ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  102
  เปิดดู:
  9,504
 2. ตอบ:
  154
  เปิดดู:
  13,037
 3. ตอบ:
  238
  เปิดดู:
  25,676
 4. ตอบ:
  115
  เปิดดู:
  12,753
 5. ตอบ:
  51
  เปิดดู:
  5,631
 6. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  1,890
 7. ตอบ:
  47
  เปิดดู:
  3,288
 8. ตอบ:
  91
  เปิดดู:
  9,979
 9. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  5,243
 10. ตอบ:
  94
  เปิดดู:
  11,389
 11. ตอบ:
  65
  เปิดดู:
  5,323
 12. ตอบ:
  70
  เปิดดู:
  6,570
 13. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  82
 14. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  4,801
 15. ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  5,118
 16. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  899
 17. ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  8,875
 18. เสขะ บุคคล
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  212
 19. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  249
 20. ตอบ:
  67
  เปิดดู:
  10,668
 21. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,050
 22. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  2,103
 23. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,135
 24. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,713
 25. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,399
 26. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  2,374
 27. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  2,076
 28. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  1,952
 29. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  773
 30. มาจากไหนจะไปไหน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  493

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...