสวีเดน.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๒ บาท...

  17 พฤศจิกายน 2019 at 21:34
 8. นพศูล ตอบกระทู้ บุญปีใหม่ร่วมสร้างพระแก้วจุยเจียทรงเครื่อง โต๊ะหมู่มุกพร้อมของใช้ต่างๆ ถวายวัดไทยในประเทศสวีเดน.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณชัชชลิต เดชารัตน์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญพุทธบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท...

  17 พฤศจิกายน 2019 at 20:40
 9. นพศูล ตอบกระทู้ บุญปีใหม่ร่วมสร้างพระแก้วจุยเจียทรงเครื่อง โต๊ะหมู่มุกพร้อมของใช้ต่างๆ ถวายวัดไทยในประเทศสวีเดน.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณSingh Singhrach พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๕ บาท...

  17 พฤศจิกายน 2019 at 20:36
Loading...